Cime 3 kvartal 2024

Technologie a služby firmy POWER support s.r.o. pohledem zákazníka

Text: STAVEBNISERVER.com, foto: POWER support s.r.o.

Česká firma POWER support dodala před časem společnosti ENVIREX Holding, a.s. trojici mobilních technologií od severoirské společnosti McCloskey International. Naše redakce se proto zajímala jednak o výhody, spojené s provozem těchto strojů, ale zároveň získala autentickou zkušenost s nákupem i využitím McCloskey techniky v praxi, kterou nám z pozice předsedy představenstva ENVIREX Holding, a.s. zprostředkoval Ing. Vladimír Láska.

Působení firmy POWER support na trhu

McCloskey (člen skupiny Metso) vyrábí stavební, recyklační a těžařské stroje. V případě zakázky pro ENVIREX Holding a.s. se jednalo o tři kusy mobilních technologií v podobě čelisťového drtiče, hrubotřídiče a haldovacího dopravníku. Na úvod pro úplnost ještě dodejme, že firma POWER support, kde má na starosti obchod pan Tomáš Hruša, zajišťuje pro své zákazníky kromě dodávek strojů od tohoto výrobce také dodávky náhradních dílů a servisní péči pro mobilní, semimobilní i statické technologie dalších obchodních značek (POWERSCREEN, TEREX FINLAY, SANDVIK, EXTEC, PORTAFILL, ANACONDA). POWER support patří již dlouhá léta mezi odborníky na recyklační či třeba lomařské aplikace, zabývá se také technologiemi pro praním písků a štěrkopísků.

Dodávka pro ENVIREX Holding, a.s.

Nejdříve jsme se pana inženýra Lásky zeptali, proč se rozhodl spolupracovat právě s tímto dodavatelem a jak toto rozhodnutí hodnotí s časovým odstupem. „Chtěl jsem stroj, který bude včetně své velikosti dobře zapadat do programu, který jsme si ve fi rmě stanovili. Při výběru byl pro nás velmi důležitý operativní přístup pana Hruši a samozřejmě celkově to, co nám byli schopni nabídnout, a to včetně servisu. Jednou z priorit pro rozhodování byl v neposlední řadě také termín dodání. Všechno to, co jsme si s panem Hrušou domluvili, klaplo na sto procent bez jakýchkoliv problémů a hlavně včas. Z tohoto úhlu pohledu bych POWER support jednoznačně doporučil komukoliv, kdo stejně jako my ocení, když je do puntíku dodrženo, jak je postavena smlouva a objednávka, přičemž i průběžně je celá záležitost k našemu komfortu konzultována, aby předávka každého stroje, kdy POWER support zajišťuje i dopravu, proběhla bez sebemenších komplikací či nejasností. Osobně velice cením i nenásilné obchodní jednání ze strany pana Hruši. Zkrátka žádná masáž, nýbrž pouze smysluplná nabídka, což je dneska vzácné,“ popisuje Ing. Láska, předseda představenstva.

TS4080 Render
R155-RenderSq

Mobilní hrubotřídič střední vyšší kategorie McCloskey R155 (4900x1500mm) o hmotnosti 32 tun

Dvoupatrový vibrační třídič na samosvorném pásovém podvozku, který je hydraulicky zvednutelný pro přístup ke spodní sítové ploše s podélným napínáním, dosahuje v terénu s diesel-hydraulickým pohonem maximálního reálného hodinového výkonu na frakci (0-32, 32-63, +63) 450 t/hod. Vyznačuje se pojezdem s dálkovým ovládáním a měnitelnou rychlostí (max. 1,5 km/hod). Z hlediska konstrukce jej pak charakterizují například těžké roštnice grizzly (i v kombinaci s prsty) a rozličná síta. Kromě podélně, případně stranově napínaných čtvercových či harfových sít jsou to také síta prstová, těžká hardoxová svařovaná nebo vyrážená. Naši redakci zaujala informace od pana Hruši, že se jedná o stroj vyšší řady, než jakou zákazník původně zamýšlel koupit. Proto jsme zjišťovali, jak ENVIREX Holding, a.s. hodnotí toto rozhodnutí a skutečné uplatnění stroje v praxi. „Upřímně jsem zpočátku předpokládal, že mi tyto stroje budou stát a reálně pro ně nebudu mít práci. Ale opak je pravdou. Ty stroje nestály ještě ani chvilku a zakázky na ně máme v podstatě neustále. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době jedou v České republice především liniové stavby, kde se dělají velké objemy, tak sáhnout po těchto strojích se prozatím ukazuje jako správná volba, přestože jeden rok je na definitivní hodnocení celého projektu málo. Nicméně myslím si, že jsme neudělali špatně a do budoucna budeme uvažovat i o nákupu nějakého menšího stroje, abychom uspokojili širší spektrum zákazníků,“ sdělil redakci STAVEBNISERVER Ing. Láska.

