husqvarna

První pomoc pro výzvy a úskalí stavbyvedoucího: vsaďte na digitalizaci!

Praha, 19. května 2022 – Role stavbyvedoucího je klíčová při realizaci každé stavby – ať už jde o projekt menší či rozsáhlý, o segment bydlení, kanceláří, obchodů nebo infrastruktury. Zodpovídá za realizaci projektu a za celkový postup výstavby, což není vůbec snadný úkol. V praxi to znamená, že koordinuje všechny zúčastněné, dohlíží na staveništi a stará se o bezpečnost. Zároveň musí splnit všechny podmínky, co se týče kvality a standardů stavby, a také dodržet řádné termíny, to vše v rámci stanoveného rozpočtu. Dnes je kvůli aktuálním potížím na realitním trhu (rostoucí ceny materiálů a energií, nedostatek pracovních sil aj.) více než kdy jindy potřeba, aby profese jako je stavbyvedoucí mohly fungovat co nejefektivněji. K tomu může výrazně přispět širší využívání digitálních technologií, umožňujících větší flexibilitu, snadnější i rychlejší průběh výstavby. A v konečném důsledku zejména vyšší kvalitu provedení.

„Role stavbyvedoucího vyžaduje řadu dovedností pro koordinaci mnoha různě provázaných úkolů. Je to právě on, kdo dává dohromady tým přímých pracovníků i externích dodavatelů tak, aby co nejlépe odpovídali potřebám projektu, a dohlíží na jejich činnost. K tomu je potřeba zvládat řízení nejen po technické, ale i lidské stránce. Vedoucí stavby musí být schopen celý tým motivovat a správně delegovat práci, aby vedla k požadovanému výsledku. Musí to být tedy skutečný lídr,“ komentuje Adam Vostárek, expert společnosti PlanRadar zaměřující se na digitalizaci procesů u stavebních a realitních projektů.

Digitalizace: větší bezpečnost na pracovišti i méně kolizí

Řešení tolika komplexních problémů najednou způsobuje mnohá úskalí, která mohou snadno vyústit v chyby a kolize. Ty není radno brát na lehkou váhu, ať už se jedná o nedostatky, které zvyšují rozpočet stavby, anebo mají vliv na bezpečnost. Je proto nutné mít absolutní přehled o všem, co se děje. Ideální prevencí je mít veškeré aktivity a průběh prací zaznamenané v online prostředí a v reálném čase „Aplikace pro stavbyvedoucí, jakou je například PlanRadar, vám umožňují nahrát veškeré výkresy a plány do příslušného rozhraní. Tam je můžete kdykoli upravovat. Když se někde na stavbě vyskytne kolize, kdokoli ji může do modelu budovy okamžitě zaznamenat a také detailně popsat, ať už v podobě textu, fotografie či hlasového záznamu. Jako vedoucí stavby s ní také v aplikaci můžete seznámit odpovědnou osobu, která bude vzápětí o kolizi informována formou notifikace. To udržuje neustálý přehled o vývoji stavby a zajišťuje efektivní komunikaci mezi pracovníky,“ doplňuje Adam Vostárek.

Výše uvedené výhody digitálních aplikací hrají klíčovou roli i v udržování bezpečnosti. V žebříčku pracovních úrazů se stavebnictví řadí mezi jeden z nejrizikovějších oborů. Přehledný systém, v němž je okamžitě vidět, zda byla přijata veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti práce, vám pomůže nehodám předcházet. Navíc, pokud již ke zranění dojde, máte vždy k dispozici dokument dokládající vaše aktivity pro jednání s pojišťovnami či dalšími institucemi.

Méně času na konzistentní dokumentaci díky online stavebnímu deníku

Mít v evidenci vše, co se na stavbě děje (tzn. vést si stavební deník) stanovuje už samotný stavební zákon č. 183/2006 Sb. Ten patří mezi základní dokumenty, které musí být na stavbě k dispozici v případě kontroly. Na jeho tvorbě se vzhledem ke komplexnosti celého procesu podílí nejen stavbyvedoucí, ale i celá řada autorizovaných pracovníků. Mít ve vedení záznamů pořádek tak může být často logisticky a časově náročné – přirozeně i zde tak opět roste riziko výskytu chyb. Přechod z fyzické formy do online aplikace usnadňuje celý průběh výstavby a přináší pro její účastníky mnoho nesporných výhod. „Dokumentace ve stavebním deníku bývá plná rozmanitých údajů tak, aby mohly i zpětně poskytnout plnohodnotnou auditní stopu – a tedy i argumenty v případě zpoždění, závad či dodatečných nákladů. Deník – jak už vyplývá z názvu – by se měl vést opravdu na denní bázi. To zabere spoustu času a navíc se snadno zkomplikuje, pokud někdo vyplňování provede nepřesně nebo některé dny vynechá. Při stresu s dodržením všech termínů se stává, že se záznamy vyplňují až zpětně a k dokonalosti pak mají samozřejmě daleko. Při delegování této činnosti chaoticky jeden na druhého se navíc často neví, kdo je pak za případný problém zodpovědný,“ vysvětluje Adam Vostárek. S elektronickým vedením stavebního deníku ale většina těchto nepříjemností odpadá. Záznam je možné zadat do systému kdykoli a kdekoli. Specializovaný software, jako např. PlanRadar, umožňuje vytvoření šablon pro zadávání údajů na míru potřebám daného projektu. Společná platforma je pak přístupná všem účastníkům stavby, kteří mají jistotu, že data jsou správná, aktuální a transparentní. To vše šetří stavbyvedoucímu nejen čas a náklady, ale také předchází zbytečným pracovně-právním sporům.

O PlanRadaru
PlanRadar je softwarové řešení pro stavební a realitní profesionály fungující na bázi SaaS (z anglického Software as a Service neboli „software jako služba“). Svým uživatelům umožňuje připojit se na dálku ke cloudové aplikaci a používat ji odkudkoliv přes internet. Využít ji lze pro stavební dokumentaci a dozor na stavbě, řízení závad a úkolů, při předávání projektů, jejich následnou správu a údržbu atd. Prostřednictvím webové aplikace vhodné pro všechny prohlížeče a všechny typy chytrých telefonů a tabletů (iOS, Android a Windows) je možné sledovat, zaznamenávat a sdílet se svým týmem jakýkoli druh informací prostřednictvím digitálních stavebních plánů nebo BIM modelu. Digitalizace pracovního postupu zlepšuje spolupráci mezi všemi účastníky stavebního procesu, snižuje chybovost a šetří čas: zákazníci PlanRadaru hlásí úsporu až 7 pracovních hodin týdně. Společnost se sídlem ve Vídni v Rakousku a obchodním zastoupením v České republice umožňuje více než 14 500 profesionálům z více než 60 zemí sledovat, připojovat se a řešit stavební a realitní projekty po celém světě. Více o společnosti naleznete na www.planradar.com/cs/.