Cime 2 kvartál 2024

Překvapivě variabilní svodidla s integrovanou protihlukovou stěnou

Lucie Zrnová, foto: DELTABLOC CZ  o.z., Delta Bloc Deutschland GmbH

Záchytný systém s integrovanou protihlukovou stěnou stavitelnou do různých výšek v sobě spojuje funkci klasických svodidel a protihlukových bariér. Obě funkce zajistí jeden modulární prvek, který není kotvený do povrchu vozovky a je možné ho v průběhu životnosti i přesunovat. Specifika využití tohoto systému popisuje redakci Stavebniserver.com specialista z firmy Deltabloc, pan Mgr. Tadeáš Kopeček.

D5 Rudná

Ochrana účastníků provozu i těch, kteří se ho účastnit  nechtějí

Zajištění bezpečnosti silničního provozu roste na významu s jeho narůstající hustotou a rychlostí. Zpřísňují se požadavky na parametry komunikací. Instalace funkčních bezpečnostních prvků se stává nutnou podmínkou pro stavby nových silnic i rekonstrukce stávajících dopravních tras.

Intenzita dopravy s sebou nese také hluk, který působí na okolní obyvatele. Protihlukové stěny nejsou na silnicích žádnou novinkou. Rušné komunikace doprovází již desítky let. Klasickým způsobem instalace je osazení ocelového svodidla, kotveného do povrchu vozovky a stavba protihlukové stěny s odstupem nejčastěji 1,5m.

Moderním řešením je tyto dva liniové prvky spojit do jednoho a to nejen pro rychlejší instalaci, ale také pro ušetření místa po celé délce krajnice. V oblasti pasivní bezpečnosti silničního provozu a ochrany před hlukem se jedná o průlomové řešení.

Představení systému DELTABLOC NBF

Mezi klíčové produkty, které firmu DELTABLOC posouvají na vrchol stavebního průmyslu, patří bezesporu inovativní systém DELTABLOC NBF. Tato řada výrobků představuje zásadní posun v oblasti stavebních materiálů a bezpečnostních technologií. Modulární betonový blok poskytuje nejen vynikající pevnost a stabilitu, ale přináší také jedinečné vlastnosti v oblasti zvukové izolace. Tato vlastnost se stává stěžejní při návrhu projektů ve městech, kde je klíčovým cílem optimalizace kvality života obyvatel. Technické specifikace řady NBF jsou do detailu promyšlené tak, aby vyhovovaly náročným požadavkům moderních stavebních projektů. Investice do DELTABLOC NBF tak přináší nejen bezpečnost a odolnost integrovaných konstrukcí, ale také zlepšuje životní prostředí v městském prostoru. Frekventované komunikace v intravilánu zatěžují své okolí nadměrnou intenzitou hluku z projíždějící dopravy. Zpravidla také nemají příliš prostoru podél krajnice pro umístění protihlukové ochrany. Ještě intenzivněji se omezení prostoru projevuje na mostních konstrukcích. Také požadavky na stabilitu prvků a odolnost proti posunutí jsou velmi vysoké.

D5

Technické parametry

Integrované prvky DELTABLOC NBF se vyrábí ve dvou typech splňujících požadavky záchytné třídy H2 a H4b. Maximální výška protihlukové stěny je 4,5 m respektive 6 metrů. Největší výhodou je, že nejsou pevně kotvené k povrchu vozovky a ten se tím pádem neporuší. Prvky integrovaných protihlukových stěn se přivezou a umístí za pomoci těžké techniky. Jednotlivé moduly jsou zpravidla 5 metrů dlouhé a váží 8,2, resp.  12,5 tuny. Manipulace s nimi není jednoduchá, ale je možná bez porušení vozovky. Toho se velmi úspěšně využívá při etapizaci rekonstrukcí nebo výstavby nových silnic, kde se betonové prvky mohou umístit dočasně po dobu výstavby a později přesunout do definitivní pozice. Stejně tak při rozšiřování silnice je manipulace mnohem jednodušší, než demolice pevně zabudovaných prvků a výstavba nových. Osazování těžkých prvků na místo vyžaduje velmi přesnou práci jeřábníka s tolerancí několika milimetrů.

Základní panely je možné usazovat v určité toleranci a to v příčném sklonu až 7°. Stojny se umisťují kolmo a kotví se na patky a šrouby s možností rektifikace. Tento systém je znovu rozebíratelný a přemístitelný. Alternativou je pevné zabetonování bez možností pozdějších přesunů. Systém je navržen tak, že umožňuje variabilitu v architektonickém zpracování. Svodidla s integrovanou PHS prošly bariérovými zkouškami tak, že pouze první panel PSH musí být shodný s testem, další pak může zadavatel volit podle svých priorit.

