Cime 2 kvartál 2024

Dešťové usazovací nádrže jako nezbytná součást dopravních staveb

Michaele Dočkalová Stavebniserver.com, Milan Polčin Prefa Brno a.s., foto: Prefa Brno a.s.

Společnost Prefa Brno a.s. se kromě jiného zabývá také výrobou a projektováním dešťových usazovacích nádrží. Naše redakce se rozhodla zjistit o nich něco víc a nabídnout vám vhled do jejich problematiky a zároveň lehce zabrousíme i k betonovým prefabrikátům jako takovým.

Produktová skladba společnosti

Prefa Brno a.s. je předním výrobcem betonových prefabrikátů v České republice. Díky kvalitním betonům a širokému sortimentu má v oblasti dopravních staveb mnoho co nabídnout. Dodává nejen dlažby, obrubníky, schodišťové stupně, rámové propusti, ale především výrobky pro odvodnění silničních ploch, kterými jsou meliorační, odvodňovací a štěrbinové žlaby, uliční vpusti, trubní propusti a dešťové usazovací nádrže.

Nabízí i bezplatné poradenství

Se zvyšujícími nároky na ochranu životního prostředí jsou dešťové usazovací nádrže nezbytnou součástí dopravních staveb. Tyto nádrže zachycují srážkovou vodu ze silnic, dálnic, parkovišť a jiných zpevněných ploch a regulují její odtok dle místních poměrů. Dále slouží k usazování splavených hrubých nečistot a kalů. Aby nedocházelo ke znečištění prostředí při úniku ropných látek, jsou součástí nádrží i odlučovače lehkých kapalin navržené na daný průtok a povolenou koncentraci ropných látek na odtoku. Vzhledem k širokému sortimentu prefabrikátů, které společnost vyrábí, nabízí bezplatné poradenství při návrhu velikosti a skladby dešťových usazovacích nádrží. Taktéž má vlastní projekční oddělení, které navrhne nádrž na míru s ohledem na dané poměry stavby včetně statického výpočtu a návrhu uložení nádrží.

Realizace a kontrola nádrží

Nádrže jsou vhodné i pro uložení ve ztížených geologických podmínkách a v místě výskytu vysoké hladiny spodní vody. Jejich realizace zpravidla netrvá déle než sedm dní v závislosti na velikosti celé sestavy. A jak je řešena vodotěsnost? Vodotěsnost je řešena integrovaným pryžovým těsněním zabudovaným při výrobě. Po sestavení nádrží se spára ještě přetěsní trvale pružným tmelem. Vodotěsnost spár je tedy zajištěna hned dvakrát,“... Kontrola a čištění nádrží je dána předpisem provozovatele. „Norma ČSN EN 858-2 ukládá provádět čištění 2x ročně. Doporučujeme zpočátku provádět vizuální kontrolu 1x měsíčně , později se sekvence čištění přizpůsobuje skutečnému zatížení zařízení v provozu,“ říká Pavla Moravcová, produktová manažerka. Společnost poskytuje na dopravní stavby záruku v délce 10 let, životnost však mívají 50 až 100 let. „Aby naše prvky vydržely co možná nejdéle, používáme do našich výrobků vyšší třídu betonu (C40/50), než nám předepisuje norma, případně TKP18,“ dodává Pavla Moravcová.