Mobilní haldovací dopravník s otevřenou násypkou a „Rockboxem“ McCloskey TS4065 o hmotnosti 11 tun

Téměř dvacet metrů dlouhý a metr široký skládkovací dopravník na pásovém podvozku (400x3600 mm), poháněný dieselovým motorem (36,5 kW ISUZU 4LE1 – Tier 3), dosahuje maximální rychlosti pojezdu 0,7 km/hod. Pojezd je opět řízen dálkovým ovládáním. Jeho skládkovací výška činí v maximu 8 metrů. Maximální kapacita je 450 t/hod, přímá skládkovací kapacita přibližně 900 m3 a skládkovací kapacita radiálně pak 2400 m3. Dopravník McCloskey TS4065 je vybaven také zvýšenou násypkou s „Rockboxem“ pro dopad materiálu. „Předností tohoto stroje je v první řadě obrovská úspora nákladů za skládkování a deponování materiálů. A zejména v dnešní době je úspora nákladů alfou a omegou... Dopravník udělá kupu materiálu, aniž by u toho musel někdo stát, takže nemusíte najímat obsluhu,“říká Tomáš Hruša z POWER support s.r.o.Zdá se, že i vedení ENVIREX Holding, a.s. si tento dopravník v praxi nemůže vynachválit. Důkazem jsou slova předsedy představenstva. „To byla jednoznačně moje nejlepší a nejchytřejší investice, kterou jsem udělal za posledních dvacet let. Neskutečný pomocník. Dokáže toho hrozně moc, a to v kontextu všeho, co přesně potřebujeme v praxi dělat,“ reagoval nadšeně Ing. Láska. Vzápětí dodal: „Dnes už si nedovedu představit, že bychom tento dopravník neměli.“

Mobilní čelisťový drtič střední vyšší kategorie s aktivním předtřídičem McCloskey J45 (1140x690mm) o hmotnosti 47 tun

J45 NO SHADOW

Nyní se dostáváme k třetímu typu stroje McCloskey, který byl součástí zmíněné dodávky. Ten slouží primárně ke zpracování stavebních odpadů a jejich recyklaci, ale stroje této kategorie se neztratí ani v lomu, takže se jedná o adekvátní technologii i pro kamenný průmysl. Zjednodušeně řečeno, z velkých kamenů udělají malé. Jak jsme zjistili, McCloskey J45 má velký potenciál zaujmout z hlediska zpracování zahliněných nebo lepivých materiálů. „Pokud jde o velmi zahliněné a lepivé materiály, překonal tento stroj naše očekávání, a to jak v samotné násypce, kde je přítomen samostatný dvousítný předtřídič, tak vysokou efektivitou odhlinění v násypce, jakmile dojde například na práci se zeminou s vysokým podílem jílů. Asi největší devízou tohoto stroje totiž je, že permanentně pracuje ve zpětném chodu, dokonce i při stoprocentním zatížení,“říká Tomáš Hruša.

„Když si budeme povídat o strojích dostupných na českém trhu, tak mezi tu silnou pětku McCloskey zcela jistě patří a zkušenost máme takovou, že když si tuto značku zvolíte, rozhodně nesáhnete vedle. Tyto stroje zároveň nejsou náročné na obsluhu, nebál bych se říct, že jsou ‚blbuvzdorné‘,“ doplnil na závěr Ing. Láska a zdůraznil, že jedna věc je osvědčený, přední výrobce strojů, ale neméně důležitý je také souhrn dalších aspektů nabídky a realizace včetně záručního či pozáručního servisu ze strany dodavatele. „Jednali jsme celkem se čtyřmi vybranými potenciálními dodavateli a v případě firmy POWER support nás přesvědčil mimo jiné servis, který je pro náš provoz mimořádně důležitý, aby nám stroje zbytečně dlouho nestály, když se něco stane. A nebylo by rozumné předpokládat u tohoto typu strojů, že by se nestalo nic. Vždycky se něco stane, protože neděláme s cukrem, ale s materiály jako je kámen nebo zemina. Proto oceňujeme lidskou komunikaci a snahu POWER supportu jít problémům vždycky naproti. Rád bych vyzdvihl rychlost i celkový přístup lidí ze servisu. To vše je jistě nejen pro nás důležité a musím říct, že pan Hruša veškeré naše požadavky zatím vždy splnil skutečně do puntíku,“ uzavírá Ing. Vladimír Láska.

www.powersupport.cz