Mezi tři hlavní výhody patří úspora prostoru, zánik potřeby přesunu zeminy v rámci stavby komunikace, absence nutnosti kotvení prvků a rozebíratelnost a přesunutelnost celého systému. Ve městě pak úspora prostoru umožňuje rozšířit komunikaci. Nespornou výhodou je fakt, že klient může získat licenci na daný projekt a prvky vyrobit ve spolupráci se společností DELTABLOC sám přímo na místě, případně v blízkosti osazení, a ušetří tak za dopravu těžkých prvků na velké vzdálenosti.

Dvacetileté zkušenosti v oboru silniční bezpečnosti

Společnost Deltabloc byla založena v roce 2000 v Rakousku a je součástí holdingu Kirchdofer Group se sídlem v rakouském Wöllersdorfu. Dnes je předním světovým výrobcem betonových a ocelových silničních záchytných systémů a moderních protihlukových systémů. Za dvě dekády se Deltabloc rozrostl na devět poboček v Evropě a Jihoafrické republice a získal licenční partnery po celém světě. Zádržné systémy DELTABLOC byly nainstalovány ve více než čtyřiceti pěti zemích.

Firma Deltabloc se brzy po svém založení stala průkopníkem v oblasti pasivní bezpečnosti silničního provozu a neustále vyvíjí a testuje své výrobky. Má za sebou více než tři stovky nárazových zkoušek, které prokazují účinnost záchytných systémů a jsou nezbytnou podmínkou pro udělení certifikace

V rámci globálních služeb zajišťuje nejvyšší standardy pro výrobu, logistiku a instalaci. Své licenční partnery společnost podporuje inženýrskými činnostmi a schvalováním u místních orgánů. Díky logistickým službám just-in-time, profesionálním výrobním zařízením a high-tech komponentům usilují o bezpečnější silnice. Technologové společnosti Deltabloc také provádí školení a kontrolu kvality přímo v místě výroby licencovaných prvků.

Firma Deltabloc je vedená mladými inženýry a intenzivně investuje do vývoje. Součástí jsou stovky nákladných, ale nezbytných crash-testů, které ověřují kvalitu výrobků.

„Nejsme betonáři. Prodáváme nápad,” shrnuje přístup společnosti pan Kopeček. Firma zvládne i kompletní realizaci na klíč, ale stále častěji poskytuje partnerům know-how a cetrifikace – tedy pronajímá například pouze formy na betonová svodidla a jejich vnitřní prvky, jejichž přeprava je mnohem ekonomičtější. V případě realizací mimo Evropu se i formy vyrábějí na místě, samozřejmě za podmínky proškolení pracovníků a přísné kontroly kvality výroby i realizace.

Motivací je “Vize Nula”

Deltabloc je součástí společenství partnerů, které spojuje stejná vize - nulový počet mrtvých a těžce zraněných na silnicích.

K této vizi přispívá svými inovativními silničními záchytnými systémy. V rámci Platformy Vize Nula spolupracuje na jednotlivých projektech, sdílí informace, zkušenosti a metody s cílem prosadit systémové a koncepční změny v oblasti dopravní bezpečnosti.

Pasivní bezpečnost patří k preventivním opatřením, která mohou významně přispívat ke snížení počtu smrtelných nehod.

A7 Trinajstići

Chorvatská dálnice A7

Dálnice A7, v chorvatštině známá také jako Autocesta A7, se táhne od hranic se Slovinskem u Rupy až do Rijeky. Se svými současnými 42 km je významnou dálnicí, protože umožňuje přístup k mnoha rekreačním destinacím v Kvarnerském zálivu. Na trase se nachází řada mostů, viaduktů a tunelů, neboť vede členitým terénem. V současné době je ve výstavbě křižovatka Trinajstići a v červenci zde proběhla první instalace systému DELTABLOC® DB NBF. Na délce 650 m byly instalovány integrované protihlukové stěny DB 100 NBF - s panely BHB - o celkové výšce 3 až 3,5 m. Zvláštní pozornost byla v tomto projektu věnována silnému podzimnímu větru v tomto regionu - větru Bora. Celkově se jedná o skvělý první projekt DB NBF v Chorvatsku a všem zúčastněným patří poklona.