Cime 3 kvartal 2024
0:33

Kolový nakladač HITACHI ZW220-7. Komfortní pracoviště nejnovější generace

Ovládání stavební mechanizace se díky nepřetržitému vývoji stává vysoce sofistikovaným oborem jež mimo jiné klade důraz i na zlepšení užitné hodnoty kabiny a bezpečnost užívání z pohledu operátora.

Nová generace kolových nakladačů

Společnost Hitachi uvedla na trh kolové nakladače modelové řady ZW-7. Za účelem nepřetržitého zlepšování strojů předchozích generací se ve vývoji zaměřili především na komfort a bezpečnost obsluhy stroje včetně kontroly efektivity a výkonu.

Regulace pojezdové rychlosti zvyšuje efektivitu využití paliva při práci. Zejména při úkonech spojených s krátkou nakládkou je tím dosaženo snížení spotřeby paliva. To souvisí i s vyšším výkonem motoru při nižších otáčkách. Indikátor režimu ECO na monitoru signalizuje aktuální spotřebu paliva a snižuje tím náklady. Stroje splňují požadavky emisní normy Stage-V.

Kontrola užitného zatížení v reálném čase pomáhá při nakládání vozidel pracovat produktivněji a přesněji. Umožňuje sledovat hmotnost nákladu na monitoru a zjistit, kolik materiálu je ve lžíci nebo v nákladním vozidle. Na displeji se zobrazí varování při přetížení lžíce nebo nákladního vozidla. Je tedy možné upravit konečné zatížení tak, aby bylo dosaženo kýžené kapacity.

Neméně důležitá je časové efektivita využití stroje na pracovišti. Zabránit zbytečným prostojům mají funkce, které hlídají technický stav vozidla. Systém prevence přehřívání nápravy zasílá řidiči varování před vysokým brzdným zatížením. Inteligentní systém ovládání ventilátoru zabraňuje ucpání chladiče motoru elektronickým nastavením periodických intervalů automatické reverze ventilátoru.

Z pohledu osoby, obsluhující stroj jsou zajímavá hlavně zlepšení uvnitř kabiny. Zvyšuje se důraz na ergonomii celého pracoviště a elektrické ovládání všech prvků. Integrovaná konzola a odpružení sedadla poskytují větší míru komfortu a snižují únavu pracovníka. Kromě snížení hluku a vibrací uvnitř kabiny bylo myšleno i na prostor pro osobní věci strojníka.

Přímý výhled z kabiny na pracoviště je podpořený kamerovým systémem Aerial Angle, dokonce s možností instalace LCD monitoru. Bezpečnost zvyšuje také systém detekce překážek za vozidlem s varováním. Díky pracovním světlům LED (ve dvou variantách: se standardními 1 200 lm a s vysoce svítivými 4 200 lm) a kladkovým slunečním clonám má obsluha k dispozici potřebný výhled bez nežádoucího oslněni.

Společnost Hitachi nabízí širokou škálu poprodejních služeb, které zlepšují celkovou kontrolu nad vozovým parkem a jeho pracovním vytížením. Systémy vzdáleného monitorování Owner’s Site a ConSite každodenně odesílají provozní data z kolového nakladače přes síť GPRS nebo satelit. Tato data obsahují například poměr provozních hodin pro zvýšení provozní účinnosti, spotřebu paliva pro správu provozních nákladů a umístění stroje pro potřeby plánování. Systém ConSite shrnuje informace v měsíčně zasílaném e-mailu. Aplikace ConSite Pocket v reálném čase zasílá upozornění ohledně problémů, jež se na stroji objevily. Součástí jsou doporučení co dělat včetně podrobných pokynů.

Hitachi Construction Machinery

Společnost Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. (HCM) je jednou z dceřiných společností japonské společnosti Hitachi Ltd. Nadnárodní společnost se sídlem v Tokiu vznikla v roce 1910 a zaměřuje se na široké spektrum oborů.

Díky rozsáhlým zkušenostem a pokročilým technologickým možnostem vývoje a výroby představuje stavební mechanizace Hitachi špičku na trhu. Společnost HCM dodává široký rozsah strojního zařízení a doplňkových zařízení ze svých výrobních továren v Asii, Evropě a Severní i Jižní Americe.

Společnost Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) byla založena v roce 1972 jako dceřiná společnost HCM v Oosterhoutu v Nizozemí. V roce 2002 nalezla společnost HCME ideální místo pro svoje nové sídlo v Amsterdamu. Bylo postaveno nové školicí a ukázkové centrum a v lednu 2003 sjelo z výrobní linky první střední rypadlo Zaxis. Ke stávající továrně bylo přidáno nové křídlo a v roce 2006 byla vedle něj postavena nová továrna.

Společnost HCME má nyní kanceláře v Paříži, Stockstadu/Rheinu, Bathu, Madridu i Casablance, a je v silné pozici pro splnění potřeb svých trhů v Evropě a severní, západní a střední Africe.

Prodej a servis v České republice a na Slovensku zastřešuje jako výhradní zástupce stavební mechanizace Hitachi pro Českou republiku a Slovensko firma NET spol. s r.o. Stavební stroje - rypadla a kolové nakladače Hitachi distribuují jak v rámci vlastní prodejní sítě, tak i prostřednictvím smluvních obchodních partnerů. Součástí služeb je samozřejmě profesionální servis dodávané techniky.

Moravská Skládková Společnost

Jedním za zákazníků, jež nový kolový nakladač využívá je Moravská skládková společnost a.s. a to v Centru pro komplexní nakládání s odpady-Kvítkovice. Moravská skládková je součástí koncernu dánské společnosti Marius Pedersen.

Počátkem roku 1990 společnost Marius Pedersen A/S Dánsko navázala v tehdejším Československu první kontakty a nabídla své zkušenosti i finanční zdroje, aby se začala řešit do té doby zanedbávaná oblast likvidace odpadů. Cílem bylo moderním způsobem řešit nakládání s odpady v podstatné části regionu východních Čech.

Během krátké doby se Marius Pedersen stala špičkou na českém trhu mezi subjekty zabývajícími se odpadovým hospodářstvím. Po roce 2000 společnost rozšířila své služby i na další oblasti jako je například údržba zeleně, údržba a oprava komunikací nebo údržba veřejného osvětlení.

Od roku 2008 pak Marius Pedersen poskytuje také facility management pro průmyslové podniky a veřejné instituce. Marius Pedersen a.s. je společností holdingového typu s působností po celé České republice. Skupina firem nyní více než 3000 kvalifikovaných pracovníků.

Nakladač v akci

Přímo v Centru pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice už  tři měsíce jezdí nejnovější model kolového nakladače HITACHI ZW220-7. S redakčním týmem jsme se na místo vyrazili podívat a hovořili jsme přímo se strojníkem, který nakladač obsluhuje.

“Je to perfektní stroj, sílu má, výhledy z něho jsou super. Oproti starým strojům má i váhu, mluví česky a ovládání přes panel je intuitivní, nemá to chybu. Ve firmě ho máme tři měsíce, pořizovali jsme úplně nový stroj. Nejvíce pracuje na naší kompostárně a na tělese skládky. Technika, kterou máme, zatím stačí, ale výhledově, až budeme stavět novou halu, tak se uvažuje o dalších strojích.”