Cime 2 kvartál 2024

OHLA ŽS se dlouhodobě podílí na rozvoji dopravní infrastruktury v Česku

Zdroj: OHLA ŽS, a.s.

OHLA ŽS, a.s., je multioborová stavební společnost zaměřující se na komplexní realizaci stavebních děl jakéhokoliv rozsahu i náročnosti, jejich modernizaci, údržbu i rekonstrukci. Na stavebním trhu působí sedmdesát jedna let a patří k nejvýznamnějším firmám v oboru v Česku. Do její hlavní činnosti neodmyslitelně spadá realizace dopravních staveb, přičemž stavby, opravy a modernizace železnic se pojí historicky se samotným vznikem společnosti.

Historie dnešní OHLA ŽS, a.s., se začala psát již v roce 1952, kdy došlo k založení podniku Železničního stavitelství Brno. Jednalo se o jednu z největších a nejvýznamnějších stavebních společností v tehdejším Československu a později také v České republice, která se specializovala na železniční stavby. K významným zakázkám prvních několika desítek let existence společnosti patřila například přestavba železničního uzlu Česká Třebová, stavba Ivančického viaduktu či rekonstrukce tunelu Žižkov.

Modernizace trati Sudoměřice – Votice

Po revoluci v roce 1989 došlo k transformaci státního podniku na akciovou společnost ŽS Brno, která se rozvíjela v dalších stavebních oborech a současně si zachovala již osvědčené zaměření firmy na železniční stavby. Díky tomu se podílela mimo jiné na stavbách prvního koridoru v úseku mezi Děčínem a Brnem a druhého koridoru v úseku mezi Břeclaví a Bohumínem a rovněž se angažovala v prvních zakázkách evropské sítě tranzitních koridorů.

V roce 2003 se společnost stala součástí španělské stavební skupiny OHL (dnes Skupina OHLA) a příslušnost k ní potvrdila změnou názvu na OHL ŽS, a.s. Společnost se stále výrazněji prosazovala v oboru pozemních a podzemních projektů, aktivní jsme byli v tomto období také v dalších oblastech naší činnosti. Vznikaly desítky impozantních staveb, například mimoúrovňová křižovatka Hlinky v Brně nebo modernizace trati Tábor–Sudoměřice.

Novodobá etapa historie společnosti se začala psát v roce 2021 v souvislosti s novou korporátní identitou, spojenou s rozšířením názvu na OHLA ŽS, a.s., a logem, které vyjadřuje posun k nové budoucnosti a k další etapě růstu. Dopravní zakázky jsou nadále nedílnou součástí jejího portfolia a na jejich realizaci se podílejí všechny firemní divize, které jsou oborového (divize Železnice, Silnice a Technologie) či regionálního charakteru (divize Západ, Východ a Slovensko).

Mezi zajímavé dokončené projekty v roce 2022 zaručeně patří výstavba druhé etapy tramvajové trati na Nové Sady a Povel v hanácké metropoli, optimalizace železniční trati Beroun – Králův Dvůr, výstavba trolejbusové trati na autobusové lince 140 v Praze či nový silniční most přes železniční trať a řeku Dřevnici ve východní části Zlína. Během roku 2022 současně společnost získala další významné dopravní zakázky, například projekt s oficiálním názvem „Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna“, „Modernizace trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště“ či „I/42 Brno, most Otakara Ševčíka přes Ostravskou ulici“.

I v loňském roce dokončila OHLA ŽS celou řadu důležitých zakázek v oblasti dopravy. Nelze opomenout modernizaci čtvrtého tranzitního koridoru na trase Praha – České Budějovice, konkrétně jeho dvacetikilometrového úseku trati Sudoměřice–Votice, která byla jednou z největších a nejvýznamnějších současných investic Správy železnic. Cílem bylo zvýšení rychlosti, plynulosti a efektivnosti dopravy, komfortu a bezpečnosti přepravy. Projekt byl hned dvakrát oceněn v celostátní soutěži ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2022. Jednou z cen byla také Cena ministra dopravy, který stavbu během realizace osobně navštívil a ocenil její přínos.

