Cime 3 kvartal 2024

Přehled nejpoužívanějších materiálů pro rozvody vody v nemovitostech

Materiály používané pro rozvody vody se neustále vylepšují. Tím spíše je vhodné mít přehled o aktuálně používaných materiálech a jejich výhodách i nevýhodách. Volba materiálu totiž zásadně ovlivní celý potrubní systém, přičemž jeho životnost by měla dosáhnout nejméně 50 let.

Kovové potrubí, nebo PPR trubky, PVC trubky? Výběr plastového potrubí je velmi široký, jak dokládá pohled na www.georgefischer.cz. Jaké faktory však ovlivňují výběr materiálu pro rozvody vody?

Nároky kladené na vodovodní potrubí:

  • Dokonalá plynotěsnost a vodotěsnost
  • Hygienická nezávadnost a bezpečnost provozu
  • Odolnost proti přetlaku a teplotní odolnost
  • Tvarová stálost
  • Snadná montáž a údržba

Tyto požadavky se týkají nejen samotných trubek, ale rovněž i všech dalších komponent, tedy tvarovek, armatur apod. Nutné je vzít v úvahu také druh média, pro které jsou plánované rozvody určeny (voda teplá, studená, užitková atd.).

 

Tradiční řešení: Kovové potrubí

Dříve hojně používaný materiál, konkrétně pozinkovaná ocel, je na ústupu v případě rozvodů pitné vody, výjimku zde tvoří rozvody požárních vodovodů. Pozinkované ocelové potrubí s poměrně krátkou životností (zhruba 15 let) je značně náchylné ke korozi způsobené tenkou pozinkovanou vrstvou, agresivní pitnou vodou či zavzdušněním rozvodů. Dalším negativem je také vysoká míra inkrustace, která způsobuje horší průtok potrubím a další navazující problémy. Tyto nedostatky nevyváží ani menší teplotní roztažnost a nízká cena.

V porovnání s ocelovým potrubím se měděný systém vyznačuje delší životností (až 50 let). Měděné potrubí je rovněž náchylné ke korozi, takže dochází k jeho znehodnocení i po poměrně krátké době od jeho instalace, proto se od něj v rámci staveb čím dál více ustupuje.

 

Moderní řešení: Plastové trubky

Jednoznačně nejpoužívanějším materiálem při konstrukci systému pro rozvody vody je plast. V rámci vnitřních rozvodů se nejčastěji používají PPR trubky, zatímco při konstrukcí vnějších rozvodů volba často padne na PE trubky a PVC trubky.

Polypropylenové trubky umožňují spojování polyfuzním svařováním a jejich montáž je poměrně snadná a rychlá. Investoři se k tomuto materiálu přiklánějí také s ohledem na jeho příznivou cenu.

V dnešní době je kladen důraz nejen na dlouhou životnost daného materiálu, v tomto případě až 50 let. Neméně důležitá je flexibilita, která nabízí řešení i v případě atypických staveb. V souvislosti s plastovým potrubím není nutné řešit ani problém koroze či inkrustace, stejně tak je podstatným rysem jeho hygienická nezávadnost.

K výběru nejvhodnějšího potrubí pro rozvod vody neexistuje univerzální návod, neboť je potřeba vzít v úvahu spoustu faktorů. Vhodným výběrem se však lze vyvarovat mnoha pozdějších problémů a dodatečných investic.