Cime 3 kvartal 2024

ÚS může přiznat odklad vykonatelnosti, pokud hrozí velká újma

Brno 25. července (ČTK) - Pokud bytové družstvo Svatopluk podá ústavní stížnost, je v kompetenci ústavních soudců odložit vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu o vyklizení domů v Horoměřicích u Prahy. Jde sice o výjimečné opatření, přesto letos Ústavní soud (ÚS) rozhodl o odkladu nejméně v 16 kauzách různého charakteru, zjistila ČTK rešerší v databázi rozhodnutí.

Lidé z Horoměřic už v úterý avizovali, že se na ÚS obrátí. Domy vyklidit nechtějí. Dokončili je svépomocí po krachu firmy H-System. Podle Nejvyššího soudu má ale konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport právo zpeněžit domy ve prospěch všech věřitelů H-Systemu.

ÚS podle mluvčí Miroslavy Sedláčkové dosud žádnou stížnost v souvislosti s vystěhováním lidí z Horoměřic neobdržel, proto se k situaci nechce vyjadřovat. "Jakékoliv úvahy o případnému postupu či termínu by byly čistě ve spekulativní rovině," řekla ČTK mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Rešerší v databázi rozhodnutí ČTK zjistila, že ÚS ve svých usneseních opakovaně zdůrazňuje mimořádný charakter odkladu vykonatelnosti. Přesto jej čas od času přiznává, většinou to trvá několik týdnů od podání stížnosti.

Jde vždy o situace, kdy odklad není v rozporu s veřejným zájmem a kdy výkon sporného rozhodnutí znamená pro stěžovatele nepoměrně větší újmu, než jaká při odložení vykonatelnosti může vzniknout jiným osobám. Přiznáním odkladného účinku ÚS situaci "zmrazí," následně se čeká na finální rozhodnutí o stížnosti.

Rozhodnutí o odkladném účinku neznamená automaticky budoucí úspěch, o čemž se v poslední době přesvědčili například provozovatelé fotovoltaických elektráren s odejmutými licencemi. Dosáhli odkladu, nakonec ÚS ale jejich stížnostem nevyhověl.

Jinak letos soud odložil například vykonatelnost rozhodnutí o vydání cizinců k trestnímu stíhání do Ruska. Odsouzené ženě odložil nástup do vězení, v rodinném sporu zase oddálil nařízené navrácení dítěte do místa bydliště ve Spojených státech. Soud dále odložil také třeba vykonatelnost rozhodnutí, jímž Městský soud v Praze povolil reorganizaci firmy Oleo Chemical.