Cime 2 kvartál 2024

Zateplená montovaná hala jako ideální řešení pro energetickou úsporu (rozdíly bez zateplení a s ním)

Zateplená montovaná hala jako ideální řešení pro energetickou úsporu

Rychlá výstavba montovaných hal v Česku pokračuje. V kontextu přísných ekologických norem a enviromentálních zákonů je zřejmé, že se budeme stále více přibližovat ekologii a energetické soběstačnosti budov. Ekvivalentem udržitelnosti a znečistění je uhlíková stopa, která představuje sumu vypuštěných skleníkových plynů vyjádřená v CO2 ekvivalentech. Uhlíková stopa se může týkat jedince, výrobku, akce nebo i výstavby montovaných hal.

Mnoho způsobů využití

Montované haly jsou často využívány pro průmyslové účely jako skladovací prostory, dílny nebo výrobní prostory. Stále častěji také jako administrativní a kancelářské prostory nebo sportovní - multifunkční haly. Energetická účinnost těchto hal je důležitá nejen z ekologického hlediska, ale také z ekonomického hlediska, protože snížení spotřeby energie vede ke snížení nákladů na provoz haly.

Úsporné řešení

Moderní montované haly s kvalitní tepelnou izolací představují vysoce efektivní a úsporné řešení pro řadu průmyslových a skladovacích projektů. Tyto haly jsou navrženy tak, aby maximalizovaly energetickou účinnost a minimalizovaly náklady na vytápění či chlazení.

Díky kvalitním a zároveň finančně dostupným izolačním materiálům a konstrukčním systémům jako jsou sendvičové panely s minerálním nebo pěnovým jádrem, dokáží zateplené montované haly výrazně snížit tepelné ztráty a udržet stabilní vnitřní teplotu. To vede k významným úsporám energií a nákladů na provoz v průběhu celého roku. V kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů jako solární energie nebo pomocí tepelných čerpadel lze výrazně snížit náklady na provoz haly.

Návratnost

Investice do zateplené montované haly se tak zákazníkům vrátí v podobě nižších provozních výdajů a zároveň přispívají k ochraně životního prostředí snížením uhlíkové stopy. Toto řešení představuje ideální volbu pro firmy, které kladou důraz na energetickou efektivitu a udržitelnost.

Nezateplené haly jsou v dnešní době stavěny méně často než v dřívějších dobách. Přesto i v dnešní době naleznou své uplatnění. Využívají se zejména v zemědělství nebo pro skladování zboží, kterému nevadí výkyvy teplot. Nezateplené haly jsou levnější a rychlejší na výstavbu než haly zateplené. Hlavní nevýhodou je ale jejich omezené využití. Dodatečné zateplení je poměrně nákladné a ne vždy je realizovatelné.