Cime 1 kvartál 2024

Společnost SMO a.s. oslavila 30 let na stavařském trhu

Text: Martin Šerý STAVEBNISERVER®, foto: SMO a.s.

Mottem při založení společnosti SMO v roce 1991 bylo „Profesionální přístup k řešení všech úkolů“. Tradice českého rodinného podniku se sídlem v Otrokovicích je dnes dlouhá již tři dekády, což samo o sobě potvrzuje, že pro vedení i pracovníky stavební firmy s širokým záběrem platí uvedené heslo dodnes. Kontinuální výsledky a rozvoj se dlouhodobě vyplácí nejen firmě samotné, ale také jejím obchodním partnerům.

„Prvotní aktivitou byly zemní práce, doprava a mechanizace. Z dnešního pohledu jsme začínali s technikou, která dnes technicky a výkonově budí úsměv, ale zvládli jsme to. Například vybagrovat několik set tisíc kubíků zeminy pro stavbu Bobby centra v Brně a vodní dílo Gabčíkovo nebo další stavby, jakými byly úpravy vodních toků, skládek odpadů, kanalizací apod. Dnes disponujeme špičkovým technickým vybavením a jsme schopni realizovat i rozsáhlé liniové stavby všech typů, zemní práce a demolice ve velkém rozsahu. Neustále doplňujeme strojový park jak velké, tak malé mechanizace. Společně s tím jsme začali budovat i stavební divizi a dnes má tato skupina za sebou stovky realizovaných staveb od vybudovaných bytových domů, školek, domovů pro seniory, dětských domovů nebo výrobních jednotek přes opravy škol, hřišť, hasičských zbrojnic, vodohospodářských objektů, bytových domů až po stovky kilometrů komunikací (silnice, chodníky, parkoviště, pozn. red.), kanalizací a vodovodních řadů,“ sdělil redakci na úvod ředitel společnosti Ing. Michal Dlabač.

Společnost SMO je zapsána i na vlastních developerských projektech, řízených divizí investic a správy nemovitostí, kterými vybudovala nový domov v atraktivních lokalitách pro stovky rodin, a to nejen v sídelním městě Otrokovice, ale také v krajském městě Zlíně a v hlavním městě Praze. Tuto činnost se daří výrazně rozvíjet, a tak má před sebou úspěšná otrokovická firma velký objem projektů jak ve fázi realizace, tak legislativního řízení, čímž je zajištěn další výrobní program v dlouhodobém horizontu.

Rostoucí spektrum aktivit vyžaduje i rostoucí výrobní zázemí, jeho budování a správu. Firma má vlastní opravárenské centrum pro veškerou techniku, jakou jsou bagry, dozery a nákladní vozidla. Služby opravárenského centra jsou poskytovány i veřejnosti. Nezbytnou součástí jsou sklady malé mechanizace, sklady na materiál nebo rozsáhlé parkovací a manipulační plochy, které spravuje divize logistiky. Každý projekt je třeba procesovat a k tomu jsou nutné administrativní prostory, přičemž kanceláře vedení, ekonomické agendy, stavební divize vč. zakázky a stavební přípravy, jsou ve třech patrech budovy vlastního hotelu, ostatní provozní kanceláře pak na jednotlivých střediscích. Tím je vytvořena nezávislost na servisu cizích kanceláří a služeb.

Firma vlastní a provozuje několik ubytovacích zařízení. Zmiňovaný hotel Rottal v Otrokovicích nabízí spolu se sousedním penziónem Lípa 113 lůžek a tenisovou halu se 2 kurty. Z dalších ubytovacích zařízení můžeme jmenovat ubytovnu Oáza s téměř 170 lůžky nebo také kroměřížský hotel Purkmistr, který nabízí 46 lůžek ve zrekonstruovaném měšťanském domě přímo v historickém centru města, v sousedství zámku. Tato činnost, která je dnes již nedílnou součástí komplexních služeb společnosti SMO, je zavedena na ubytovacích portálech a využívána nejen turisty, ale i technickými a dělnickými profesemi. Zároveň je důležité dodat, že nabídka služeb se neustále doplňuje a zlepšuje, ať už se jedná například o instalaci klimatizací, koloboxy, restaurační služby nebo třeba sauny.

Veškeré firemní objekty prošly rozsáhlou rekonstrukcí, zahrnující modernizaci veškerých rozvodů a zateplení včetně výměny oken. Na některých byla provedena nástavba, např. 3 patra na hotelu Rottal, kompletní úprava dispozic, ubytovna Oáza a penziónu Lípa, změna opláštění na skladech ve Zlíně Maják a totální rekonstrukce domu v Kroměříži, jehož základy lze hledat ve středověku.

