Komatsu potřebuju Bagr

Přeshraniční projekt inteligentních distribučních soustav ACON

Text: EG.D., STAVEBNISERVER®, foto: EG.D.

V rámci projektu ACON, který probíhá od roku 2018, letos na území České republiky finišuje příprava nové brněnské transformovny a na Slovensku zase výstavba stěžejní stanice u obce Borský Svatý Jur. Je tedy zřejmé, že tento náročný přeshraniční projekt úspěšně pokračuje, a tak vám přinášíme aktuální podrobnosti přímo od zdroje.

Začněme rovnou čísly. Plánované investice do projektu ACON (Again COnnected Network) totiž pro letošní rok přesahují částku 43 milionů eur. Na českém území pod správou EG.D již brzy skončí projektové práce výstavby nové transformovny v Brně. U našich sousedů, na distribučním území Západoslovenské distribučné (ZSD), je pak plánováno dokončení stěžejní elektrické stanice u obce Borský Svatý Jur. Další investice zamíří například do modernizace bezmála tří set trafostanic či vybudování desítek kilometrů optických linek.

Modernizace sítí na takzvané Smart Grids potrvá do roku 2024, přičemž celková hodnota projektu je 182 milionů eur (přibližně 4,5 miliardy korun). Část nákladů pokryje díky zařazení na seznam projektů společného zájmu dotace z unijního programu CEF-Energy ve výši 91 milionů eur

„Pro letošní rok 2022 se náklady spojené s projektem vyšplhají k 43 milionům eur. Na distribučním území EG.D se bude jednat o investice přesahující 16 milionů eur. Na území, které spravuje Západoslovenská distribučná, pak půjde o přibližně 27 milionů eur,“ sdělil Marian Rusko, člen představenstva ZSE, do jejíž skupiny Západoslovenská distribučná patří.

Nová transformovna v Brně, desítky kilometrů optických vedení na Slovensku

Na české straně se letos počítá s dokončením projektové dokumentace a výběrem dodavatele, který v Brně vybuduje novou transformovnu 110/22 kV. Ta vyroste v městské části Brno-sever a má významně odlehčit těm stávajícím v Husovicích, Medlánkách a v ulici Příkop, z nichž první dvě jmenované jsou na hranici kapacit. Významně také přispěje k předpokládanému rozvoji této oblasti a vytvoří i rezervu pro plánovaný rozmach elektromobility v Brně.

„I v letošním roce budeme pokračovat v modernizaci trafostanic na celém našem distribučním území, přičemž celkově bychom jich chtěli ‚pochytřit‘ kolem 250. Vedle toho je v plánu zahájení výměny komunikace a ovládacích skříní pro dálkově ovládané úsečníky, budování dohledového cen tra fyzické bezpečnosti a také zahájení realizace DMR rádiové sítě pro zajištění krizové dispečerské komunikace,“ popsal Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

Další aktivity poté budou směřovat k dokončení projektových dokumentací pro nová mezinárodní vedení vysokého napětí se zahájením realizace v roce 2023, z nichž nejvýznamnější je propojení měst Hodonín a Holíč. Plánováno je rovněž dokončení většiny projektových dokumentací – více než padesáti – pro stavby optických linek na vedení vysokého napětí a zahájení stavby více než devíti nových úseků. „V neposlední řadě je v plánu dokončení příprav Smart Grid Brno- -střed s dálkově ovládanými rozváděči vysokého a nízkého napětí, jehož realizace je plánována od roku 2023,“ dodal Miroslav Kopt.

Slovenská strana letos plánuje dokončit výstavbu nové stanice 110/22 kV u obce Borský Svatý Jur. „Podobně jako u transformovny v Brně se v rámci projektu ACON jedná o stěžejní infrastrukturu. Její vybudování vyjde celkem na přibližně 11 milionů eur, přičemž se díky ní výrazně sníží poruchovost a zvýší stabilita dodávky elektrické energie. Zároveň se stane jedním z důležitých elektrických uzlů nejen na slovenském území, ale i v evropském kontextu,“ sdělila Stanislava Sádovská, projektový manažer ZSD pro implementaci projektu ACON.

Podobně jako na české straně plánuje i ZSD v letošním roce modernizaci stávající infrastruktury na standardy Smart Grids. Konkrétně se jedná o modernizaci 35 trafostanic a vybudování desítek kilometrů optických sítí.

V loňském roce se investice vyšplhaly na více než 26 milionů eur

Investice do modernizace distribučních soustav na obou stranách hranice přesáhly v roce 2021 částku 24 milionů eur. „V Česku bylo proinvestováno více než 9 milionů eur. Zejména šlo o rozšíření rozvodny 110/22 kV u Tvrdonic na Hodonínsku, zahájení výstavby tří úseků optických linek či modernizaci více než tří stovek trafostanic,“ vypočítal Miroslav Kopt z EG.D s tím, že další investice směřovaly například do instalace takzvaných recloserů a detektorů poruch izolovaných vodičů či do rozvoje softwarového řešení včetně dispečerského řídicího systému.

Na distribučním území ZSD se v loňském roce proinvestovalo dalších více než 17 milionů eur. „Úspěšně se podařilo vybudovat téměř 135 kilometrů optických tras, zmodernizovat dvě příhraniční linky, 19 trafostanic a začít s výstavou zmíněné stanice u obce Borský Svatý Jur. V neposlední řadě se navrhovala a implementovala hardwarová a softwarová řešení v rámci Smart Grid IT platformy,“ doplnila Stanislava Sádovská za ZSD.