Komatsu potřebu bagr

Urychlení dopravních staveb je společným cílem stavebních firem i ministerstva dopravy

 

Praha, 18. června 2019 – O urychlení výstavby silnic, připravovaných projektech, legislativních opatřeních a dalších záležitostech týkajících se stavebnictví hovořil na setkání se zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) ministr dopravy Vladimír Kremlík.

„Shodli jsme se, že je potřeba zlepšit komunikaci mezi vedením rezortu dopravy, který je zásadním veřejným investorem, a námi jako Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Týká se to zejména legislativy, tvorby zadávacích podmínek a zajištění dostatečných finančních zdrojů,“ říká prezident SPS Jiří Nouza.

Ministr informoval účastníky o připravované novele zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, která má být jedním z článků řešení dosud příliš pomalého postupu. „Hledáme způsoby, jak za stávajících podmínek proces urychlit, v rámci přípravy stavby i v rámci samotné její realizace. V průběhu přípravy jde o vymezení jasných odpovědností, při realizaci pak o výkon technického dozoru na stavbě. Dalším z námětů byly změny obchodních podmínek, například bonusy za předčasné dokončení stavby,“ uvedl po společném jednání ministr dopravy Vladimír Kremlík. Ten zároveň věří, že vláda chystanou novelu zákona o urychlení výstavby stihne projednat a schválit ještě v tomto roce.

Podle SPS v sektoru stavebnictví obecně chybí informace o připravovaných projektech, které bude Ředitelství silnic a dálnic v nejbližší době soutěžit. V důsledku toho lze jen velmi omezeně plánovat kapacity, což je pro jednotlivé firmy klíčovým bodem. „Já samozřejmě chci mít bezprostřední informace od přímých partnerů ve stavebnictví, chci s nimi být v bezprostředním kontaktu, slyšet jejich problémy, slyšet jejich názory na řešení. To vše je pro mě jako ministra dopravy důležité. Toto setkání velmi oceňuji a vidím jej jako první z mnoha,“ přibližuje ministr dopravy. Odmítá zároveň zprávy o tom, že by ministerstvo nevyhradilo dostatek prostředků pro výstavbu dopravní infrastruktury. Mezi lety 2019 a 2021 půjde nejen na výstavbu dálnic a železnic více než 275 miliard korun. Výhledově by kromě prostředků z národního rozpočtu měly být k dispozici i evropské prostředky v řádové částce 100 miliard korun, obě strany dnes rovněž diskutovaly o možnostech využití financí z Českomoravské záruční rozvojové banky i Evropské investiční banky.

Vladimír Kremlík také informoval o stavu přípravy projektu PPP, tedy spolupráce státního a soukromého sektoru při výstavbě a údržbě dálnice. Momentálně probíhá soutěžní dialog na D4 a ministerstvo bude chtít PPP aplikovat do budoucna i na další projekty, jako je například D6 a D35.