husqvarna

Zavedení digitalizace na projektu kancelářské budovy DOCK in Five výrazně pomohlo zefektivnit proces výstavby

PlanRadar, foto: DELTA Group ČR

Digitalizace stavebnictví je stále častějším tématem rezonujícím na tuzemském realitním trhu – ať už v souvislosti se zaváděním technologie BIM, která bude od roku 2024 povinná u všech nadlimitních veřejných zakázek, anebo novelou stavebního zákona, jenž má právě s využitím digitalizace vést k tolik potřebnému zrychlení stavebního řízení. Ovšem „impulsy“ k modernizaci českého stavebnictví přicházejí nejen shora od státní správy, ale také od progresivních developerů, architektů a projektantů, kteří spatřují benefity plynoucí z využívání moderních technologií každý den ve své praxi.

Digitalizace vnitřních procesů během všech fází životního cyklu nemovitosti, tj. od plánování přes výstavbu až po následnou správu, totiž významně šetří jejich čas i peníze, a to prostřednictvím vyšší efektivity práce, nižší chybovosti a rychlé, transparentní komunikace. Své zkušenosti s jedním takovým PropTech řešením (z anglických slov property & technology) představuje Ing. arch. Marek Šnyrch, projektový manažer a CDE specialista společnosti DELTA Group ČR. Ta zajišťovala projektový management, řízení nákladů, technický dozor a koordinaci bezpečnosti práce v průběhu výstavby prémiové kancelářské budovy DOCK in Five v Praze 8 – Libni. Veškeré činnosti přitom koordinovala s vyžitím přední evropské platformy pro digitalizaci ve stavebnictví PlanRadar.

Administrativní budova DOCK in Five je poslední částí nyní již kompletní multifunkční čtvrti DOCK, která vyrostla kolem dvou slepých ramen Vltavy na pomezí pražského Karlína a Libně. Autorem tohoto rozsáhlého komplexu, který zahrnuje jak prostory pro bydlení, tak moderní kanceláře a komerční jednotky, je developerská skupina Crestyl.

Výstavba samotné administrativní budovy DOCK in Five byla zahájena v roce 2019 a dokončena o tři roky později v květnu 2022. Skládá se z celkem 10 podlaží (3 podzemních a 7 nadzemních) a zahrnuje převážně kancelářské prostory o celkové podlahové ploše 19 300 m2 . Nechybí ovšem ani 2 300 m2 retailových prostor pro obchody a služby a také podzemní parkoviště. Celková investice developera do projektu přesáhla 1 miliardu korun.

Projekt byl navržen tak, aby splňoval nejvyšší standardy z hlediska certifikace zelených budov. Developer v něm implementoval celou řadu energeticky účinných funkcí a udržitelných technologií, jako je sběr dešťové vody, solární panely a zelená střecha, aby snížil uhlíkovou stopu a pomohl zachovat životní prostředí pro budoucí generace. I díky tomu se pyšní mezinárodně uznávanou certifikací LEED a oceněním za nejlepší kancelářský projekt roku v rámci 22. ročníku CIJ Awards.

Zavedení PlanRadaru na projektu DOCK in

DELTA Group ČR měla na projektu DOCK in Five na starosti hned několik důležitých oblastí. Jednalo se především o projektový management, řízení nákladů, technický dozor investora a koordinaci BOZP. Již nějaký čas společnost hledala ideální řešení pro efektivní řízení a spolupráci projektového týmu a subdodavatelů, ale také reportování směrem k investorovi, který musí být o probíhající výstavbě pravidelně informován. Z existujících PropTech řešení na trhu si nakonec vybrala PlanRadar, a to především kvůli jeho praktičnosti a přehlednosti. Tuto platformu již testovala a naplno využila například na projektu DOCK in Four, kde se velmi osvědčila, a proto ji zavedla i na projektu DOCK in Five. Od té doby se PlanRadar v DELTA Group ČR úspěšně etabloval, takže v současnosti je aktivně nasazen na šesti různých projektech napříč Českou republikou a své využití nachází i v dalších zemích, kde skupina DELTA působí.

