Cime 2 kvartál 2024

RIS-MONT s.r.o. provedla úspěšnou rekonstrukci vodojemu na Salaši

Text: Martin Šerý Stavebniserver.com, foto: Stavebniserver.com

Tradice dlouhá bezmála čtvrt století, čítající bohaté zkušenosti v oblasti výstavby inženýrských sítí i zemních a výkopových prací, vedla v kombinaci s bezkonkurenční cenovou nabídkou k vítězství zlínské firmy RIS-MONT ve výběrovém řízení, vyhlášeném za účelem náročné rekonstrukce věžového vodojemu, zásobujícího pitnou vodou obec Salaš.

Ve Zlínském kraji se nachází malebná obec Salaš, nad kterou se tyčí architektonický klenot v podobě nadčasové rozhledny sloužící místním i turistům. Vedení obce se relativně nedávno muselo potýkat s problémem týkajícím se zásobování obyvatel pitnou vodou. K tomuto účelu totiž sloužil od poloviny devadesátých let minulého století vodojem o objemu 100 m3, s hlavou o průměru cca 7000 mm a s průměrem dříku cca 1602 mm, který byl vystavěn na železobetonovém základu a vsazen na základovém kruhu. Bezmála třicet metrů vysoký vodojem však přestal funkčně vyhovovat provozním požadavkům, a tak jej bylo nutné co nejdříve zrekonstruovat.

Původně mělo dojít dokonce k jeho definitivnímu zrušení, přičemž stávající vodojem by byl v takovém případě nahrazen čerpací stanicí. Takové řešení by bylo sice technicky jednodušší než to, které uvádíme o kousek níže, nicméně pro obsluhu a spotřebitele by v dlouhodobém horizontu příliš výhodné nebylo. „Konečné technické řešení bylo sice složitější, ale obešlo se bez sebemenších komplikací, a nyní již budou dodávky vody pro místní obyvatele jak z hlediska kvality, tak i tlaku vody mnohem lepší,“ doplnil Ing. Ctibor Šik, výkonný ředitel společnosti RIS-MONT s.r.o.

Investorem celé akce se stala společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., zastoupená předsedou představenstva Ing. Svatoplukem Březíkem. Lokální firma RIS-MONT, disponující maximální mírou důvěryhodnosti již s ohledem na množství realizací během uplynulých 25 let přímo v kraji, byla navíc o poznání levnější než konkurence, a tak jí byla svěřena rekonstrukce, jejíž náklady ve finále přesáhly částku 3 miliony korun. Rekonstrukce, která prodlouží životnost vodojemu o dalších 20 let, zahrnovala výměnu veškerého vnitřního vystrojení (žebříky, podesty, potrubí). Vnitřní stěny dříku i hlavy se musely vyčistit, tryskat a opravit. Plán rekonstrukce spočíval dále ve zpětném přivaření nově vyrobených částí i v montáži nerezového potrubí a aplikaci nátěru.

Celý stávající vodojem se značnou kapacitou bylo proto nutné začátkem léta letošního roku demontovat, což se ukázalo jako ze všeho největší výzva, kterou se však bez problému podařilo zvládnout za využití speciální jeřábové techniky od firmy Hanyš. Rekonstrukce vodojemu na Salaši probíhala pod taktovkou zlínské stavební firmy ještě ve spolupráci s firmou KOVOVÝROBA Ing. Valoušek s.r.o. ze Slatinic, kam byla posléze odvezena část demontovaného vodojemu, přičemž veškeré ostatní části se repasovaly a “oživovaly” následujícího čtvrt roku na místě.

Přibližně po třech měsících pak mohl být kompletně repasovaný vodojem pomocí stejné techniky, jak ilustrují fotografie, postaven zpět na své původní místo. V současné době se ještě čeká na nezbytné zkoušky a do konce listopadu by měl být nový vodojem uveden do provozu.

Ať už řešíte výstavbu inženýrských sítí nebo právě potřebujete vykopat kanalizaci, vodovod či například plynovod, zlínská firma RIS-MONT s.r.o. vám nabízí své bohaté zkušenosti v oboru vedoucí k precizní realizaci každé zakázky.