Komatsu potřebu bagr

Montovaná hala od firmy MONT-KOVO rozšířila výrobní prostory světového lídra ve výrobě průmyslových nožů

Text: STAVEBNISERVER®, foto: Ing. Tomáš Zouvala

V loňském roce byla dokončena montovaná novostavba haly pro společnost PILANA. Stavba se nachází v jihovýchodní části průmyslového areálu PILANA v Hulíně. Celková doba výstavby zabrala 9 měsíců a zahrnovala kompletní dodávku dvoulodní haly s jeřábovými dráhami. Haly byly realizovány formou generální dodávky společností MONT-KOVO, spol. s r.o., která realizuje montované haly na míru pro všechny obory podnikání.

Nová výrobní hala je dvoulodní budova vnějších rozměrů 55 x 50 m a výšky v hřebeni sedlových střech cca 10,5 m. Hala slouží pro zámečnické opracování kovového materiálu pomocí brusek a CNC fréz. Výrobní prostor haly je navržen jako dvoulodní, nepodsklepený a jednopodlažní.

Celkové provozní řešení

Hlavní výrobní plochy obsahují „výrobní hala 1“ o ploše 906 m2 a „výrobní hala 2“ o ploše 1 344 m2. Oba výrobní prostory budou vybaveny jeřábovými dráhami o nosnosti dvounosníkových jeřábů 10,0 t. Na plochu výrobní haly 1 navazuje v 1. NP skladový prostor světlé výšky 4,50 m, umístěný pod administrativou ve 2. NP.

V ploše halových modulů A1-4 až B1-4 je navrženo dvoupodlažní administrativní a technické zázemí. Jedná se o zděnou „vestavbu“ do ocelové konstrukce haly. V 1.NP se nachází provozně-technické zázemí jako příruční sklady, mistrovna, místnost kontroly výrobků, denní místnost nebo sociální zázemí pro provoz v 1.NP. Zázemí pro provozní pracovníky a techniky je navrženo ve 2.NP haly. V administrativní části je uvažováno s kanceláří jednatele, kanceláří konstrukce, vedoucího konstrukce a kanceláří MTZ, celkem tedy max. 15 osob (10 mužů a 5 žen).

Přístup k šatnám a zázemí provozních pracovníků ve druhém patře je řešen samostatným schodištěm. Provozní pracovníci mají své zázemí, tj. šatny, koupelny a WC pro 60 mužů a 7 žen. Provoz je dvousměnný, přičemž v hlavní směně bude nejvíce 40 osob. Také v prvním patře haly jsou WC a koupelny navrženy v dostatečné kapacitě pro maximální množství osob v hlavní směně. Zde je navíc umístěna i přímo osvětlená a přímo větraná denní místnost.

Architektonické řešení

Urbanistické a architektonické řešení stavby vyplývá jednoznačně z charakteru využití, tj. prostory pro skladování a výrobu. Tvar a hmota jsou přizpůsobeny skladovací a výrobní kapacitě. Polohově, půdorysně ani výškově nenaruší stávající vzhled areálu či okolí. Hlavním sjednocujícím prvkem objektu je fasáda haly navržená ze sendvičových panelů Kingspan. Na stěnách haly jsou použity stěnové sendvičové panely s jádrem PIR o tloušťce 120 mm v barvě exteriéru bílá – RAL 9010, s podélným fasádním pruhem v barvě antracitová šedá – RAL 7016. Součinitel prostupu tepla těchto panelů je U=0.180 (W/m²K). Střešní krytina je řešena téměř na 2000 m2 ze sendvičových panelů s PIR pěnou v tloušťce 100 mm, kdy U=0.210 (W/m²K), a z důvodu požární odolnosti v části roviny střešní u dělící stěny na cca 500 m2 ze střešních panelů s minerálním jádrem o tloušťce 175 mm, U=0.210 (W/m²K).

Stavební řešení

Spodní stavbu výrobní haly tvoří základové konstrukce, tzn. železobetonové patky a obvodové pasy, v meziploše pak násypové vrstvy na terénu, izolace proti vodě a jako pochůzná vrstva podlaha ze železobetonu s povrchovou úpravou vsypem.

Nadzemní část je tvořena kovovou rámovou konstrukcí z válcovaných ocelových profilů. V půdorysu haly jsou sloupy ocelové konstrukce vetknuty do kalichů základových patek, rámy pod rovinou střešní jsou tvořeny příčlemi s náběhy. Sokl do výšky 800 mm je ze železobetonu. Vestavek je vynášen ocelovou konstrukcí z válcovaných profilů - sloupy a nosníky. Strop vestavku je řešen spřaženou konstrukcí z trapézového plechu a betonové mazaniny o tloušťce 120 mm. Konstrukce je opatřena SDK podhledem tl. 12,5 mm. Vnitřní zdivo ve vestavku je řešeno z pórobetonových tvárnic Ytong klasik tloušťky 100, 150 a 200 mm. Příčky WC kabin z vysokotlakého HPL laminátu tl. 12 mm. Zastřešení obou lodí haly sedlovou střechou, která je součástí ocelové rámové konstrukce haly, v zázemí je řešen SDK podhled tl. 12,5 mm. Opláštění haly v rovinách svislých i střešních je navrženo ze sendvičových panelů kotvených na primární ocelovou konstrukci v oblasti střechy na systémové vaznice Metsec. Hala je prosvětlena plastovými okny a střešními obloukovými světlíky s otvírkami a čidlem vítr/déšť. Vnitřní protipožární dveře jsou dřevěné a vnější dveře plastové nebo ocelové. Okna v dělící stěně vestavbu směrem do výrobní haly jsou provedena jako FIX s požární odolností. Hala je osazena třemi kusy průmyslových vrat s integrovanými dveřmi. Všechny vstupy u vrat jsou opatřeny ocelovými markýzami s plechovou krytinou.

Vytápění halového prostoru je zajištěno elektrickými infrazářiči. Hala je osazena dvěma jeřábovými dráhami s mostovými jeřáby, přičemž nosnost obou jeřábů je 10 tun.

Navrhované kapacity objektů a plochy:

Zastavěna plocha: 2 736 m2
Podlahová plocha 1.NP: 2 692 m2
Podlahová plocha 2.NP: 415 m2
Obestavěný prostor: 29 544 m3
Výška stavby v hřebeni: 10,5 m
Délka výstavby: 9 měsíců

Zhotovitel stavby

Hala byla vystavěna pro společnost PILANA Machinery a.s., která je světovým lídrem ve výrobě průmyslových nožů a dalších částí pro dřevozpracující a recyklační průmysl. Generální dodávku díla provedla společnost MONT-KOVO, spol. s r.o., která na trhu působí již od roku 1995 a má na svém kontě přes 850 montovaných hal. Firma s dlouholetou tradicí poskytuje svým zákazníkům nejen individuální přístup ke každé zakázce v jakémkoliv měřítku, ale také skutečně komplexní služby, neboť dodává montované haly na klíč od projektové dokumentace konstrukční části přes realizaci stavebních prací až po výrobu a finální montáž konstrukce a opláštění. Zákazník si u společnosti MONT-KOVO může nechat zdarma vytvořit nezávaznou cenovou nabídku haly a zároveň může vždy očekávat vstřícnost, zkušenosti a vysokou úroveň poradenství v této oblasti.

Více informací, fotografií i záběrů z dronu včetně
časosběrných videí z montáží hal naleznete na stránkách
www.montkovo.cz v sekci reference.