Cime 2 kvartál 2024

PlanRadar přináší revoluci do řízení stavebních projektů prostřednictvím softwarového řešení založeném na digitální správě a sdílení dat

Zvyšuje efektivitu práce, zlepšuje strategické rozhodování a má pozitivní dopad na kvalitu staveb

PlanRadar, přední platforma pro řízení stavebních projektů, nabízí sofistikované řešení pro archivaci, organizaci a sdílení velkého množství dat, a to ve všech fázích realizace projektu. Takový sběr dat je pro firmy obrovsky cenný, protože umožňuje hladší průběh jednotlivých etap výstavby a současně přispívá k celkové efektivitě podnikání. V současném dynamickém prostředí jsou právě komplexní data klíčovým faktorem ovlivňujícím rozhodování a strategické plánování.

Prostřednictvím digitálních platforem pro stavební profesionály (tzv. PropTech z anglických slov property & technology) je možné shromažďovat veškeré informace o projektu na jednom místě. Ať už jde o detaily zakázky, pracovní příkazy, vizuální dokumentaci výstavby či výstupní kontroly kvality, centralizace těchto dat poskytuje ucelený pohled o průběhu a efektivitě projektu, stejně jako odhaluje jeho slabá místa. Na jejich základě lze následně optimalizovat procesy, lépe využívat zdroje i zmírňovat rizika v rámci celého životního cyklu nemovitosti.

„PlanRadar firmám poskytuje neomezený datový archív s okamžitě přístupnými informaci o konkrétních projektech, které lze přidávat, upravovat a komentovat v reálném čase. Zároveň je cenným zdrojem informací pro dlouhodobé plánování. Schraňováním výstupů z vícero projektů najednou usnadňujeme klíčovým pracovníkům strategické rozhodování a pomáháme jim zefektivnit podnikání,“ popisuje Adam Heres Vostárek, expert na digitalizaci ve společnosti PlanRadar, a dodává: „Průběžná analýza stavebním společnostem umožňuje předvídat změny na trhu, udržet si náskok před konkurencí a zajistit si trvalý úspěch v tomto dynamickém odvětví.”

Prostřednictvím analýzy historických dat a ukazatelů výkonnosti lze rozpoznat opakující se vzorce či oblasti vyžadující zlepšení pracovních postupů anebo zavedení účinnějších praktik s cílem optimalizovat výsledky. Digitální řešení navíc umožňují získávat data o jednotlivých nákladech, využití konkrétních materiálů i aktivitě zúčastněných subdodavatelů. V případě, když nějaká firma neplní své závazky v předem stanovené lhůtě, jsou tyto informace neprodleně k dispozici a stavbyvedoucí může učinit příslušné kroky k řešení problému.

Další odvětví jako třeba automobilový průmysl již se sběrem dat a jejich analýzou aktivně pracují. Slouží jim k průběžnému zlepšování výsledků, ať už jde o optimalizaci procesů či vyvíjení chytřejších řešení. Ovšem stavebnictví tento potenciál zatím naplno nevyužívá. Dlouhodobě se řadí k sektorům, které jsou v celosvětovém měřítku nejvíce rezistentní vůči moderním technologiím a patří k nejhorším v oblasti produktivity práce. Ta podle Eurostatu během minulé dekády vzrostla o pouhá 2 %, zatímco u jiných oborů až o 20 %. Přijetím moderních technologií, mezi které se řadí platformy založené na digitální správě a sdílení dat, se proto otevírá příležitost k významnému růstu a zvýšení konkurenceschopnosti firem v tuzemsku i zahraničí.