Komatsu potřebu bagr

HSF System je největší stavební firmou v Moravskoslezském kraji

Ostravská stavební společnost HSF System je, podle realizovaných výkonů v posledních letech, největší stavební firmou v Moravskoslezském kraji. Vyplývá to z porovnání výsledků ročenek TOP 2016–2018 a údajů uvedených v Obchodním rejstříku za roky 2015–2017.

 

V letech 2015–2017 dosáhla firma HSF System, která má sídlo v Ostravě, obratu 4,82 miliardy Kč a čistého zisku 177 mil. Kč. Potvrdila tak pozici největší stavební společnosti se sídlem v Moravskoslezském kraji (nadnárodní stavební firmy, které mají v severomoravském regionu pouze své pobočky, nezveřejňují hospodářské výsledky zvlášť).

„Odvrácenou stránkou „stavebního boomu“ v posledních dvou až třech letech, o které se příliš nemluví, je u některých dlouhodobých zakázek (překračujících jeden kalendářní rok) nesoulad mezi původně vysoutěženými cenami za realizaci projektu a následným vysokým růstem cen práce a materiálu, které v dalších letech stavařům výrazně zvedly náklady a z rentabilních zakázek vytvořily ztrátové projekty. Zakázky, které ještě v roce 2016 ekonomicky fungovaly, tak v následujícím roce 2017 spadly do červených čísel. Zlepšilo se to až začátkem loňského roku, i když nám zvýšené náklady komplikovaly některé projekty i během roku 2018,“ říká Jan Hasík, ředitel stavební společnosti HSF System.

HSF System realizovala v letech 2015–2017 v České republice a v zahraničí celkem 151 staveb, z toho 47 staveb bylo provedeno v Moravskoslezském kraji. Investorem drtivé většiny projektů byl privátní sektor.

Mezi významné loňské projekty v pozici generálního dodavatele stavby patřily například dostavba Domova pro seniory v Dačicích, výstavba nové základní školy ve Veleni, výstavba skladovacích hal a administrativních prostor pro společnosti TNT Express Worldwide a High Lite Touring v ostravské průmyslové zóně Industrial area NP nebo nejšetrnější průmyslová budova v Česku, distribuční centrum DHL v Chebu. Kromě České republiky a Slovenska má HSF System zakázky také v Polsku, Rakousku, Německu, Maďarsku, Dánsku a Itálii.

V Moravskoslezském kraji HSF System dlouhodobě podporuje neziskové, vzdělávací a sportovní organizace, jako jsou Charita Hlučín, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Nadační fond Podejte ruku dětem, Základní škola Vratimov nebo Kultura pro Slezskou Ostravu. Společnost rovněž navázala úzkou spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání s Fakultou stavební VŠB – TU Ostrava, se kterou uzavřela dohodu o partnerství.