Cime 1 kvartál 2024

Roboticky řízená HYDRODEMOLICE stále vyhledávanější metoda v oblasti bourání betonu

Text: STAVEBNISERVER.com, foto: STAVEBNISERVER.com

Společnost HDR SERVIS, s.r.o., která je průkopníkem pokrokové metody hydrodemolice, působí na českém i slovenském trhu již sedmým rokem. Díky svému nadšení, vytrvalosti a profesionálně vyškolenému týmu odborníků získává čím dál tím více příznivců, sdílejících nadšení pro unikátní technologii. Firma tak během svého působení stačila úspěšně realizovat již stovky zakázek z různých oblastí. Zjistili jsme, že vzrůstající popularita hydrodemolice pramení v bezpečnosti, rychlosti i celkové efektivitě práce.

Roboticky řízená hydrodemolice je technika využívající roboticky řízený vodní paprsek k odstranění jak zdravého, tak i nežádoucího, poškozeného, zvětralého betonu či asfaltu z konstrukcí a staveb. Základní zařízení pro hydrodemolici je tvořeno automatizovaným programovatelným robotem, který je spojen s vysokotlakou jednotkou.

Hydrodemoliční zařízení umožňuje všestranný, bezpečný a přesný způsob opravy betonu pro širokou škálu projektů od oprav a odstraňování betonových konstrukcí až po opravy povrchů.

Zařízení může pracovat na libovolném vertikálním, zakřiveném nebo vodorovném povrchu až do výšky 7 metrů bez podpory, jelikož je vybaveno systémem 3D umístěným na přední hnací hlavě. Hydraulicky řízené boční posunutí hnací hlavy nabízí lepší dosah a snadnější provoz i v uzavřených prostorech, kdy může být hnací hlava rychle nakloněna a otočena i pro stropní demolici.

Jelikož firma disponuje dvěma velikostmi robotů, je připravena pomoci i v uzavřených a těžko dostupných prostorech.

Oblasti využití:

•• Rekonstrukce silnic a mostů
•• Opravy pilířů a sloupů
•• Rekonstrukce elektráren
•• Sanace budov
•• Sanace mostů
•• Sanace parkovacích domů
•• Sanace přehrad a přelivů

Automatizace hydrodemoličních robotů umožňuje operátorům snadno provádět selektivní i neselektivní odstraňování.

Selektivní odstranění obnáší odstranění pouze poškozeného betonu vysokotlakým proudem vody. Rozbitý beton je následně vypláchnut a odsán tak, aby byl zanechán čistý povrch, připravený pro další práce.

Neselektivní odstranění (hydrofrézování) je preferovanou metodou, když je třeba odstranit beton do předem stanovené hloubky, nezávisle na kvalitě betonu.

Bez ohledu na to, jaká varianta bude zvolena, vysokotlaký vodní paprsek vytvoří drsný povrch optimální pro lepení nového betonu bez vzniku mikrotrhlin nebo poškození zbývající struktury. Zároveň je zanechána neporušená výztuž, očištěná od rzi a koroze.

Výhody hydrodemolice:

•• Nákladově a časově efektivní.
•• Rovnoměrné odstraňování betonu.
•• Zanechaný povrch je drsný a ideální pro přilnutí
nového betonu.
•• Minimalizuje znečištění okolí prachem a hlukem.
•• Vhodné i do nepřetržitých provozů.
•• Přístup do stísněných prostor i do extrémních
terénů.
•• Nedochází k poškození armatury a ke vzniku
mikrotrhlin.
•• Vyloučení vibrací na okolní konstrukce.

Vedení společnosti HDR SERVIS, s.r.o. velmi těší, že si tato nová technologie buduje své pevné místo na trhu, přičemž je u zadavatelů stále oblíbenější a využívanější. Zároveň věří, že do budoucna bude hydrodemolice běžně využívanou metodou tak, jak je tomu u našich západních sousedů.

http://www.hdrservis.cz