Komatsu potřebuju Bagr

Konzultační dny Dřevařského ústavu pro certifikaci řeziva

Auditoři Dřevařského ústavu připravili konzultační dny pro postup certifikace řeziva, které jsou určeny výrobcům a obchodníkům se stavebním řezivem. Certifikace stavebního řeziva je zákonná povinnost pro každou firmu, která uvádí tento druh výrobku na trh. Konzultace s auditory jsou zdarma a budou se konat dne 16.6. v Holešově ve Zlínském kraji a dne 23.6. v Praze.

Podmínkou účasti je pouze předchozí registrace.

Výrobce a zpracovatel stavebního řeziva má zákonnou povinnost uvádět na trh bezpečný výrobek, u kterého musí úspěšně proběhnout posouzení shody s technickými požadavky podle všech nařízení, která se na něj vztahují.

Nejčastěji o certifikaci žádají zpracovatelé dřeva, tedy pilařské provozy vyrábějící stavební řezivo a tesařské firmy, které toto řezivo zpracovávají na konkrétní konstrukční výrobky (konstrukční prvky, krovy, pergoly atd.). O certifikaci též žádají obchodníci se stavebním řezivem, kteří jej nakupují od více dodavatelů a dále prodávají pod vlastním obchodním jménem.  

Společnost, která by na trh uváděla necertifikované stavební řezivo, se vystavuje sankcím a zákonnému postihu.

Žadatel o certifikaci si vybere způsob certifikace podle následujících kritérií:

a)    pokud žadatel uvádí na trh pouze stavební řezivo a objem zpracované kulatiny je větší než 150 m3/rok (orientační údaj), postupuje se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Takto certifikované řezivo žadatel označí CE značením, vydá prohlášení o vlastnostech a výrobek může prodávat v rámci trhu celé Evropské unie.

b)    pokud žadatel uvádí na trh stavební řezivo, přičemž objem zpracované kulatiny je menší než 150 m3/rok (orientační údaj), anebo uvádí na trh konkrétní konstrukční výrobky, postupuje se podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. U takto certifikovaných výrobků žadatel vydá prohlášení o shodě a výrobky může prodávat v rámci trhu České republiky.

Při certifikaci stavebního řeziva probíhá kontrola technologie pořezu a kontroluje se způsob třídění řeziva. Při certifikaci konstrukčních prvků se navíc kontroluje technologický postup výroby a dodržení parametrů stanovených výkresovou dokumentací (rozměry, vlhkost).

Povinné certifikaci nepodléhá jen řezivo, ale i další výrobky z něj vyrobené, jako jsou schodiště, palubky, obklady, okna, dveře a další dřevěné konstrukce.

Auditoři Dřevařského ústavu mohou v průběhu konzultačních dnů diskutovat nejen certifikaci stavebního řeziva, ale i těchto dalších produktů.

Registrace na konzultační dny zajišťuje: Ing. Martina Vlková, tel. 774 655 312774 655 312, email vlkova@vvud.cz, www.drevarskyustav.cz

 

O společnosti Dřevařský ústav (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.)

Dřevařský ústav (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.), nezávislá certifikační instituce, se již od roku 1951 věnuje činnostem, které jsou nezbytné pro zaručení kvality výrobků ze dřeva nebo na bázi dřeva v oblastech certifikace a zkušebnictví, diagnostika a ověřování kvality budov, analýza a návrh ochrany dřeva.

Pro stavitele a majitele dřevostaveb přichází s novou službou, nezávislou kontrolou kvality výstavby, certifikátem Kvalitní stavba. Výrobcům oken nabízí ověření kvality produktů, certifikát Kvalitní okno.

www.drevarskyustav.cz

Call
Send SMS
Call from mobile
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype