Cime 3 kvartal 2024

Výstavbu poldru u Kutřína komplikují technické problémy i ceny materiáů

Perálec (Chrudimsko ) 8. dubna (ČTK) - Výstavbu poldru Kutřín na říčce Krounce na Chrudimsku, který začal před rokem budovat státní podnik Povodí Labe, komplikují technické problémy i zdražení stavebních materiálů. Investice zhruba za 400 milionů korun bez DPH je jednou z největších vodohospodářských staveb v regionu v posledních letech. Potíže by se mohly projevit v délce stavby a jejích nákladech.

"V lokalitě stavby byly zastiženy složité geologické podmínky, které se mimo jiné projevily i sníženou stabilitou svahu. Každá změna, takže i tato, se může projevit a pravděpodobně i projeví v konečné ceně a termínu dokončení díla. Technická opatření se v současné době řeší a snahou je přijmout taková technická řešení, která by dopady minimalizovala," uvedla na dotaz ČTK mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Zdržet a prodražit stavbu by mohl také růst cen stavebních materiálů. Podle Bendové jsou představy zhotovitele diametrálně jiné než představy objednatele, a nebude-li nalezen kompromis, nelze vyloučit vliv na konečný termín dokončení stavby a její cenu.

Poldr vznikne v úzkém údolí pod obcemi Perálec a Kutřín. Podle projektu v něm má být mohutná betonová hráz dlouhá 131 metrů a vysoká 17,8 metru. Pro lepší začlenění do krajiny ji zakryjí násypy tvarované do teras. Pro odtok vody bude mít dvě spodní výpusti a boční bezpečnostní přeliv, bude mít také migrační prostup pro vodní živočichy. Zařízení bude bez obsluhy. Součástí stavby je i revitalizace toku a údolní nivy Martinického potoka.

Stavbaři dosud dokončili 60 procent všech zemních prací u objektu tělesa hráze. Vybudovali část podkladních betonů, po dokončení dalších budou zahájeny práce na injekční cloně. Museli také odstranit budovy stojící v budoucím záplavovém území, zůstal tam zatím dětský tábor, který chce firma po dobu stavby využívat pro potřeby svého zázemí. Vykácely se také porosty v okolí Martinického potoka, kde se po zemních pracích plánuje revitalizace.

Při stoleté povodni bude poldr schopen zachytit asi 3,6 milionu krychlových metrů vody, celkový objem akumulované vody může dosáhnout 4,8 milionu krychlových metrů. Zatopí se při tom plocha několika desítek hektarů. Poldr má zadržet přívalovou vlnu přítoku do doby, než záplavy odezní.

Podle Povodí Labe vznikne zhruba po 30 letech v České republice velké vodní dílo, které se objemem zadržené vody blíží standardním přehradám. Podle původních předpokladů má být dokončeno v roce 2024.