Mercedes

Trendy na trhu nemovitostí a investic v době nejistoty? Realitní crowdfunding do značné míry řeší mnoho problémů

Na základě dat jsou nemovitosti čím dále více atraktivním investičním aktivem. V rámci pandemie došlo k bezprecedentnímu růstu cen nemovitostí. Tento trend je zřejmý ve všech segmentech trhu nemovitostí – počínaje rezidenčními nemovitostmi, dále komerčními a v neposlední řadě pozemky. Zajímavým trendem je, že čeští investoři si čím dál tím více pořizují nemovitosti v zahraničí. Více prozradili odborníci z české realitní crowfundingové platformy BrikkApp.

Jakým způsobem ovlivňuje aktuální dění ve světě investiční trh s nemovitostmi?  Prvotní reakce z trhu je obrovský šok, kdy každý zvažuje, jak pokračovat v připravovaných projektech. Ruská agrese na Ukrajině přináší mnoho nejistot na realitní trh. „Pro každý realitní projekt je zásadní dlouhodobé finanční plánování. Velká část připravovaných transakcí je ovlivněna nejistotou, kdy nevíme, co tato agrese způsobí z pohledu inflace, úrokových sazeb. Pokud budou dopady pouze krátkodobé, jsem přesvědčen, že realitní trh se velmi rychle zotaví, podobně jako to bylo po šoku z epidemie covidu. V případě, že krize bude dlouhodobá je pravděpodobné, že se následky promítnou do dalšího růstu inflace a s tím spojeného růstu úrokových sazeb. Zvyšující úrokové sazby následně způsobí, že bude nutné řadu nemovitostních projektů odložit, případně přecenit, což může vést k tlaku na snížení nabídkových cen,“ míní Jan Večerka, zakladatel a CEO BrikkApp, crowdfundingové platformy, která zprostředkovává kolektivní investování do nemovitostí v různých zemích Evropy.

Jak to ovlivní českou ekonomiku?

Již byla zmíněna inflace a úrokové sazby. V dlouhodobém výhledu může nastat nedostatek energií v příští zimě. Dalším faktorem bude podle Jana Večerky z BrikkApp množství příchozích lidí prchajících z Ukrajiny v kontextu délky ruské agrese. Tyto lidi je nutné někde ubytovat a v případě, že válka potrvá dlouho, či Rusko zabere část či celou Ukrajinu, tito lidé zvýší tlak na volné bydlení. Zároveň tito lidé mohou pomoci v aktuálním nedostatku pracovníků v české ekonomice.

Jaké jsou ceny nemovitostí v Praze a v ČR ve srovnání se světem?

Z většiny trhů vidíme jasný trend, kdy ceny rostou rychleji než příjmy obyvatelstva, což snižuje dostupnost vlastního bydlení. „V dnešních cenách je pro většinu absolventů vysoké školy toto naprosto mimo realitu. Vidím příčinu v kombinaci dlouhodobě nízkých úroků a masivním uvolnění měnové politiky a fiskální politiky. Obrovské množství levných peněz se přelilo do cen aktiv a způsobuje nedostupnost vlastního bydlení. V perspektivě aktuální inflace a množství neustále rostoucího množství peněz uloženého na bankovních účtech, nevidím v dohledné době prostor pro změnu tohoto trendu,“ říká Jan Večerka, zakladatel a CEO BrikkApp.

Nejsilnějším faktorem, který ovlivňuje trh nemovitostí, je aktuálně vysoká inflace v kombinaci s rostoucími úrokovými sazbami a dále aktuální krize v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině. „Na jedné straně tyto nejistoty způsobují další tlak investorů na ukládání volných prostředků do bezpečných aktiv. V opačném směru působí rostoucí úroky, které způsobují nedostupnost financování. Realitní crowdfunding do značné míry řeší mnoho těchto problémů,“ míní Jan Večerka, zakladatel a CEO BrikkApp, crowdfundingové platformy, která zprostředkovává kolektivní investování do nemovitostí v různých zemích Evropy.

Jak funguje BrikkApp

Startup pomáhá kolektivně investovat do nemovitostí a spolupracuje se zprostředkovateli po celém světě. Jak je možné kolektivně investovat? A přeshraničně? Proces je přímočarý. Nejprve se investor zaregistruje a následně ověří svou identitu. Jakmile jsou tyto kroky úspěšně dokončené, v rámci investičního prostředí dostane přehled veškerých investičních příležitostí, které aktuálně BrikkApp nabízí. Po nahrání peněz do peněženky je možné začít investovat. Vše běží online a je pouze na investorovi, zda zvolí projekt v Česku nebo zahraničí. Investování probíhá již od malých částek 100 EUR pro EUR projekty a 1 000 CZK pro CZK projekty.

Jaké jsou výhody a rizika kolektivního investování? Do jakých druhů nemovitostí lze takto investovat? V rámci realitního crowdfundingu se investuje do dvou základních typů investičních příležitostí: ekvita a dluh. V případě ekvity se investor stává kapitálovým investorem (akcionářem) ve společnosti, která vlastní příslušnou nemovitost. V případě dluhových investic, investor půjčuje peníze projektové společnosti, která má na starosti příslušný projekt. Technicky tak investor „participuje na výnosu z realitního projektu". „Na základě investičních příležitostí, které jsme analyzovali (více než 10 000 projektů) je zhruba 85 % příležitostí dluhových a zbytek kapitálových.  Na BrikkApp aktuálně nabízíme pouze dluhové investování,“ říká Jan Večerka, zakladatel a CEO BrikkApp.

Crowfunding do nemovitostí doma a ve světě

Crowdfunding v oblasti nemovitostí je rychle se rozvíjející odvětví s velmi rychlým růstem. V České republice je to stále malé a relativně neznámé odvětví, alespoň ve srovnání s velkými zeměmi eurozóny (VB, Francie, Německo atd.) a Spojenými státy. Ve srovnání s mnoha východoevropskými zeměmi však Česká republika roste rychlým tempem. Realitní crowdfundingové investice v rámci České republiky nabízí již zhruba 8 různých společností. Pro srovnání, ve Spojeném království existuje přibližně 30 platforem. Již byly proinvestovány stovky milionů korun a odvětví je nadále věnována zvýšená pozornost.

Celosvětově jsou zdaleka největším trhem Spojené státy americké, kde, již byly do crowdfundingu nemovitostí investovány desítky miliard USD.