Cime 3 kvartal 2024

Praha začne připravovat stavbu kolektorů za 1,3 miliardy

Praha 27. března (ČTK) - Pražský magistrát začne připravovat stavbu dvou nových kolektorů. První má pokrýt horní část Václavského náměstí a druhý spojit nový sběrač v Hlávkově mostu s centrem. O zahájení přípravy projektů dnes rozhodli radní. První kolektor by se měl vybudovat ještě před plánovanou obnovou horní části Václavského náměstí a má vyjít na 795 milionů korun. Druhý by měl stát 515 milionů. V obou případech stavba nezačne dříve než za tři roky. Kolektory jsou podzemní šachty sloužící k uložení inženýrských sítí, jako třeba elektrického vedení nebo vodovodů.

Sběrač dlouhý jeden a půl kilometru by měl v budoucnu vést po obou stranách horní části Václavského náměstí a navázat na již existující šachty v dolní části. Součástí stavby má být i posunutí dešťové kanalizace a retenční nádrž pro dešťovou vodu. Stavět se má podle plánů magistrátu pod betonovými deskami tak, aby byl co nejméně omezen pohyb veřejnosti.

Město plánuje rovněž rekonstrukci horní části náměstí podobnou té, jakou chce do konce roku uskutečnit v dolním úseku. Pro tu magistrát letos v lednu získal stavební povolení a nyní se čeká na výběr dodavatele. Architektonická soutěž na podobu úprav se konala v roce 2005.

Budoucí revitalizace horní části náměstí je podmíněna vybudováním nového kolektoru a obě investice by na sebe měly navazovat. Příprava projektu a získání stavebního povolení pro sběrač nyní zabere podle magistrátu tři roky. Další dva až tři bude trvat vybudování stavby a jeden až dva plánované úpravy parteru. Než horní část náměstí získá finální podobu, uplyne podle schváleného dokumentu nejméně šest až osm let. Stavba kolektoru má vyjít na 795 milionů korun a revitalizace na dalších 400 milionů korun.

Druhá stavba kolektoru, která by se měla začít připravovat, má propojit nový sběrač v Hlávkově mostu se systémem v užším centru města. Tunel o délce téměř jednoho kilometru by měl stát 515 milionů a povede od mostu přes Florenc pod Masarykovým nádražím na Senovážné náměstí, kde naváže na již existující infrastrukturu. V další fázi by poté mohl zjistit propojení směrem na Žižkov.

Pražské kolektory měří zhruba 90 kilometrů. Jejich výhodou jsou například snadnější opravy, kvůli kterým není nutné rozkopávat chodníky a ulice. Nejhlubší sběrače jsou uložené v hloubce až 35 metrů, u napojení do domů jsou přibližně dva metry pod povrchem. O systém se stará městská firma Kolektory Praha.