Komatsu potřebuju bagr

Staré Křečany mají nové úsporné osvětlení; obec ušetří téměř 80 procent nákladů

Staré Křečany – Nové veřejné osvětlení mají ve Starých Křečanech na Šluknovsku a pod ně spadajících obcích. Stávající sodíkové zdroje zde vyměnili za moderní LED svítidla, přičemž o vše se postarala společnost ČEZ Energetické služby, která je členem ČEZ ESCO. Staré Křečany se tím rovněž zapojily do soutěže O inovativní OBEC 2030, jejímiž hlavním iniciátorem je Sdružení místních samospráv ČR.

„Stávající soustava výbojkových svítidel se sodíkovými zdroji nám už delší dobu byla trnem v oku, a to jak kvůli svému stáří, tak i drahému provozu. Navíc svítidla sice osvětlují potřebnou plochu, ale také zbytečně veškeré její okolí, včetně oken do ložnic místních obyvatel. Světelnost mají naopak malou, takže zkreslují barvy, což je nebezpečné zvláště pro pozdní chodce. Když k tomu připočteme nemalou enviromentální zátěž, neboť výbojky produkují i nadměrný světelný smog a zbytečnou konzumací elektřiny se podílejí na nadměrné produkci skleníkových plynů, nebylo o čem dál přemýšlet. Tedy jen o tom, jakým způsobem výměnu osvětlení ufinancovat,“ říká František Moravec, starosta Starých Křečan.

„Staré Křečany využily naši službu Osvětlení za korunu. V praxi to znamená, že obce si svítidla nekupují, nýbrž pronajímají. Na výměnu osvětlení tak nemusejí aktivovat svůj investiční rozpočet. Výměnu i servis pak bude po dobu deseti let zajišťovat v plné míře jejich dodavatel, tedy ČEZ ESCO, poté přejdou do vlastnictví obce. Ty tedy za provoz ani případné opravy deset let nic neplatí. Pronájem svítidel je přitom hrazen právě z úspor, které přinese výměna starého pouličního osvětlení za nové,“ vysvětluje René Krečmer, ředitel úseku Osvětlení ČEZ Energetické služby.

Podle slov starosty je letos prioritou číslo jedna a zároveň tak i největší investiční akcí v obci probíhající rekonstrukce budovy bývalého obecního úřadu, v níž vznikne osmnáct nových bytů. Kompletní rekonstrukce se dočká i obecní rozhlas a před dokončením je sběrný dvůr. Během léta pak vzniknou autobusové zálivy u ústavu v Brtníkách a stavebních bezbariérových úprav se dočká i základní škola. Nad dalšími investičními akcemi pak ještě visí otazník, neboť se neví, zda se na ně podaří získat státní dotace.

„Obecní pokladna není přitom bezedná a výše uvedené akce z ní odčerpají většinu finančních prostředků z letošního rozpočtu. Proto jsme uvítali nabídku ČEZ ESCO, která pro nás byla šancí, jak rozmělnit finanční prostředky tak, že je vlastně ušetříme a navíc zaplatí instalaci a technologii nových svítidel. Zatím jsme se s výměnou zaměřili hlavně na pod nás spadající obce. Přímo ve Starých Křečanech pak výměna nedotkla jen blízkého okolí návsi. Jsme rádi, že nová moderní LED svítidla v době nižší intenzity dopravy a pohybu chodců na komunikacích v nočních hodinách umožňují také snížit intenzitu osvětlení na 50 procent původního příkonu, a tím i významně snížit spotřebu elektrické energie. A tím také významně ušetřit naše obecní finanční prostředky,“ doplňuje starosta Moravec. 

Staré Křečany zaujímají dle katastrální mapy poměrně velkou rozlohu, neboť pod ně spadají ještě Valdek, Nové Křečany, Panský, Brtníky a Kopec. V globálu řečeno, celkem se zde nacházelo 700 až 800 starých svítidel. V současné době je polovina z nich vyměněna za nové. „Celkem jsme za využití existujících podpěrných bodů vyměnili 442 kusy svítidel a 11 rozvaděčů. Původní spotřeba činila 183 MWh ročně, nová je kalkulována na 40 MWh. Obec tak uspoří 78 procent původních nákladů na provoz výbojkových svítidel, a to bez počáteční investice,“ uzavírá Petr Šebesta, vedoucí oddělení Realizace osvětlení ČEZ Energetické služby.