Cime 2 kvartál 2024

Současné výzvy při stavbách lešení

Foto: GEDA

Stavby lešení se denně musí potýkat s výzvami všeho druhu. Pro významné ulehčení a zjednodušení této problematiky se nabízí využití výtahů a zdvihadel od firmy GEDA vhodných pro výstavbu a montáž všech druhů lešení. Díky jednoduché a rychlé montáži mají tato zdvihací zařízení mnohostranné využití. Lešení je bezpečně a plynule dopravováno nahoru i dolů podle aktuální potřeby. Největším přínosem je obrovská fyzická úleva pro všechny lešenáře při vlastní výstavbě a montáži lešení.

Není moc oborů ve stavebnictví tak všestranně náročných jako je stavba lešení. Objevuje se zde množství výzev, které kladou nároky na odbornost ale i na fyzickou zdatnost všech zúčastněných pracovníků. “Díky dlouholeté zkušenosti firmy GEDA se stala zdvihací zařízení významným pomocníkem a partnerem při stavbách lešení a to hlavně díky jejich dokonalé konstrukci. Devět desetiletí historie výroby zdvihacích zařízení ve firmě GEDA představuje nejen dokonalou kvalitu „made in Germany“ ale i vysokou kompetenci ve využití všech výtahů a vrátků”, vysvětluje jednatel společnosti ASTA, s.r.o. Tomáš Teissing. Společnost ASTA s.r.o. je výhradním distributorem stavebních výtahů, vrátků a shozů suti GEDA.

V současné době nenajdeme v Bavorsku prakticky žádnou stavbu, která by neměla nějaký ten výtah nebo vrátek z rozsáhlého portfolia výrobků této firmy. Na všech možných stavbách je firma GEDA schopna nabídnout vhodné zdvihací zařízení, které přesně vyhovuje pracovnímu procesu. Bezproblémová a plynulá doprava stavebního materiálu nebo lešení významně zjednoduší a ulehčí běžné pracovní dny všem profesím.

Jednou z největších současných výzev v lešenářství je velký nedostatek pracovních sil a to jak kvalifikovaných, tak bohužel i nekvalifikovaných pomocných pracovníků. Vzhledem k neustále se rozvíjejícímu stavebnictví se ani v budoucnu nedá očekávat žádná významná změna. Klíčové je tyto pracovníky nejen získat ale zároveň je v lešenářské profesi udržet. To pro ně vyžaduje zajistit především bezpečnost, solidní pracovní výkon a hlavně odpovídající mzdy. Dostatečné mzdy ovšem vyžadují podstatně zvýšenou produktivitu práce a zde je GEDA opravdu dokonalým partnerem. Díky svým vrátkům a výtahům dokáže montáže lešení nejen zrychlit, ale případně i některé chybějící pracovníky nahradit.

V současné době náklady na bezpečnost práce neustále stoupají. Předpisy se neustále zpřísňují, což se projevuje na vyšších výdajích zaměstnavatelů a tím i na stále vzrůstající celkové ceně staveb lešení. Tyto změny se vyvíjejí značnou rychlostí a vlastní lešenářskou činnost nezanedbatelně zdražují. Bohužel také díky menšímu zisku je pak pořízení nové technologie jako výtahů a vrátků složitější. Přesto i zde, při stále se zvyšujících požadavcích na bezpečnost práce jsou tato zařízení významná podstatným snížením únavy pracovníků a tím i zmenšením možnosti případných zranění.

Témata týkající se zdraví a bezpečnosti práce zaměstnanců jsou stále citlivější a důležitější. Právě proto jsou vyžadována nová řešení svislé dopravy všech materiálů na stavbách včetně lešení. Výtahy a vrátky pak zejména pomáhají v problematice odstraňování dlouhodobých následků velké námahy jako jsou časté poškození páteře a některé chronické svalové potíže. “Tam, kde zaměstnavatelé na stavbách tuto mechanizaci využívají je již lopotná a trudná práce dávno minulostí”, dodává jednatel společnosti ASTA, s.r.o. Tomáš Teissing.

Svislý transport materiálů včetně lešení musí být na stavbách vždy rychlý a především jednoduchý. Například svislá doprava lešení při využití pouze kladky a lana je nejen namáhavá, ale je i časově velmi náročná a tím i nehospodárná.

Při výzkumu organizace práce různých lešenářských firem po celé Evropě včetně Skandinávských zemí a Velké Británie se ukázalo, že firmy, které disponují dostatečným počtem výtahů a vrátků jsou ve velké převaze vůči zaměstnavatelům, kteří mají buď nedostatečné nebo dokonce vůbec žádné vybavení v této oblasti. Nejvýznamnějšími představiteli výtahů a vrátků vhodnými pro stavbu a montáž lešení jsou vrátky GEDA mini/maxi a výtahy GEDA 200Z a 300Z.

GEDA Mini/Maxi - jednoduše hodně práce za málo peněz

Tento typ vrátků je vybaven dvěma rychlostmi a jeho největší výhodou je rychlá a jednoduchá montáž a zároveň velmi rychlá přestavba. Vyrábí se v provedení GEDA mini 60 S, Geda maxi 120 S a nebo také GEDA 150 S, který uveze bezpečně 150 kg do výšky 40-76 m. Tato série vrátků je nejvíc oblíbená při menších plochách lešení, zejména pro pokrývače, malíře a některé druhy zateplení.

GEDA 200Z kompaktní a lehký pomocník

Tento typ výtahu je vhodný nejen pro lešenáře ale i pro všechna řemesla na každé stavbě. Montáž se provádí velmi rychle a jednoduše přímo z plošiny tohoto výtahu. Patentovaný rychlouzávěr vodících žebříků nahradí zdlouhavé šroubování a tak umožní plynulou a efektivní montáž. Základní část se skládá ze základového dvoumetrového dílu, pojezdu s hnacím zařízením, brzdou, ovládáním, kabelem a plošinou. Plošina je otočitelná o 90°, takže se obvykle nakládá paralelně k fasádě objektu, v patře se s výhodou otočí a tak umožní jednoduchou vykládku. GEDA 200Z uveze 200 kg do max. výšky 35 m s rychlostí zdvihu 25 m/min.

GEDA 300Z efektivněji již to ani nejde

GEDA 300Z nabízí velmi efektivní způsob svislé dopravy i pro neskladné a těžké materiály. Nejen že ulehčuje pracovní výkon, ale zároveň šetří i čas díky výrazné velikosti pracovní plošiny a samozřejmě již zmíněné nosnosti. Díky těmto vlastnostem je také výhodná pro pronájem, zejména z hlediska rychlého nahrazení pořizovacích nákladů. Lehké dvoumetrové hliníkové stožáry může při montáži zvládnout jeden pracovník. Velmi praktická nakládací a zároveň vykládací plošina zajišťuje komfortní přístup. Samozřejmě jako u 200Z umožňuje otočení o 90 stupňů a díky tomu stoprocentní bezpečnost zmíněné nakládky i vykládky. GEDA 300Z se vyrábí v provedení na 220V nebo na 380V podle toho, co má stavebník nebo lešenář k dispozici. GEDA 300Z uveze 300kg do výšky až 100m a rychlostí max. 30 m/min.

https://www.stavebni-vytahy-geda.cz/