Komatsu potřebu bagr

PSJ v Rusku dokončuje závod na výrobu rajčatové pasty

V Charabalinském okrese Ruské federace finišuje netradiční zakázka exportní divize PSJ. V městečku Zavolžskoe by měla být v říjnu završena výstavba závodu na výrobu rajčatové pasty. Stavba za 800 milionů rublů pro soukromou firmu APK Astrachaňský byla zahájena v dubnu letošního roku a její prohlídku si na počátku září nenechal ujít ruský ministr zemědělství Aleksandr Tkačev.

Ministr zemědělství mohl sledovat, jak byla v zemědělském areálu zahájena sklizeň a zpracování rajčat za současného regulování nově vybudovaného zařízení. „Sklizeň potrvá do poloviny října, přičemž poté bude možné dokončit kanalizaci, čističku vod a odstranit dílčí nedodělky napříč celým areálem. V tomto roce by měl být závod schopen vyrobit 1.800 tun rajčatové pasty za den. S postupným doplňováním technologií a rozšiřováním komplexu by se denní produkce mohla posunout až na 5.400 tun denně,“ informoval projektový manažer Lubomír Hučko.

rrv5wo6rs6et330y90bu.jpg

Šéf stavby PSJ popsal rozsah díla: „Na pozemku o rozloze necelých 235 tisíc metrů čtverečních představuje zastavěná plocha 13.494 m2, komunikace a skladovací plochy tvoří 86.700 m2 a ozelenění areálu zabírá 59.963 m2. Stavíme soubor objektů, jejichž konstrukce je převážně ocelová s opláštěním ze sendvičových panelů. Základ komplexu tvoří výrobní hala s vestavěnou dvoupodlažní částí, která ukrývá kanceláře, laboratoře, sociální a technologické zázemí. Dále zde vyrostla přízemní administrativní budova, dvě zděné vrátnice, čistička odpadních vod a úpravna vody s čerpací stanicí. Realizovali jsme železobetonový objekt chladícího zařízení, rozsáhlé základy pro technologické zařízení Venus a v neposlední řadě též kompletní venkovní inženýrské sítě. Důležitou součást kontraktu tvořila montáž technologického zařízení výrobní linky pod vedením šéfmontérů italské firmy CFT a montáž zařízení čističky odpadních vod firmy Claber. Ještě zbývá dostavět dvoupatrovou ubytovnu s jídelnou a kuchyní, mechanickou dílnu a též část zpevněných ploch.“

Specifika zakázky

Stavbu na ruském venkově provází řada specifik a obtíží. A rozhodně nejde jen o velká letní vedra, nepříjemně kousající mušky, komáry, všudypřítomný prach a nedostatek vody, který vyřešilo až provizorní spuštění čerpací stanice z řeky. „Zemědělský závod vyrostl 130 kilometrů od města Astrachaň, tudíž vyvstal velký problém s dopravou nejen betonu na velkou vzdálenost a v horkém počasí. Tento problém byl vyřešen vybudováním betonárky přímo na staveništi,“ uvedl projektový manažer PSJ.

„Stavbu jsme převzali 1. dubna 2016 po předchozím generálním dodavateli, který provedl většinu založení staveb na pilotách, část základů, železobetonových konstrukcí, komunikací a vyzdění vrátnic a ubytovny. Bohužel, plynulý náběh naší dodávky ztížila nedostatečná příprava stavby. Provádění prací či instalaci technologií navíc komplikovala nekvalitní či absentující projektová dokumentace. Krom toho zákazník téměř u všech objektů měnil v průběhu díla rozmístění a účel místností, s tím souvisely změny fasád budov, oken, dveří a vrat, měnil se také objem požadovaných prací,“ upozornil Hučko.