husqvarna

ŘSD zahájí za Plzní stavbu šestikilometrového obchvatu za 1,2 mld

 

Horní Lukavice (Plzeňsko) 27. listopadu (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravilo za Plzní svoji největší silniční stavbu příštího roku na frekventovaném hlavním tahu I/27 z Plzně do Klatov. Nová přeložka Šlovice - Přeštice, jejíž součástí je obchvat Horní Lukavice, bude dlouhá 6,3 kilometru a přijde na 1,2 miliardy korun. Potrvá čtyři stavební sezony. Má všechna povolení v právní moci, dokončený výkup posledního pozemku a všechny nájemní smlouvy, řekl ČTK náměstek plzeňského ŘSD Miroslav Blabol. Peníze jsou vyčleněné z operačního programu Doprava.

Silnice I/27 propojuje Ústecký, Středočeský a Plzeňský kraj s Německem. Je hlavním tahem z Plzně na Klatovy a Železnou Rudu. Obchvat odstraní místa častých nehod v jednom z nejzatíženějších úseků.

"Z naší strany jsme kompletně připraveni. Pokud vše klapne, tak bychom chtěli zahájit stavbu nejdéle na přelomu března a dubna 2020," uvedl Blabol. Už 12. prosince bude ŘSD otevírat obálky s nabídkami stavitelů. "Nevíme, jestli to bude poslední termín, protože nám pořád chodí žádosti o dodatečné informace," řekl.

Doba výstavby čtyřproudé komunikace se posune z loni odhadovaných tří let na 51 měsíců. Důvodem jsou složité geologické podmínky na 700 metrech u Horní Lukavice. "Spolupracovaly na tom dvě špičkové geotechnické firmy, které z toho měly zamotanou hlavu. Stanovily optimální balanci mezi množstvím štěrkových pilotů k založení náspového tělesa a dobou konsolidace náspu," uvedl ředitel ŘSD Zdeněk Kuťák. Násep se bude rok zpevňovat a bude třeba méně štěrkových pilotů. ŘSD ušetří peníze i kámen. Náklady klesnou o 600 milionů Kč.

Nová silnice naváže na dálniční přivaděč, tedy čtyřpruh z Plzně-Litic do Šlovic, odkud teď vede jen kapacitně nevyhovující dvoupruhová silnice. Přeložka objede západně Horní Lukavici, kudy teď projíždí přes 20.000 aut denně včetně velkého podílu tranzitujících kamionů. Bude končit 500 metrů za křižovatkou na Dolní Lukavici a Dnešice. Tam se napojí obchvat Přeštic, který už ŘSD připravuje a čeká na územní rozhodnutí.

Součástí stavby budou dvě mimoúrovňové křižovatky, které umožní rychlejší a bezpečnější vjezd na hlavní silnici I/27, což je dnes pro řidiče velký problém. První napojí Hradčany, Chlumčany a Dolní Lukavici, druhá spojí Dolní Lukavici a Dnešice. Odstranění úrovňových křížení a směrové rozdělení má eliminovat riziko nehod. Zemina ze stavby se využije na valy sportovní střelnice, kterou připravují nedaleké Dobřany. Stavba přeložky zahrnuje také 800 metrů protihlukového valu u Horní Lukavice, mosty pro průchod zvěře, retenční nádrž a zálivy pro nouzové zastavení aut po 600 metrech.