„Digitalizace a moderní technologie jsou tahounem dnešního stavebnictví a my se dlouhodobě zasazujeme o jejich implementaci, protože vidíme, jak pozitivní vliv to na stavby v průběhu celého jejich životního cyklu má,“ vysvětluje Marek Šnyrch a dodává: „Než jsme aplikaci PlanRadar začali používat, bylo u řízení kvality projektů běžnou praxí používání excelových tabulek, fotografií a vše stálo hlavně na osobní komunikaci. Ovšem tyto metody jsou časově náročné a často vedou k přehlédnutí některých aspektů, které by šly řešit lépe a rychleji. Z toho důvodu jsme hledali jeden komplexní a přehledný systém, který bude použitelný primárně pro zajištění nejvyšší možné kvality při realizaci stavebních projektů.“ To vše splňoval PlanRadar, mezi jehož další výhody patří také možnost zapojení neomezeného počtu pasivních uživatelů na projektu, zobrazení aplikace na jakémkoliv zařízení (mobilu, tabletu či počítači) v reálném čase či zasílání notifikací.

Přínosy PlanRadaru v praxi

Po zavedení PlanRadaru zaznamenala DELTA Group ČR výrazné zlepšení produktivity. Vytvoření a distribuce tiketů jako upozornění na nutnost odstranění konkrétních závad či nedodělků zabralo méně času, přičemž vystavení jednoduchého tiketu vyžadovalo pouhé 2–3 minuty. Implementace PlanRadaru vedla také ke snížení počtu inspekcí na stavbě, protože mnohé kontroly a schvalování bylo možné realizovat na dálku.

„Díky PlanRadaru byla veškerá spolupráce výrazně efektivnější. Včasnou komunikací jsme společně dokázali předcházet potenciálním rizikům a vzniku závad. Ušetřili jsme až několik návštěv stavby týdně, což byla pro všechny zúčastněné velká časová úspora,“ popisuje Marek Šnyrch a dodává: „Rozsah projektu dobře dokládá počet digitálních tiketů, které v rámci DOCK in Five vznikly. Bylo jich více než 1 000 a v průběhu výstavby včas upozornily na odchylky, čímž dokázaly předcházet vzniku vad. Co se týče reportů, tak do digitální podoby jsme jich převedli řádově několik desítek jednotek. Šlo zejména o přejímky fit-outů nájemci, ale také stavové reporty stavby a fasády k důležitým časovým milníkům.“

Shrnutí – PlanRadar a DELTA Group ČR na projektu DOCK in Five

• DELTA Group ČR aktuálně používá PlanRadar na 6 projektech v České republice

• PlanRadar u projektu DOCK in Five aktivně využívali projektoví manažeři, technický dozor investora a specialisté profesí, zástupce generálního dodavatele, zástupce investora a architekt. Celkově cca třetina všech lidí na projektu, ostatní se podíleli zprostředkovaně

• Na projektu desetipatrové kancelářské budovy DOCK in Five se v průběhu výstavby vytvořilo více než 1 000 tiketů

• Tvorba a distribuce jednoho tiketu zabere 2-3 minuty s výjimkou složitějších případů

Pevným krokem k digitalizaci

Využití PlanRadaru na projektu DOCK in Five demonstruje významnou část benefitů, které digitální stavební platformy nabízejí. Ať už jde o sdílení aktuálních informací v reálném čase mezi všemi účastníky výstavby, anebo přehledné reporty. Zavedení PlanRadaru pomohlo zefektivnit proces kontroly kvality výstavby: lépe monitorovat vzniklé vady a opravy, zvýšit produktivitu práce a eliminovat neproduktivní opakované kontroly staveniště. „S PlanRadarem jsem velice spokojen. Považuji ho za ideální k širokému nasazení na stavbách a zároveň jako startovací můstek pro digitalizaci stavebních procesů. Snažíme se v tomto směru šířit osvětu mezi našimi klienty a těší mě, že celá řada společností již k této variantě postupně přechází. Věříme, že tudy vede cesta,“ uzavírá Marek Šnyrch.