Ostrovní nástupiště v zastávce Adamov

V roce 2023 dokončila společnost z pozice lídra sdružení také důležitou rekonstrukci železniční trati mezi Adamovem a Blanskem, k jejímuž zprovoznění došlo ke konci roku 2022. Proběhla také výstavba nového nástupiště v zastávce Adamov včetně zastřešení, protihlukových stěn a vybraných dráze přilehlých inženýrských objektů, jako jsou trakční vedení, mosty, zdi a sanace skalních zářezů. Součástí modernizace tohoto železničního úseku byla i sanace pěti tunelů, přičemž jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 byl kvůli špatnému technickému stavu rekonstruován kompletně.

Za zmínku určitě stojí také stavba s oficiálním názvem „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“, kterou OHLA ŽS zahájila ve sdružení na jaře roku 2020 a slavnostně ukončila v závěru loňského roku. Byl zde vybudován nejen tříkolejný úsek, ale také nová vlaková zastávka u stanice metra Rajská zahrada. Zásadně se pak změnila podoba vysočanské stanice, kde slavnostní zakončení probíhalo. Za stavbu Modernizace železniční stanice Praha-Vysočany v rámci optimalizovaného úseku získala společnost první letošní ocenění, a to v soutěži Železniční stavba roku 2023.

Zmodernizovaná železniční stanice Praha-Vysočany. Zdroj: LV promo[CI1] 
 [CI1]Informace pro redakci: U fotografie je nutné uvést tento zdroj. Možná oříznout tu prázdnou informační ceduli?  Díky

Zdárnou ukázkou provádění staveb pro dopravní podniky je zakázka s oficiálním názvem „Odstavy tramvají Jeremenkova“, kterou společnost v hanácké metropoli ukončila v červnu loňského roku. Hlavním objektem vybudovaného areálu, jejímž investorem byl Dopravní podnik města Olomouce, a.s., (DPMO) je zbrusu nová hala pro tramvaje, která má kapacitu až osmnáct vozů a jejíž využívání pomáhá především přetížené vozovně v Koželužské ulici. V témže roce došlo také k dokončení výstavby nové tramvajové trati v úseku Sídliště Modřany – Libuš pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, jejímž výsledkem je nová dvoukolejná tramvajová trať dlouhá 1,7 kilometru se čtyřmi páry zastávek.

S tramvajovou dopravou v Brně souvisí stavba „I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II“, na které se OHLA ŽS podílela jako subdodavatel tramvajové trati, jejíž součástí byla i pevná jízdní dráha ve dvojkolejném tramvajovém tunelu a realizace souvisejících objektů, trakčního vedení a silnoproudé technologie. Tyto práce byly dokončeny rovněž v loňském roce.

Areál odstavů tramvají s novou halou v Jeremenkově ulici v Olomouci

Mezi zakázky související s dopravní infrastrukturou, které společnost OHLA ŽS získala v roce 2023, patří rekonstrukce železniční stanice Brno-Královo Pole, provozní úsek I.D pražského metra – část stanice Pankrác či optimalizace traťového úseku Havířov – zastávka Havířov střed.

V letošním roce pokračuje společnost v realizaci Velkého městského okruhu v Brně v úseku Tomkovo náměstí a Rokytova. Stejně tak pokračuje v rekonstrukci železniční stanice Vsetín a v rekonstrukci mostu Otakara Ševčíka v Brně či modernizaci trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště.

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – tramvajový svršek PJD

Kromě českého stavebního trhu působí OHLA ŽS také na Slovensku, kde kromě divize Slovensko působí i divize Železnice, Technologie, Silnice a Východ. Jejím nejvýznamnějším dopravním projektem je výstavba dálnice D1 v úseku Hubová–Ivachnová.

Závěrem je nutné dodat, že do hlavní činnosti společnosti OHLA ŽS spadá také oblast pozemního a podzemního stavitelství, vodohospodářských a inženýrských staveb, sanací, technologií spolu s nabídkou služeb mechanizace a dopravy. Společnost dokáže díky profesionálnímu přístupu a bohatým zkušenostem všech divizí řešit i nestandardní či technologicky náročné požadavky klientů, a to ve špičkové kvalitě napříč všemi stavebními obory.