Cime 3 kvartal 2024

Skupina PSJ zajistí elektroinstalace pro nemocnici v laoském Vientiane

VIENTIANE, 3.1.2017 – Český export zdravotnického zboží a služeb zažívá v posledních letech výrazný boom. Velmi aktivní je společnost VAMED Health Project CZ, která v exotickém Laosu získala státní zakázku druhé fáze rozšíření a modernizace nemocnice Friendship Hospital ve Vientiane. Kompletní dodávky elektroinstalace na této stavbě zajistí exportní divize PSJ prostřednictvím sesterské firmy Inovat SE.

Vientiane představuje hlavní a též největší město asijského státu Laos. Leží na levé straně řeky Mekong nedaleko hranic s Thajskem. Státní nemocnice Friendship Hospital disponuje 150 lůžky a přímo ji spravuje laoské ministerstvo zdravotnictví. Rozšířením budovy dojde k navýšení kapacity o dalších 120 lůžek a zároveň naroste nabídka lékařské péče. Financování projektu je zajištěno exportním financováním ze strany skupiny UniCredit Bank se státní zárukou Laosu. Pojištění úvěru zastřešuje EGAP, který dlouhodobě podporuje především vývoz do méně rozvinutých a rizikovějších zemí - tedy tam, kde firmy tržní pojištění zpravidla nemají šanci dostat. Laos je právě jednou z takových ekonomik.

Subdodávka specializované firmy Inovat SE bude ve Vientiane zahájena na počátku ledna 2017 a předpokládané dokončení díla je stanoveno na konec tohoto roku. „Laos pro Skupinu PSJ představuje zcela nové teritorium. Zakázku materiálově kompletně pokryjeme v Česku a následně na místě provedeme montáž a zprovoznění systémů spolu s nezbytným zaškolením personálu. Předmětem naší dodávky bude realizace kompletní vnitřní elektroinstalace včetně systémů dieselagregátu, UPS, hlavních i podružných rozvaděčů a rozvodu silnoproudů. Zajistíme též slaboproudé systémy požární signalizace, satelitní TV příjem, uzavřený televizní okruh, počítačovou strukturovanou kabeláž a speciální komunikační systém „sestra-pacient“. V kompetenci Inovatu bude též vyprojektování realizační dokumentace a rovněž balení veškerého materiálu pro námořní dopravu a jeho předání v určeném skladu v Praze. Samotnou dopravu zboží z ČR na stavbu do Laosu včetně proclení zajišťuje VAMED Health Project CZ a naše činnost pokračuje vykládkou komponentů z kontejnerů na místě,“ informoval Karel Vavruška, exportní specialista PSJ.