Komatsu potřebu bagr

Úspěšné projekty AVK VOD-KA.

Malá vodní elektrárna Jesenice a rekonstrukce armaturní
komory Sázava

Text: STAVEBNISERVER.com, foto: STAVEBNISERVER.com, AVK VOD-KA a.s.

AVK VOD-KA je specialistou na vodárenské a plynárenské armatury a jak si naše redakce povšimla, má za sebou již několik velmi úspěšných projektů.

AVK VOD-KA a. s. je od roku 2009 dceřinou společností jedné z největších světových armaturek. Mateřská
firma AVK, sídlící v Dánsku, v současnosti zahrnuje více než sto společností. AVK VOD-KA svou historii
píše už od roku 1991, původně se soustředila jen na projektování a stavební práce ve vodním hospodářství.
Již po dvou letech činnosti rozšířila své zájmy i na obchodní aktivity. Původně nabízela pouze běžná
vodárenská šoupata a přípojkový sortiment, později svou nabídku obohatila o většinu výrobního sortimentu
AVK. V současnosti se AVK VOD-KA specializuje na vodárenské a plynárenské armatury.

Realizace projektu se společností Želivská provozní a. s.

Následující část se věnuje jednomu ze zajímavých projektů, na který naše redakce narazila. Při tomto projektu zákazník mimo jiné použil plunžrové ventily a uzavírací klapky.

Výraznější spolupráce AVK VOD-KA a. s. se společností Želivská provozní a. s. začala v roce 2015
při přípravě rekonstrukce armaturní komory Sázava, kde bylo třeba vyměnit staré nefunkční armatury za nové spolehlivější uzávěry. Ventily se používají při částečném vypouštění – tohoto pravděpodobně v ČR
nejznámějšího – přivaděče z vodní nádrže Želivka do Prahy.

Projekt byl konzultován s projekční společností INGUTIS Praha a řešil nejen výměnu předsazených
uzavíracích klapek, ale i rozstřikovacích ventilů DN 800, přes které je tento velký řad částečně odpouštěn.
V roce 2017 následně došlo k realizaci projektu pražskou společností Česká voda a. s., který zahrnoval výměnu
hydraulicky ovládaných rozstřikovacích uzávěrů.

Pro označení tohoto nového typu ventilu se někdy používají i výrazy jehlové nebo plunžrové ventily. Zásadní rozdíl oproti šoupatům nebo standardnímu zavíracím klapkám je skutečnost, že umožňují pracovat i v podmínkách, které jsou díky vznikající kavitacipro šoupata i klapky extrémně nebezpečné. Šoupata i klapky v zásadě neumožňují regulaci průtoku a tlakuna rozdíl od těchto moderních typů rozstřikovacích/jehlových/plunžrových ventilů. Následný spolehlivýprovoz, snadné ovládání a kapacita velmi příjemně překvapila investora, provozovatele.

V následujících letech se začal chystat projekt výměny zastaralých regulačních rozstřikovacích ventilů
k plnění vodojemů na MVE (malé vodní elektrárny) Jesenice, přičemž bylo využito energetického potenciálu
pitné vody. Za projektanta byla vybrána zkušená společnost VODING HRANICE, spol. s r. o., se kterou
AVK volilo možné optimální řešení armatur. Za pravděpodobně nejdůležitější armaturu je možné opět
definovat ventily, které lze dálkově ovládat a s jejich pomocí velmi plynule regulovat nátok do vodojemu.
Hlavním požadavkem byla maximálně plynulá regulace průtoku i tlaku ve velkém rozsahu. V roce 2021 došlo
k realizaci díla společností KUNST spol. s r.o.. AVK následně dodalo plunžrové ventily DN 800 a uzavírací
klapky DN 1200.

PLUNŽROVÉ VENTILY

Pokud chcete mít možnost ovládat změny průtoku a tlaku, je vhodným řešením plunžrový ventil AVK ACMO. Tyto ventily, které jsou standardně osazeny pohony a jejich ovládání bývá napojeno na dispečink, jsou správným řešením.

Hlavní přednosti AVK plunžrových ventilů
•• Dlouhodobá životnost těsnicích systémů
•• Všechna těsnění jsou bezpečně umístěna mimo oblast průtoku
•• Veškeré vnitřní a pohyblivé části jsou vyrobeny z nerezové oceli
•• Celé těleso je opatřeno těžkou protikorozní ochranou FBE
•• Lineární regulace průtoku až do 96 % celého zdvihu ventilu
•• Prevence kavitace za všech podmínek vzhledem k použití sofistikovaných řešení
•• Individuální řešení

Každý ventil je navržen a konkrétně vyroben na základě individuálních podmínek u zákazníka. Dle vstupních dat se provádí analýza chování ventilu a vyhotovuje se návrh optimálního řešení. Každý ventil je finálně testován ve výrobním závodě.

