Mercedes

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11- I/57 významně podporuje rozvoj dopravní infrastruktury v západní části Moravskoslezského kraje

Zdroj: Sdružení pro výstavbu komunikace I/11- I/57

Když se v Opavě a západní části Moravskoslezského kraje zeptáte, jaké jsou zde největší problémy, zcela určitě bude mezi nejčastější odpovědi patřit doprava. Vše se řeší již pěknou řádku let. Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 vzniklo v roce 2001 právě na podporu realizace důležitých dopravních staveb v této oblasti. A jak se můžete dočíst v tomto článku, výsledky jeho činnosti jsou rozhodně vidět.

Z hlediska dopravy představuje největší problém konkrétně nevyhovující silniční spojení s krajským městem Ostravou, Opavou, Krnovem a hraničním přechodem mezi Českou a Polskou republikou včetně dokončení chybějících obchvatů měst a obcí. V tomto zájmovém sdružení právnických osob spojily své síly všechna města a obce na trase silnice I/11 a I/57 mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi. Připojily se i některé soukromé firmy.

Role Sdružení a pomoc státu s výstavbou důležitých komunikací

Ostrava, Opava a Krnov hrají ve Sdružení, které se snaží urychlit řešení dlouhotrvající špatné dopravní situace, klíčovou roli. Čím toto sdružení přispívá k výstavbě komunikací, které financuje a staví stát? Předně velmi bedlivě sleduje postup přípravy jednotlivých staveb, a to od studií přes projektové dokumentace až po samotnou realizaci. Sdružení také ze svých peněz financuje technické studie dopravního řešení i ekonomická posouzení. Tím se snaží pomoci státu s přípravou. Dále je dlouhodobě v kontaktu s Ministerstvem dopravy České republiky, Moravskoslezským krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky či Státním fondem dopravní infrastruktury. Důležitá je pro zástupce Sdružení také spolupráce s poslanci či senátory zvolenými za západní část moravskoslezského regionu.

Sdružení dlouhodobě připomíná důležitost do pravních staveb v naší části republiky. To vyústilo v roce 2017 v uzavření memoranda o spolupráci, mezi jehož signatáři jsou resort dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Sdružení. Nejednalo se o žádný formální krok. Naopak.

Zástupci státních institucí oceňují úsilí i hmatatelné výsledky

Sdružení svou koordinační roli v regionu důsledně plní, což zástupci jednotlivých státních institucí oceňují. Každoročně formuluje své připomínky k rozpočtu fondu dopravy. A jaké jsou výsledky činnosti Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57? Ty jsou naprosto konkrétní. Když před 21 lety Sdružení vznikalo, nebyla k dispozici žádná studie proveditelnosti, stabilizace v územních plánech či projektová dokumentace.

Aktuálně je už zprovozněno několik úseků silnice I/11 nebo I/57. Na jedenáctce jde o Prodlouženou Rudnou, Mokré Lazce, Spojku S1 v Opavě nebo východní část severního obchvatu Opavy, na sedmapadesátce pak severovýchodní obchvat Krnova.

Na silničním tahu I/57 je připraven k realizaci úsek „Linhartovy“, který má stavební povolení a jsou vykoupeny všechny pozemky soukromých vlastníků. Intenzivně se připravuje západní část obchvatu Krnova, na který bylo v září letošního roku vydáno pravomocné územní rozhodnutí, v příštím roce začne projekční činnost na dokumentaci pro stavební povolení. Na sedmapadesátce byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na obchvat Skrochovic, na jedenáctce pak na obchvat Nových Sedlic. Na spadnutí je podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na jižní obchvat Komárova.

V samotné Opavě je také v provozu první etapa jižního obchvatu mezi Těšínskou a Hradeckou ulicí. Aktuálně běží společné povolení, a to na jeho prostřední část, mezi ulicemi Hradecká a Olomoucká. Na tuto etapu bezprostředně navazuje obchvat Otic, na který už bylo v říjnu 2021 vydáno dokonce pravomocné stavební povolení. Poslední etapa jižního obchvatu mezi ulicemi Olomoucká a Bruntálská se právě projektuje, a to ve stupni dokumentace pro společné povolení stavby.

Více než dvě dekády intenzivního úsilí o rychlejší a bezpečnější dopravu v regionu

Z výše uvedeného přehledu by se mohlo zdát, že v západní části Moravskoslezského kraje může panovat spokojenost. Ale to je relativní. Za dobu fungování Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 se toho povedlo docela dost. Někdo ale může namítnout, že Sdružení mohlo udělat víc nebo, že lidé v regionu mohli udělat řadu věcí jinak a rychleji. Už to tak bývá, po bitvách se vždy zjevuje spousta generálů.

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 dělá pro rozvoj dopravní infrastruktury v západní části Moravskoslezského kraje maximum.

Je ovšem zapotřebí říct, že posuny v přípravě a realizaci jednotlivých silničních staveb na jedenáctce a sedmapadesátce by nebyly možné zejména bez vstřícnosti vlastníků pozemků. A těm lidem je zapotřebí veřejně poděkovat. Jednání sice v některých případech nebyla jednoduchá. Státu se ale za aktivní pomoci Sdružení, případně i kraje vždycky podařilo najít nějaké řešení. Nalezení kompromisů bylo vždy v zájmu věci. Cíl byl jednoznačný: urychleně realizovat výstavbu klíčových dopravních staveb v našem regionu.

Na Moravskoslezském kraji lze ocenit jeho dlouhodobý koncepční přístup v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury na jeho území. O této koncepčnosti svědčí také vznik poradního sboru pro rozvoj dopravní infrastruktury. Členy tohoto poradního orgánu krajské samosprávy jsou odborníci, kteří se snaží koordinovat přípravu silničních a železničních staveb v regionu a přichází s příslušnými podněty.

Za klíčové vidí zodpovědní lidé to, aby si samotný region a lidé v něm přípravu dopravních staveb sami zbytečně nezdržovali. Předpokladem každého úspěchu je společný tah na branku, trpělivost, píle a spolupráce klíčových hráčů v území: jednotlivých měst, obcí, příslušného kraje, státu, ale i ekologů.

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 nezakrývá, že se také potýká s problémy. Ty se ale snaží poctivě řešit. Sdružení dlouhodobě tvrdí, že stát musí mít jednoznačná a přehledná pravidla hry. Jakékoliv obstrukce ve finále škodí nám všem.

Nesmírně důležitá je podpora Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 nejen z řad jeho členů, ale zejména od lidí v západní části našeho kraje. Vždyť za ně už jednadvacet let bojuje.

www.sdruzeni1157.cz