Cime 3 kvartal 2024

Univerzita H.Králové chystá opravu budovy PdF i rozšíření kampusu

Hradec Králové 30. června (ČTK) - Univerzita Hradec Králové (UHK) v posledních letech investovala do svého rozvoje desítky milionů korun. Letos dokončila rekonstrukci budovy Filozofické fakulty (FF) UHK na náměstí Svobody za 216 milionů korun s DPH. Univerzita připravuje opravu vedlejší památkově chráněné budovy Pedagogické fakulty (PdF) UHK za původně odhadovaných 282 milionů korun a také rozšíření univerzitního kampusu Na Soutoku. ČTK to řekl mluvčí UHK Jakub Novák. V minulých letech instituce investovala i do modernizace vysokoškolských kolejí. Tehdejší Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové vznikla před 30 lety.

Rekonstrukce budovy FF UHK začala na podzim roku 2020 a součástí akce bylo i vybudování několikapatrové přístavby. Budova FF UHK zahájí provoz v září.

"Již byla nastěhována první část kapacit FF UHK v podobě přesunu knihovního fondu Lesákovy knihovny. K plnému dokončení realizace díla zbývají dodávky mobiliáře interiérového vybavení," řekl Novák.

Stavbaři opravili například střechu, udělali změny vnitřních dispozic, sanaci zdiva, omítek a kleneb, včetně sanace půdní vlhkosti ve sklepních prostorách. Na obnovu průčelí budovy včetně pozlaceného zábradlí a kamenných prvků mansardy přispěl královéhradecký magistrát v programu pro zachování a obnovu památkového fondu částkou 1,5 milionu korun.

Také chystaná rekonstrukce vedlejší budovy PdF by se měla týká zejména interiérů. Obě univerzitní budovy na náměstí Svobody mají od roku 2015 novou fasádu včetně zateplení.

"Rekonstrukce budovy PdF by měla podle strategických záměrů univerzity následovat po dokončení rekonstrukce budovy FF. Bohužel se univerzita v tomto záměru dostala do významných problémů způsobených turbulentními změnami na trhu stavebních prací, které způsobují navyšování rozpočtu stavebních prací a dodávek," uvedl Novák.

Na toto navyšování podle něj není UHK zatím schopna reagovat posílením investičních výdajů z fondu pro obnovu investičního majetku. "Proto zatím se zásadním rozhodnutím o zahájení této stavební akce vyčkáváme," řekl Novák.

UHK chystá také rozvoj univerzitního kampusu Na Soutoku. Na základě urbanisticko-architektonické studie sjednotila majetkovou strukturu areálu a získala od Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 16 milionů korun pro zpracování dokumentace pro územní řízení.

"Tato dokumentace je klíčová pro získání dalších informací a prostředků na postupné financování vybraných stavebních částí. UHK tímto cílí na zahájení přípravy stavby multifunkční sportovní haly a malých tělocvičen, kterými UHK dlouhodobě nedisponuje. K tomu se snažíme získat podporu významných aktérů v oblasti nejenom vzdělávání v rámci připravovaného memoranda o spolupráci při výstavbě kampusu UHK," uvedl Novák.

V minulých letech škola vylepšila studentské ubytování na Palachových kolejích. Zrekonstruovala převážnou většinu bytových jader včetně podlah a nábytkového vybavení. Opravila také střechu kolejí, ubytovací kancelář a společenské místnosti. Studenti mohou také na kolejích využívat vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu, kterým je pokryta celá ubytovací kapacita, ta činí zhruba 750 lůžek.

UHK nabízí studium na čtyřech fakultách, na Fakultě informatiky a managementu (FIM), Přírodovědecké fakultě (PřF), Filozofické fakultě a Pedagogické fakultě. Univerzita Hradec Králové má akreditovaných celkem 204 studijních programů, z čehož je 101 studijních programů bakalářského studia, devět programů magisterského studia, 55 programů navazujícího magisterského studia a 39 doktorských studijních programů. V cizím jazyce jich aktuálně nabízí 57.

Předchůdce dnešní UHK byl Pedagogický institut, který symbolicky vznikl v Hradci Králové 1. září 1959 a vzdělával učitele základních škol ve východních Čechách. Sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a Pardubicích byla v roce 1964 zřízena samostatná Pedagogická fakulta v Hradci Králové. Zákonná organizační změna přišla krátce po sametové revoluci, kdy 1. července 1992 ze samostatné PF vznikla škola s názvem Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové. Rok na to se rozrostla o Fakultu řízení a informačních technologií, která se roku 2000 přejmenovala na Fakultu informatiky a managementu. V roce 2000 se také škola světu poprvé představila pod novým názvem Univerzita Hradec Králové. UHK se později rozrostla o další součásti, v roce 2005 o FF a v roce 2010 celek doplnila PřF. UHK během své existence vychovala na čtyřech fakultách přes 45.000 absolventů, vyplynulo z údajů školy.