Komatsu potřebu bagr
1:11

KAŽDÉ STAVENIŠTĚ SE MŮŽE STÁT RECYKLAČNÍM CENTREM, KDE SI PORADÍTE I S MATERIÁLY NÁROČNÝMI NA ZPRACOVÁNÍ

Mezi tyto materiály patří například železniční pražce, staré sloupy veřejného osvětlení, betonové sloupy a trouby, viniční sloupky a obecně všechny dlouhé prvky, které jsou považovány za obtížně zpracovatelné.

Na stavbách a deponiích se tyto materiály často hromadí, až se na ně zapomene. Zabírají tak zbytečně místo, aniž by vytvářely jakýkoli zisk. Vyžadují zpracování v recyklačních centrech a jejich likvidace je obtížná a nákladná.

Stroje MB Crusher umožňují snadné a hospodárné řešení.

Výhody při používání drticích lžic MB Crusher:

  • Vše podrtíte přímo na místě;
  • Zkrátíte dobu zpracování;
  • Zvolíte si velikost materiálu, který chcete získat;
  • Vyhnete se nákladům na pronájem drtiče;
  • Pomocí elektromagnetu můžete oddělit železo od ostatního materiálu;
  • Vyděláte jak zapodrcený inertní materiál, tak za regenerované železo.
  • Snížením množství odpadu snížíte také dopad na životní prostředí

Skládka v České republice

V České republice náš zákazník vzal zakázku ke zpracování tisíce pražců z projektu rekonstrukce železnice. Na své skládce hledal řešení, jak tento materiál zpracovat, aniž by musel použít velký drtič, který by jen způsoboval problémy, jež by ho připravily o zisk z práce a poškodily zařízení.

Odpovědí byla instalace drticí lžíce BF120 S4 na jeho provozní stroj Komatsu PC490 a během jediné minuty byl schopen podrtit tři pražce!

Oddělte železo od ostatního materiálu

Drticí stroje MB Crusher představují snadné a ekonomické řešení pro zpracování zbytkových materiálů, jako je železobeton. Náš zákazník dokázal oddělit železo snadno a bez rizika. Gravitační silou se železo dostává ven spolu s drceným materiálem a díky elektormagnetu ho jednoduše přemístí na hromadu.

S drticí lžící MB Crusher:

  • Neriskujete, že by se mohl přeříznout dopravníkový pás velkého drtiče
  • Neriskujete, že by se drtič zablokoval a museli jste pozastavit práci
  • Neriskujete další výdaje na údržbu a opravu velkých zařízení

Dvojí recyklace znamená dvojí zisk

Můžete recyklovat inertní materiál a železo, jako zákazník na videu ze skládky v České republice. Zhodnocením odpadního materiálu můžete získat dvojnásobný zisk.
S drticí lžící MB Crusher totiž můžete snadno nabrat pražce, sloupy nebo všechny tyto "nepohodlné" agregáty a podrtit je přímo na místě.

Takovéto zpracování má přínos také pro životní prostředí, protože zpracování a opětovné použití odpadních materiálů znamená menší spotřebu primárních materiálů, a tím i úsporu přírodních zdrojů.