Komatsu potřebuju Bagr

SANDVIK zvyšuje produktivitu a udržitelnost v oblasti vrtacích technologií

Text: Vladimíra Štěpánková, Martin Šerý Foto: Vladimíra Štěpánková

Redakce STAVEBNISERVER se zajímala o to, co je u „Sandviku“ na území České republiky nového. Koncem roku 2021 totiž tato globální high-tech inženýrská skupina oznámila prostřednictvím regionálního zastoupení v polských Tychách převzetí plné odpovědnosti za trh vrtacích technologií v Polsku, Česku i na Slovensku.

Tato významná změna byla v ČR a SR provázena ztrátou kontaktu s tradičním dealerem po více jak 20 letech, a to za poměrně dramatických okolností. Společnost Sandvik se tak pro vrtací technologie ocitla v nezáviděníhodné situaci, kdy bylo ve velice krátké době potřeba vyřešit problém firemního zázemí.

Dnes, po uplynulém půl roce, lze konstatovat, že tato první velmi náročná fáze byla zvládnuta a další stabilizace již může pokračovat s dalším rozvojem a s ohledem na vývoj i požadavky zákazníků.

„Touto cestou je třeba poděkovat společnosti Subterra a.s., která významným způsobem pomohla a umožnila, jako výchozí bod pro Sandvik, využívat její prostorové kapacity,“ uvedl Miloš Kánský, který má na starosti prodej povrchových souprav Sandvik v ČR a SR.

Samozřejmostí je servis

V současné době má tedy společnost standardní zázemí v podobě kanceláří, skladů a dílen. V návaznosti na akvizici trhu bylo nutné obstarat i personální zajištění servisu. Navzdory známé problematice nedostatku kvalifikovaných pracovníků se našlo ideální řešení s výbornou odezvou ze strany zákazníků, a sice v osobě servisního technika Jana Šediny. První servisní technik má v současnosti na starosti stávající flotilu vrtacích souprav Sandvik a spolu s příhraniční spoluprací s polskými kolegy je firma schopna pokrýt potřeby svých zákazníků, přičemž počítá ještě s dalším rozšiřováním kapacit. Konkrétní kandidáty na personální posílení servisu má vytipované a momentálně jedná o jejich nástupu.

„Převzetí odpovědnosti na trhu, kde stávající soupravy dodal předchozí dealer, bylo náročné také v oblasti právní. Zde bylo nutné postupovat s určitou trpělivostí a porozuměním ze strany zákazníků. I toto jsme postupně zvládli,“ říká Miloš Kánský.

Obchodní strategie

Koncem uplynulé dekády začalo vedení společnosti uvažovat o změně strategie pro celou střední Evropu. Tyto základní změny přinesly první výsledky a jasně ukázaly, že na českém a slovenském trhu je pro Sandvik prostor a zákazník je ochoten provést změny. Od počátku roku 2019 do září 2021 tak bylo na český a slovenský trh dodáno devět nových vrtacích souprav Sandvik, což značí oproti předcházejícím rokům jasný růst. Krátké období 33 měsíců tak rozhodlo o následném přímém vstupu společnosti na náš trh, který se ukázal jako perspektivní a zajímavý. Společnost tak po více jak 30 letech konečně převzala přímou odpovědnost. Další změny, které zasáhnou celý region střední Evropy, budou následovat v průběhu blízké doby.

Současná situace

Rok 2021 byl pro společnost v našich podmínkách velmi nadějný a úspěšný. Přestože došlo v druhé polovině roku k přerušení spolupráce s lokálním zástupcem, byly uvedeny do provozu čtyři nové stroje a pokud by někteří zákazníci nevnímali nestabilní situaci okolo přímého vstupu Sandviku na lokální trh rušivě, mohl být výsledek ještě lepší.

Hektický vývoj od počátku roku 2019 stojící na tvrdé práci mnoha, tak otevřel firmě dveře a zároveň potvrdil, že bez vstupu ekonomicky silného partnera, který je schopen zajistit nároky záručního a pozáručního servisu, není možné v oboru vrtacích technologií konkurovat.

Záruka a stabilita

Vytvoření skupiny opírající se o mocný Sandvik v Polsku, postavený na hornictví i stavebnictví, je dostatečnou zárukou pro stabilitu a další rozvoj aktivit Sandviku na poli vrtacích technologií u nás a na Slovensku. Příchod Sandviku na náš trh je třeba uvítat a jeho úloha je jasná. V současné době spočívá hlavní nebezpečí obecně v přílišné politizaci veškerých obchodních aktivit, kdy na poli vrtacích a trhacích prací zůstal jen velmi nízký počet dodavatelů. Nebezpečí, kdy si vzájemně konkurující subjekty „přikrývá“ jeden dodavatel technologie, představuje skutečný problémem pro všechny, a to s dalekosáhlými ekonomickými dopady pro celý segment stavebnictví. Sandvik tak má úlohu být skutečnou konkurencí a protiváhou, a tím se pokusit napravit současný, příliš vychýlený stav. Zatím to vypadá, že by se toto úsilí mohlo zdařit. „Cesta k tomuto cíli jistě bude roubena mnoha úskalími a těžkostmi. Důležité je, že jsme začali a leccos se již povedlo. Vybudování zcela nové pobočky na zelené louce a vytvoření nového týmu, se tak stalo skutečnou unikátní výzvou,“ dodal Miloš Kánský.

Sandvik pracuje na Orlíku

„Především je potěšitelná letošní dodávka dvou nových vrtacích souprav Commando DC130Ri do užívání společnosti Swietesky stavební s.r.o. a zakoupení tohoto typu stroje vrtací společností Jana Loskota. Soupravy jsou nasazeny na stavbě nového železničního mostu přes Orlickou přehradu. V těchto případech se jedná o vůbec první přímý prodej přes zastoupení Sandvik. Nadějně se rovněž rozbíhá prodej vrtacího nářadí, kde jsme schopni skutečné cenové flexibility,“ upřesnil redakci našeho magazínu Miloš Kánský.

Přímý vstup Sandviku na náš trh je provázen nestabilní situací ve světě, ať už jde o ekonomické nebo politické vlivy spolu s přirozeným procesem výměny generací. To vše potvrzuje, že Sandvik přišel v pravý čas.

„Na závěr je třeba poděkovat všem těm, kteří i v době, kdy bylo přebírání trhu pro všechny velmi náročné, nepřibouchli Sandviku dveře a důvěřovali, že se vše dá zvládnout, což se nakonec potvrdilo. Velké množství práce nás ovšem ještě čeká,“ dodal Miloš Kánský.

tel.: +420 725 104 270