Cime 3 kvartal 2024

Vodárna Plzeň připravuje 4 velké investice za více než 900 mil.

Vodárna Plzeň, největší dodavatel pitné vody na západě Čech, připravuje čtyři velké investice za více než 900 milionů korun. Největší bude sušárna kalů z čistírny odpadních vod, které už kvůli zpřísnění legislativy nebude moci firma předávat zemědělcům. Dále jsou to výstavba splaškové kanalizace v městské části Lhota, retenční nádrž Vinice a oprava roudenského kanalizačního sběrače. ČTK to řekl generální ředitel městského podniku Ludvík Nesnídal.

"Od roku 2020 musíme mít vyřešenou likvidaci stabilizovaného kalu," uvedl. Odvodněný kal z čistírny odpadních vod dnes podnik používá na rekultivace a k přímé aplikaci na zemědělskou půdu. "Od roku 2020 bychom ho měli mít lépe mikrobiologicky zabezpečený, což se nám se současnou technologií nepodaří, takže připravujeme fluidní sušárnu kalů, podle projektu za zhruba 350 milionů korun," řekl.

Počátkem července by měla mít Vodárna územní rozhodnutí na stavbu, která bude hned u areálu Plzeňské teplárenské, která by usušený kal pálila. "Po odvodnění jsme loni vyprodukovali téměř 16.000 tun kalu, což je dlouhodobě stabilní objem," uvedl Nesnídal. Sušárna bude mít kapacitu téměř dvakrát vyšší. Další kaly by se dovážely z čistíren odpadních vod z okolí Plzně, kde firma provozuje vodovody a kanalizace. Sušárna by měla stát do roku 2020. Výzva na dotaci EU, která by měla by tvořit asi 30 procent nákladů, má být vypsána na podzim. Stavba už má od krajského úřadu kladný posudek vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Podnik zároveň sleduje vývoj legislativy, protože řada vodárenských firem vyčkává, neboť na to není finančně ani projekčně připravená.

Na otevřenou nádrž k zadržení přívalových dešťů o objemu 6000 metrů krychlových, která vyjde podle odhadů projektanta na 232 milionů Kč, už firma připravuje žádost o dotaci. Vznikne u horního okraje Lochotínského parku poblíž křižovatky Karlovarská - Na Chmelnicích. Stavět se má v roce 2019 nebo 2020, kdy se bude také opravovat roudenský sběrač, což přijde na 145 milionů Kč a také na něj přispěje město. Vydání stavebního povolení na obě akce předpokládáme koncem července, řekl ředitel.

Na výstavbu splaškové kanalizace v Plzni-Lhotě, kde je projektovaná cena 160 milionů Kč, už je podána žádost o dotaci a je vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Zahájení se plánuje letos v září. Kromě dotace se počítá s příspěvkem od města 50 milionů Kč.