husqvarna

Čtvrtinu domácností v Česku ohrožuje energetická chudoba, upozorňuje průzkum agentury STEM 

Skoro čtvrtina domácností v Česku je ohrožena energetickou chudobou. Lidé si nejsou schopni dlouhodobě zajistit dostatečný tepelný komfort, včas hradit účty za energii nebo jsou ohrožováni vlhkostí a plísněmi. Upozorňuje na to Schneider Electric, globální hráč v oblasti řízení energií, s odvoláním na nejnovější průzkum agentury STEM.  Ve spolupráci s organizací Ashoka společnost vypsala veřejnou soutěž o nejlepší projekt, který má přispět ke zlepšení podmínek lidí ohrožených energetickou chudobou. Odborná porota vybrala do finálového evropského kola tři postupující projekty z Česka. Finále s oznámením národního vítěze za každou zemi se koná 20. až 21. listopadu 2019 v Bruselu.

Jak si stojí Češi. Energetická chudoba v datech

Jak ukazuje aktuální průzkum agentury STEM, téměř čtvrtina domácností (22 %) má náklady na vytápění tak vysoké, že musí omezovat jiné výdaje, aby pokryla náklady na topení. Dvě pětiny domácností (39 %) uvádějí, že kvůli výši nákladů na topení v zimě některé části bytu či domu nevytápí tak, jak by jim vyhovovalo. Úsporná opatření kvůli výdajům na vytápění častěji zavádějí starší lidé (30 % lidí starších 60 let omezuje jiné výdaje domácnosti, 48 % nevytápí optimálně jiné části domu). Podobné údaje ukazují data pro domácnosti tvořené jednou nebo dvěma osobami starších 60 let.

Příčiny energetické chudoby v Česku

„Energetická chudoba se objevuje především tehdy, když má domácnost problém financovat vytápění obydlí na teplotu 18 až 21 °C, nicméně příjmy domácnosti nejsou jediným určujícím faktorem. Důležitou roli totiž hraje i nedostatečné zateplení budovy a slabá izolace, zastaralé zdroje vytápění, špatné návyky v systému vytápění a větrání nebo používání energeticky neefektivních spotřebičů,” přibližuje Radko Svrdlin ze Schneider Electric, mentor pro realizátory soutěžních projektů na řešení energetické chudoby v Česku. „Naše praxe ukazuje, že v chytrých budovách řízených pomocí platformy EcoStruxure je možné dosáhnout energetických úspor až ve výši 30 %, což je důležitá informace pro správce bytových domů a rezidencí, ale také komerčních budov a průmyslových podniků. Na globální i lokální úrovni postupujeme v souladu s našimi energetickými závazky v oblasti trvalé udržitelnosti i ochrany klimatu. Například do roku 2020 chceme v naší skupině využívat 80 % energie z obnovitelných zdrojů,“ dodává Radko Svrdlin.

Nejohroženější skupiny obyvatel

Podle veřejně dostupných odborných zdrojů patří ke skupinám ohrožených energetickou chudobou nejčastěji lidé v důchodovém věku, kteří žijí ve špatně zateplených velkých domech a nemají dostatek financí na zateplení, nebo přestěhování. Přitom jejich potřeba energie je vzhledem k času strávenému doma a případně zdravotnímu stavu zvýšená. Této charakteristice odpovídá i zjištění průzkumu agentury STEM o vyšším podílu domácností důchodců, které častěji omezují kvůli nákladům na vytápění jiné výdaje či teplotu v dalších částech bytu či domu. Dalšími ohroženými skupinami v ČR jsou domácnosti bez jednoho z rodičů a domácnosti s více dětmi.

Tři nejlepší projekty z Česka na řešení energetické chudoby

Organizace Ashoka a Schneider Electric Foundation vypisují již třetím rokem mezinárodní soutěž o nejlepší projekt, který má přispět ke zlepšení životních podmínek více než milionu lidí v Česku ohrožených energetickou chudobou. „O prvenství se letos utká celkem 15 nápadů na řešení různých aspektů energetické chudoby v Česku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Nejlepší projekt z každé země získá v prosincovém finále v Bruselu 3500 euro na svou realizaci. Kromě finanční odměny jsme podpořili finalisty červnovým vícedenním kreativním workshopem. V návazném pětiměsíčním akcelerátoru jim zajistíme spolupráci s experty a mentory, abychom dosáhli maximálního efektu a sociálního dopadu těchto inovativních nápadů. Naším cílem je teď projekty co nejvíce posunout a zajistit jejich udržitelnost a dlouhodobost,“ informuje Gabriela Vondrušová, zástupkyně Ashoka ČR.

Porota odborníků poslala do evropského kola soutěže Ashoka a Schneider Electric Foundation tři níže uvedené inovativní české projekty.

 

  • Centrum pasivního domu

Centrum pasivního domu bojuje proti energetické chudobě a vysokým výdajům za energie podporou výstavby nového energeticky šetrného bydlení nebo rekonstrukcí největších energetických žroutů. Tyto budovy by měly být primárně dostupné sociálně nejohroženějším skupinám, jako jsou senioři nebo matky samoživitelky.  

  • Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden chce implementovat funkční model energetického poradenství ze Skotska. Cílem je pomoci lidem lépe pochopit fungování, možnosti a úskalí dnešního trhu s energií. Častým jevem v českém prostředí je totiž například nevýhodné uzavírání smluv s dodavateli energie, které často posílá ohrožené sociální skupiny do dluhových spirál. 

  • Energeticky soběstačná obec Kněžice věří, že právě moderní technologie a vlastní výroba energie dokáží občanům zajistit tu nejlevnější a nejdostupnější energii. Obec dokázala aktivizovat místní obyvatele a kompletně transformovat výrobu tepla z uhlí na bioplyn, který si vyrábí lokálně. Tím se zbavila smogu a ještě šetří na energii.

Foto: Anna Solcova