Z pohledu našeho magazínu nezbývá než konstatovat, že je skutečně úctyhodné, co vše dokázal rodinný podnik vybudovat za pouhých 30 let. V historickém kontextu je to totiž okamžik, avšak z pohledu vedení firmy stejně jako jejích zaměstnanců je to dlouhá doba plná usilovné práce a často i odříkání. „Výsledkem je hrdost, že jsme to dokázali, že tu stále jsme, že máme dobře nakročeno i do dalších let a že tři písmena SMO znamenají úspěch. Tato síla nám umožňuje pomáhat tam, kde osud nebyl vstřícný, a tak podporujeme hendikepované a nemocné osoby. K tomu sponzorujeme kulturní a společenské akce a naše firemní logo mají i mnohé sportovní oddíly. Přejeme si, aby logo SMO bylo dlouhodobě zárukou férového přístupu, kvalitní práce a spokojených zákazníků. Uděláme pro to maxizáklamum,“ doplnil za společnost Ing. Michal Dlabač.

Filozofie společnosti SMO se opírá mimo jiné o přesvědčení, že pouze dostatečný důraz na detaily vede k realizaci komplexních řešení v nejvyšším standardu kvality. Tento přístup je ostatně uplatňován napříč celým spektrem staveb, které je SMO a.s. schopna realizovat a na které se nyní podrobněji zaměříme.

Patří sem v první řadě výstavby průmyslového charakteru. Jedná se o výrobní objekty pro rozličná průmyslová odvětví jako například energetické stavby, stavby sloužící specifickým potřebám zemědělství a potravinářského průmyslu nebo stavby pro dopravu a spoje. Dále je tady občanská výstavba zahrnující administrativní budovy, nemocnice, hotely, penziony, ubytovny i prodejní střediska. Nesmíme zapomenout ani na školy a učiliště či budovy pro vědu a kulturu.

SMO se aktivně podílí také na zlepšení životního prostředí, neboť u nejedné stavby lze pozorovat také výrazný ekologický aspekt. Zde se jedná zejména o čistírny odpadních vod a úpravny vod nebo skládky tuhého odpadu. Z bytové výstavby je důležité zmínit především byty a rodinné domy nebo také náročné rekonstrukce objektů pro bytovou výstavbu. Firma je připravena realizovat také zakázky týkající se atypické bytové výstavby (integrované domy).

Pokud se znovu vrátíme k důrazu na detail, je třeba zmínit i další důkaz vysoké kvality poskytovaných služeb, kterým je mimo jiné certifikát potvrzující zavedení a shodu systému managementu kvality v provádění staveb včetně jejich změn, udržování prací na nich a jejich odstraňování. Kromě této činnosti byla certifikace udělena také pro další dvě aktivity, a sice silniční nákladní dopravu a opravy ostatních dopravních prostředků či stavebních strojů. SMO a.s. využívá veškeré strojní vybavení velice efektivně i díky kooperaci stavební divize s ostatními divizemi společnosti. Tato výhoda nejvíce vyniká u staveb na klíč.

U příležitosti třicetiletého výročí je jistě na místě připomenout si, jak šel čas a u kterých staveb byla otrokovická stavební firma od roku 1991 přítomna.

Z množství realizovaných projektů vybíráme pro začátek například parkovací plochy pro budovu zlínské záchranky. Jedna z prvních staveb však byla dokončena také na opačném konci republiky v pražských Letňanech. Na řadě byly mimo jiné stavby jako penzion ve Zborovicích a mnohé firma vykonala také ve městě, kde vznikla a kde dodnes sídlí, ať už jde o nádraží, náměstí nebo kruhový objezd, který v Otrokovicích výrazně zlepšil dopravní situaci. Dále pak koupaliště Zelené, budování četných komunikací a kanalizací stejně jako různé rekonstrukce ve Zlíně, oprava základní školy, tribuna zlínského stadionu, nádraží Uherský Brod, oprava budovy VaK. Souběžně s budováním a opravami významných staveb se firma od začátku věnovala také demoliční činnosti. V polovině devadesátých let odstartovaly vlastní developerské projekty. Jak ilustrují obrázky, mnohé z nich byly realizovány ve Zlíně a každý z nich nejenže zvelebil tvář města, ale také perfektně slouží spokojeným obyvatelům v daných lokalitách.

Z nedávno realizovaných staveb uvádíme dokončení rekonstrukce silnice III/49274 v ulici Dr. Beneše v Napajedlích. Tuto rozsáhlou stavbu v ceně 24,6 milionů korun se firmě SMO podařilo realizovat opravdu v rekordním čase. Připojení města na dálniční síť jí totiž zabralo pouze čtyři měsíce! V únoru letošního roku byly zahájeny přípravné práce na výstavbě nové haly v areálu Barum Continental. A tím se již dostáváme k vyhlídkám do budoucnosti, a jak pevně věříme, dalších dekád plných úspěšně realizovaných projektů a splněných cílů.

www.smo.cz