Cime 2 kvartál 2024

ELKOV energy – specialista na fotovoltaické komponenty a dobíjecí stanice

Fotovoltaika je alternativní metoda výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vyžaduje minimální údržbu a zároveň poskytuje jeden z nejčistších druhů energie, kterou je člověk schopen vyrobit. Využívání fotovoltaiky se postupem času stává standardem při návrhu a realizaci nových staveb. Představuje také jednu z možností, jak snížit provozní náklady firem. Šetří nejen peněženky svých majitelů, ale i životní prostředí.

ELKOV elektro se během svého rozvoje stal důležitým hráčem na poli elektromateriálu a svítidel. Proto bylo jen otázkou času, kdy se vrhne do nové, tolik neprobádané oblasti. V roce 2015 byla založena divize ELKOV energy, která se zabývá velkoobchodním prodejem fotovoltaických komponentů a dobíjecích stanic pro elektromobily. Tato divize nabízí sortiment pro veškerá řešení fotovoltaických systémů.

Mezi nejvýraznější trendy posledních let patří snaha o udržitelnost a alespoň částečnou nezávislost na distribučních sítích. Právě tu dokáže zaručit hybridní fotovoltaický systém za pomoci panelů, baterií, střídačů a dalšího příslušenství. Generovaná elektrická energie ze solárních panelů je přímo spotřebována v objektu nebo akumulována v bateriích a následně využita. Fotovoltaický systém je vhodný pro rodinné domy s vyšší spotřebou elektrické energie. Hodí se i do průmyslových objektů, ve kterých zajišťuje plnohodnotný přísun energie během největší spotřeby přes den, při výpadcích sítě nebo jen k provozu klimatizace.

Pro specifické potřeby se využívá ostrovní systém, který je vhodný v případě, kdy je napojení na distribuční síť příliš nákladné, anebo není k dispozici vůbec.

Sluneční záření může být využito i pro ohřev vody. Pomocí solárních panelů a střídače systém reguluje energii. Vyhodnocuje, zda bude využita ze slunce nebo z distribuční sítě, a to na základě množství slunečního svitu a teploty vody. Chytrý solární systém nabízí kromě ekologických výhod i ekonomické benefity, neboť šetří náklady.

Fotovoltaika je rychle se rozvíjející, perspektivní obor, který se s rostoucím množstvím nových technologií, možnostmi výroby i celkovým uplatněním stává ideálním řešením pro tisíce domácností a firem. Tento trend podporují i státní dotace určené pro rodinné domy a neustále se snižující náklady, především v případě solárních modulů, jejichž cena se za 15 let snížila dokonce několikanásobně. Celkový rozvoj následně přináší ještě více možností navázaných na aktuální trendy, například malé domácí ostrovní sestavy, solární systémy pro karavany či lodě nebo již zmíněné nabíjecí stanice, které jsou dnes dostupnější než kdy dříve.

ELKOV energy jde jednoduše s dobou. Díky tomu svým zákazníkům přináší profesionální technické poradenství a především veškeré příslušenství potřebné k výše zmíněným systémům od zavedených výrobců.

Electric car on charging spot with solar panels and wind energy in front of landscape

ELKOV energy nabízí:

  • fotovoltaické panely a střídače, konstrukce pro fotovoltaiku, bateriové systémy a příslušenství
  • dodávku dobíjecích stanic pro elektromobilitu
  • technické poradenství v oblasti FVE

www.elkovenergy.czhttp://www.elkovenergy.cz