Cime 2 kvartál 2024

Stavební aplikace pro řízení závad – nápomocný nástroj pro stavební firmy

Již běžně používáme aplikace na sledování spánku nebo si v nich vytváříme kalendáře. Telefony se ukázaly jako praktický nástroj v osobním životě, proč by pracovníci na stavbách nemohli používat aplikace pro stavebnictví?

Největší obavou u stavebních projektů je překročení nákladů. Většina projektů má jen malé ziskové marže, takže jakékoli nečekané výdaje navíc mohou být problém. U každého stavebního projektu bývá ve hře několik vzájemně propojených faktorů, které mohou vést k nečekaným výdajům.

Na staveništi může kdokoli z týmu odhalit závadu, která by mohla narušit předávku v termínu nebo celý pracovní proces. Tito pracovníci však mohou nyní mnohem jednodušeji upozornit své nadřízené na závady pomocí aplikace pro řízení závad ve stavebnictví a předcházet tak rozšíření problémů.

Dokumentace, komunikace i seznam závad

Softwarová aplikace pro řízení závad ve stavebnictví od společnosti PlanRadar je způsob, jak sledovat a kompletně zdokumentovat každý nedostatek, který je na stavbě zjištěn. Například když si dodavatel na stavbě všimne praskliny ve stěně, nemusí volat stavbyvedoucího, aby závadu zdokumentoval. Dále má dodavatel možnost rovnou vytvořit požadavek, připojit k němu fotografii a nahrát hlasovou zprávu s vysvětlením. U každého požadavku je navíc funkce chatu, kde se připojená soba může ptát na případné další informace k úkolu.

PlanRadar také shromažďuje údaje a vytváří z nich seznam závad. Stavbyvedoucí tak mají přehled o tom, které úkoly byly dokončeny a na kterých se ještě pracuje.

DIGITALIZACE ZA POMOCI APLIKACE

Stavební projekty jsou často velmi komplexní a jedna chyba může významně narušit plány a časový harmonogram. Toto riziko lze použitím aplikacekterá vás upozorní na problémy hned, jak se objeví, snížit. Mezi hlavní výhody využívání aplikace patří:

  1. Přístup založený na cloudovém řešení - všechna data centralizuje a automaticky je synchronizuje napříč různými zařízeními. Díky tomu mají celé týmy jednotné podklady, aniž by kdokoliv musely při každé úpravě tisknout papírové stavební výkresy.
  2. Máte jistotu, že váš tým pracuje na prioritních úkolech a nezdržují ho jiné práce, které už měly být dávno hotové.
  3. Neustále máte přehled o aktuálním stavu závad a k dispozici zdokumentovaný záznam veškeré komunikace s dodavateli.
  4. Při informování vlastníka o celkovém stavu projektu můžete nabídnout transparentnost a rychlost

JAK MOC JE VAŠE SPOLEČNOST DIGITÁLNÍ?

Digitální technologie dokážou snížit náklady stavebního projektu až o 45 %. Ne všechny aplikace budou ovšem vyhovovat všem, ale kdo nic nezkusí, nic se nedozví.

Podle společnosti McKinsey & Company by si měla každá společnost nejprve zanalyzovat své potřeby a kapacity, než se pustí do zavádění nového stavebního softwaru.

Většina společnosti spadá do jedné z těchto tří kategorií:

  • Digitální nováčci: Nemají vyhrazené osoby pro digitalizaci ani jasnou strategii digitalizace a do digitálních řešení investují jen málo.
  • Digitálně se rozvíjející firmy: Tyto společnosti si uvědomují základní potřebu digitálních řešení a začaly pracovat na strategii digitalizace. Mají tendenci investovat do jednorázových řešení jednotlivých problémů.
  • Digitálně způsobilé společnosti: Tyto společnosti investují do digitální strategie  ve velkém. Vybraná řešení dohromady dobře fungují a jsou integrována napříč různými oblastmi činnosti.

Stavebnictví jako obor v digitalizaci stále zaostává. Většina společností s digitalizací teprve začíná, některé se digitálně rozvíjejí, ale jen velmi malé procento lze popsat jako skutečně digitálně způsobilé společnosti. V důsledku toho stavebnictví přichází o některé z hlavních výhod, které digitalizace pracovních procesů nabízí.