Cime 2 kvartál 2024

TÍM SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

Proč je recyklace asfaltu řešením při nedostatku materiálu?

Řízení a nákup materiálů v odvětví infrastruktury se dostává stále více do centra pozornosti, především kvůli současnému prudkému nárůstu cen a nedostatku materiálů. Vezměme si například asfalt: kolik nových kilometrů silniční infrastruktury se staví, kolik nových projektů je třeba financovat a kolik silnic se udržuje?

Stačí říci, že světová silniční síť má celkovou délku přibližně 140 000 km. Už jen samotná údržba, která má zabránit vzniku prasklin a děr, které by poškodily vozidla a zpomalily dopravu, je obrovská. Výstavba nových silnic i opravy těch stávajících, vyžadují neustále nový materiál. Jakákoli činnost údržby silnic zahrnuje odstranění starého asfaltu, položení nové vrstvy vozovky a obnovení odstraněného asfaltu pro opětovné použití zahrnuje krok objemové redukce.

Otázka tedy zní: jak lze tento proces urychlit?

V Rakousku na to myslela společnost zabývající se zemními pracemi a logistikou, která vlastní také závod na výrobu štěrku a písku. Ve svém recyklačním středisku shromažďuje a recykluje odpad z recyklace a asfalt ze svých stavenišť pro použití při výrobě stabilizátu. K tomu jim slouží drticí lžíce BF80.3 připojená na jejich rypadle, která byla zvolena místo pevného zařízení právě kvůli pohodlnému přemisťování po staveništi, univerzálnosti, která umožňuje nezávisle vyrábět materiál různé zrnitosti, snadné údržbě a výsledné úspoře nákladů a času.

Asfalt je stoprocentně recyklovatelný a lze jej vícenásobně recyklovat. Taktéž frézovaný asfalt (RAP) je vhodný zejména pro oblasti s hustým provozem a velké plochy právě proto, že díky němu mají vozovky delší životnost a jsou pevnější. Není divu pochopit výběr zařízení stavební společnosti, která na svém nakladači Caterpillar 924G používá drticí lžíci MB-L160 k drcení obrovského množství asfaltových ker. Tento materiál s pevným zařízením může způsobovat problémy, které vedou k dlouhým odstávkám. Čelisťový drtič MB Crusher naopak vše usnadňuje a zjednodušuje.

Údržba silniční infrastruktury je nepostradatelná: praskliny nebo výmoly mohou způsobit škody na  vozidlech, především mají vliv na bezpečnost jako takovou. Aby byla  zkrácena doba údržby a snížily se náklady, instalovala jedna silniční společnost na svůj Manitou drtičku MB-L200, s nímž recykluje vyfrézovaný asfalt a znovu jej používá při údržbě silnic.

Recyklace asfaltu je výhodná nejen pro společnost, ale také pro místní úřady a subjekty, které spravují silniční síť: recyklace znamená snížení nákladů na nákup, eliminaci nákladů na likvidaci vyfrézovaného asfaltu a snížení závislosti na výrobním závodě.

Nejen to, ale i využití vyfrézovaného materiálu je prospěšné pro životní prostředí, protože snižuje emise skleníkových plynů a snižuje používání přírodních neobnovitelných zdrojů jako kamení, písek a štěrk.

S jednotkami MB Crusher je to ještě snazší. Jak připomíná rakouská společnost. "Velkou výhodou je také to, že drticí lžíce se v případě potřeby velmi snadno přepravuje - zejména na těžko přístupných staveništích, při stavbách silnic v horách nebo v odlehlých oblastech - takže její všestrannost vám umožní dělat mnohem více, než obvykle: zvyšuje tak hodnotu vaší práce, vašeho staveniště a zároveň respektuje životní prostředí."

Zvolit správný způsob je často jednodušší, než si myslíte.