Cime 3 kvartal 2024

Vodní stavby bude mít nadále na starosti Ředitelství vodních cest

 

Praha 4. června (ČTK) - Investice do dopravní infrastruktury na řekách bude mít nadále na starosti Ředitelství vodních cest (ŘVC), jehož zřizovatelem je ministerstvo dopravy. Úřad bude zodpovědný i za jejich provoz. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) se na tom dohodl s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD), oznámilo dnes ministerstvo dopravy. Kremlíkův předchůdce Dan Ťok se na začátku letošního roku s Tomanem dohodl na přesunu těchto pravomocí na státní podniky Povodí, na které dohlíží ministerstvo zemědělství.

"Dohodli jsme se, že zachováme stávající investiční model. ŘVC má ode mě za úkol poskytovat státním podnikům Povodí know-how a součinnost při přípravě nových vodních staveb. Musí se také zaměřit na rychlejší přípravu a realizaci nových akcí," uvedl Kremlík. Náměstek ministerstva zemědělství Aleš Kendík k tomu řekl, že obě ministerstva budou v případě vodních staveb nadále spolupracovat.

Současný stav by měl vydržet následující dva roky, po kterých si ministerstva vyhodnotí, zda nejsou potřeba změny zákona a kompetencí podniků.

ŘVC tak bude nadále státním investorem nové infrastruktury vodních cest, zejména pak pro výstavbu a rozvoj veřejné přístavní infrastruktury, servisních center včetně servisních plavidel, lodních výtahů a dalších staveb, které by měly usnadnit lodní provoz na řekách. V pravomoci úřadu bude také provoz těchto objektů. Resort dopravy si od toho slibuje, že investice budou v souladu s Koncepcí vodní dopravy pro období 2016-2023.

Na přesunu investorských pravomocí pro vodní stavby se s ministerstvem zemědělství z kraje letošního roku dohodl tehdejší ministr dopravy Ťok. Ministerstvu dopravy měla zůstat odpovědnost za rozvoj vnitrozemské vodní dopravy, i když faktické investice by přeneslo na Povodí. Ředitelství vodních cest by pak mělo roli supervizora investičních projektů. Plán vyvolal obavy zástupců vodní dopravy, podle kterých by mohl vést ke snížení investic do vodních tras.