Cime 3 kvartal 2024

WESTFIELD CHODOV patří už celou dekádu k „nejzelenějším“ budovám Česka

Text: Stavebniserver.com, Unibail-Rodamco-Westfield, foto: Unibail-Rodamco-Westfield

Pražské nákupní centrum obhájilo už počtvrté v řadě prestižní certifikaci BREEAM In-Use, která je nyní platná až do roku 2025, kdy Westfield Chodov projde hodnotícím procesem znovu. Jedná se o celosvětově jednu z nejrozšířenějších metod hodnocení kvality budov ve smyslu energetické náročnosti provozu a dopadu na životní prostředí. Pokud tedy ve světe stavebnictví fandíte zelené ve znamení udržitelnosti a kladete důraz také na ekologický aspekt velkých projektů, přečtěte si článek, ve kterém se naše redakce zajímala o tuto certifikaci podrobněji včetně konkrétních příkladů udržitelných technologií. Zaměřili jsme se i na působení developerské společnosti Unibail-Rodamco-Westfield.

Energie z obnovitelných zdrojů, šetrné nakládání s vodou a odpadem, moderní technologie přispívající k udržitelnějšímu provozu budovy. Podle našich zdrojů se letošní certifikace nesla v duchu přísnějších pravidel a nových oblastí hodnocení. Přesto si Westfield odnáší vynikající výsledek, který potvrzuje velmi šetrný provoz, odpovědnou správu budovy, využití inovativních technologií a celkový pozitivní dopad nákupního střediska na jeho okolí.

Building Research Establishment Environmental Assessment Method, zkráceně BREEAM, je celosvětově jednou z nejrozšířenějších metod hodnocení kvality budov ve smyslu energetické náročnosti jejich provozu a dopadu na životní prostředí. Používá se pro komplexní evaluaci převážně kancelářských objektů, nákupních center nebo logistických parků.

BREEAM In-Use 2022 pod drobnohledem

Certifikace BREEAM In-Use je určena pro už delší dobu stojící budovy. Ta zahrnuje dvě hlavní oblasti – vlastnosti budovy jako takové a její management. Nároky na získání certifikace se přitom každoročně zvyšují a přibývají některé nové oblasti, jako například Odolnost vůči vnějším vlivům (připravenost budovy na přírodní katastrofy nebo klimatické změny).

„Jsme opravdu rádi, že se nám i v přísnějším systému hodnocení podařilo pro rok 2022 získat label ‚Excellent‘ v obou kategoriích, jednak za ekologický provoz budovy jako takové, a jednak za její management. Tento výsledek dokládá, že naše dlouholetá snaha spravovat budovu Westfield Chodov s ohledem na životní prostředí má opravdu smysl. Parametry dokládání evidence o udržitelném a ekologickém provozu včetně jeho plánování a managementu jsou velmi přísné a celý proces doprovázelo několik kol doplňujících dotazů a dokladů v podobě fotografií, technických zpráv nebo odborných studií,“ dodává Petr Vecko, ředitel technické správy Westfield Chodov.

Za nejsilnější stránky centra Westfield označila porota především oblasti věnující se nakládání se zdroji nebo správu odpadu. Porota se letos mimo jiné více zaměřila i na standardy vnitřního prostředí, jako je kvalita ovzduší a spokojenost lidí pracujících v objektu. I v této kategorii získalo centrum Westfield Chodov nadprůměrné hodnocení s celkovým skóre 80 % bodů.

Příklady udržitelných technologií Westfield Chodov

• Obnovitelné zdroje. 100 % energie spotřebované ve Westfield Chodov pochází z obnovitelných zdrojů. Ve velké míře centrum využívá solární energii, a to například pro ohřev vody. Na jeho střeše se nacházejí malé větrné elektrárny, které centru produkují vlastní energii. Také osvětlení Westfield je řešeno udržitelnější variantou a z 97 % ho tvoří úsporné LED zářivky.

• Nakládání s vodou. Pro splachování toalet je z velké části využívána spodní voda. Díky systému jejího shromažďování a čištění je roční spotřeba té pitné ve Westfield Chodov zhruba o 13 200 m3 menší. To pro srovnání odpovídá roční spotřebě vody v asi 101 čtyřčlenných českých domácnostech.

• Nakládání s odpadem. Celkově se ve Westfield Chodov třídí na 18 druhů odpadu. V roce 2020 se ve Westfield Chodov vytřídilo 1 180 tun odpadu, z čehož 348 tun bylo plně zrecyklováno a zbytek se využil na výrobu tepla a elektrické energie. Se zpracováním odpadu pomáhají i chytré solární koše, které zvládnou slisovat až 6× více odpadu oproti standardním odpadkovým košům tohoto typu. Pro zákazníky jsou k dispozici jak koše na běžný recyklovaný odpad, tak třeba i kontejner na použitý textil.

• Moderní technologie. V budově je instalováno na 13 tisíc čidel pro monitoring a řízení energetické náročnosti budovy. Systém ovládá cirkulaci vzduchu (klimatizace, ventilace) a osvětlení tím nejefektivnějším způsobem, vždy v závislosti na aktuálním počasí nebo zaplněnosti centra. O čištění vzduchu a kontaktních ploch ve vnitřních prostorách centra se stará také autonomní UV robot.

O společnosti Unibail-Rodamco-Westfield

Společnost Unibail-Rodamco-Westfield je přední globální developer a provozovatel vlajkových nákupních destinací s portfoliem v hodnotě 55 mld. EUR (k 30. červnu 2021), z čehož 86 % tvoří maloobchod, 7 % kancelářské prostory, 5 % konferenční a výstavní prostory a 2 % služby.

Skupina URW v současné době vlastní a provozuje 86 obchodních center včetně 53 vlajkových center v nejdynamičtějších městech Evropy a USA. Skupina Unibail-Rodamco-Westfield působí na dvou kontinentech a ve 12 zemích světa. Poskytuje jedinečnou platformu pro maloobchodníky a značky a svým zákazníkům nabízí výjimečné a neustále nové zážitky.

Díky podpoře 2 900 profesionálů a jedinečné úspěšné historii a know-how má skupina Unibail-Rodamco-Westfield ideální postavení ke generování nadprůměrné hodnoty a k rozvoji špičkových projektů.

Skupina Unibail-Rodamco-Westfield na sebe upozornila programem Better Places 2030, jehož ambicí je vytvářet lepší místa, která berou ohled na nejpřísnější ekologické standardy a přispívají k rozvoji lepších měst.

Akcie skupiny Unibail-Rodamco-Westfield jsou kotovány na burzách Euronext Amsterdam a Euronext Paris (Euronext ticker: URW) se sekundární kotací v Austrálii prostřednictvím nástroje Chess Depositary Interests (CDI). Skupina má rating BBB+ od společnosti Standard & Poor’s a Baa2 od společnosti Moody’s.