Komatsu potřebuju bagr

Světový silniční kongres 2023 osloví akademiky, firmy i studenty ze zahraničí

Během konání Silniční konference 2022, pořádané Českou silniční společností z.s., využila naše redakce příležitosti dozvědět se z rozhovoru s Ing. Václavem Neuvirtem, CSc ., předsedou Českého národního komitétu PIARC, jak vnímá blížící se Světový silniční kongres (WRC 2023). Prestižní akce proběhne ve dnech 2.-6. října, přičemž se očekává účast až pěti tisíc převážně zahraničních delegátů. Pro české odborníky bude program plně tlumočen do českého jazyka. Přečtěte si o genezi celého projektu i o tom, jak velký má význam pro české dopravní stavitelství.

Světový silniční kongres se do Prahy vrací po 52 letech. Vy máte i silnou osobní motivaci, aby projekt dopadl úspěšně, že?

Nejprve bych rád zmínil, že pro ČR je velkým vyznamenáním a oceněním našich aktivit, že v celé historii trvání Světové silniční asociace PIARC je teprve čtvrtou zemí, kde se Světový silniční kongres koná podruhé. Jsem jedním z mála žijících účastníků WRC 1971 v Praze. Zajímavostí je, že kongres v té době pomáhal organizovat můj otec, Jiří Neuvirt. Proto je mojí silnou motivací, aby se Česká republika zapsala nesmazatelnou stopou do historie PIARC a v příštím roce se stala leaderem světového silničního odvětví.

Kdo projekt v ČR zastřešuje a s kým spolupracujete?

Kongres je “dítětem”, které vzešlo z partnerství České silniční společnosti a Ministerstva dopravy. Nikdy bychom však tento projekt nemohli realizovat bez našich partnerů, kterými jsou, mezi jinými, Ředitelství silnic a dálnic, Státní fond dopravní infrastruktury, Svaz dopravy a průmyslu a CzechInvest.

Speciální dík patří našim kolegům ze Sdružení pro výstavbu silnic, kteří nás podporují v motivování českého silničního průmyslu k aktivní účasti na kongresu. Bez českých fi rem bychom jako profesní organizace nemohli existovat.

Česká republika podala největší počet abstrakt ze všech 125 členských zemí. To je opravdu velký úspěch, jak se Vám tohoto podařilo dosáhnout?

Naší strategií, se kterou přišel náš vědecký tajemník Luděk Bartoš, bylo rozkličování jednotlivých odborných témat kongresu, jejich relevance pro Českou republiku a následné vytipování potenciálních odborníků, kteří by vybraná témata mohli pokrýt. Samotná odborná komunita se k projektu postavila čelem a toto je výsledek. Musím říct, že tento nezpochybnitelný úspěch je na mezinárodním plénu vysoce hodnocen a velmi často akcentován. Klade to na nás zároveň i velkou zodpovědnost; přetavit tento první krok ve velkou participaci českých odborníků v komplexní a zároveň razantní, mohutnou prezentaci českého dopravního odvětví a jeho členů.

ČR má velkou šanci stát se, skrze dominantní roli ve WRC, leaderem světového silničního odvětví, což může mít jen pozitivní dopady pro všechny participující strany.

Vyžaduje to od nás právě ty tři zmiňované kroky:
1. Aktivní odborná participace
2. Velká účast českých odborníků na kongresu
3. Široké a významné zapojení našeho průmyslu v rámci
Česko-Slovenského pavilonu a doprovodné výstavy

Uvidíme se tedy za rok v Kongresovém centru Praha, chtěl byste potenciálním delegátům něco vzkázat?

Pojďme tuto jedinečnou příležitost, která se již nebude opakovat, využít k rozvoji našeho krásného odvětví.

Děkujeme za rozhovor, Ondřej Štěpán