Častým použitím AVK plunžrových ventilů je regulace tlaku a průtoku v hlavních řadech nebo nátocích do vodojemů. Ventily se vyrábějí v DN 80 – 1600 v celonerezovém nebo litinovém provedení. Součástí může být i antikavitační koš, standardem je ovládání pohonem.

V případě zájmu o AVK plunžrové ventily ACMO a zpracování jejich možných funkcí se obraťte na projektového
inženýra T. Slavatu z AVK VOD-KA a. s..

AVK plunžrové ventily ACMO během posledních osmi let našly uplatnění u mnoha provozních společností po celé
ČR. Každý ventil je navržen a vyroben na konkrétní provozní podmínky, u každého z nich se provádí analýza chování a zákazník dostává před objednávkou detailní grafy chování ventilu v očekávaných provozních podmínkách. Samozřejmostí je otestování plunžrového ventilu v továrně před expedicí k zákazníkovi.

AVK UZAVÍRACÍ KLAPKY– VHODNÉ PRO VEŠKERÉ ÚPRAVNY A PŘIVADĚČE

AVK vyrábí ročně více než sto tisíc uzavíracích klapek, které se liší podle následného použití. Klapky vhodné pro ruční nebo strojní ovládání, klapky do provozů s nižšími tlaky, jako jsou například úpravny, klapky do míst s velkými tlaky, průtoky (např. velké přivaděče).

Dvojitě centrické (excentrické) motýlkové AVK uzávěry jsou vyráběny v DN200-2800. Šikmo uložený a pevně jištěný disk, optimalizovaná konstrukce těsnění a koncové zóny hřídele, dokonale chráněné proti korozi, překračují dnešní běžné standardy.

Tyto klapky jsou nejčastěji používány na velkých přivaděčích, v místech, kde mohou být velké tlaky, průtoky a existuje zvýšené riziko vodních rázů. Velmi často jsou přímo zakopány nebo jsou umístěny v šachtách.

Hlavní přednosti AVK uzavíracích klapek
•• Napětí na disku se uvolní po několika stupních otevření, což minimalizuje opotřebení těsnění
disku
•• Konstrukce uložení minimalizuje stlačení těsnění, což následně přináší nízké provozní momenty
•• Bezpečné připojení disku a hřídele
•• Dokonalé upevnění pryžového těsnění disku
•• Ovládání podle vašich potřeb

Výměna uzávěrů a regulačních prvků ve vodojemu Jesenice

V rámci rekonstrukce přítokových komor 1 a 2 na VDJ Jesenice I byla provedena výměna čtyř původních
regulačních, rozstřikovacích uzávěrů za nové a moderní regulační prvky, které zároveň umožňují využití hydroenergetického potenciálu vody v přivaděči pro výrobu elektrické energie.

Jako hlavní regulační prvek na přítoku do jednotlivých komor vodojemu jsou instalovány dva samostatné regulační prvky – nové plunžrové ventily a Francisovy turbíny.

Pomocí čtyř soustrojí s Francisovou turbínou ve vertikálním uspořádání je zajištěn nejen hlavní způsob regulace
průtoku při plnění komor VDJ Jesenice I, ale také pohon synchronních generátorů na výrobu elektrické energie s celkovým výkonem do 1 MW.

Pro zajištění nepřetržité dodávky pitné vody i v případě výpadku elektrické sítě a poruchy soustrojí, je možné
do každé komory regulovat průtok na obtokovém potrubí pomocí plunžrového ventilu DN800, bez přerušení toku vody a způsobení tlakových rázů v přivaděči.

Parametry turbíny:
• hltnost: 900l/s, celkem tedy 3600 l/s
• spád: 32m
• výkon: 4 x 250 kW

Tento významný projekt poukázal na nutnost dobré projektové přípravy a koordinace činností mezi investorem,
provozovatelem a dodavatelem zařízení. Výměna zkušeností a výběr vhodných řešení je zárukou optimálního
využití investovaných peněz. Provozovatel se následně věnuje očekávaným provozním aktivitám a není nucen
řešit potíže vzniklé zanedbáním prací při přípravě realizace díla.