Mercedes

Rozhovor s ředitelem projekčníkanceláře Valbek Lukášem Hruboněm

Foto: VALBEK-EU

Tradice projektování liniových staveb sahá u společnosti Valbek až do roku 1990. Od té doby prošlo její kanceláří mnoho zajímavých projektů, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. O historii i vizích do budoucna jsme si v redakci Stavebniserver.com povídali s ředitelem společnosti, Ing. Lukášem Hruboněm, MBA.

Jakým způsobem vznikla projekční kancelář Valbek?

Naše společnost vznikla v listopadu roku 1990. Založilo ji šest lidí, kteří tehdy odešli z projekční kanceláře Pragoprojekt. Postupně jsme se rozšiřovali do různých lokalit a oborů. Akvizicemi dalších firem a expanzí do zahraničí jsme se dopracovali až k dnešnímu stavu kolem 650 kolegů v cca dvaceti oborech a pěti státech.

Jaké jsou hlavní oblasti odbornosti vašeho týmu?

Primárně jsme dopravní inženýři. Podílíme se na přípravě strategických dopravních staveb zejména na území 30 České a Slovenské republiky. Projektujeme silnice, dálnice, mosty, tunely a železnice. Umíme také pozemní stavby, technologické celky, vodohospodářské stavby či zařízení pro energetiku. V dnešní době dokážeme objednateli nabídnout kompletní služby přípravné fáze stavby od geologických průzkumů, záměrů projektu přes všechny stupně projektové přípravy, vyřízení veškerých nutných povolení až po technický a autorský dozor.

Lávka přes Labe v Hradci Králové

Jaké projekty jsou pro firmu typické a na které jste nejvíce hrdí?

Typické jsou projekty infrastruktury. Podílíme se na přípravě téměř všech dálničních tahů v republice, připravujeme vysokorychlostní tratě, máme za sebou zajímavé konstrukce mostů či tunelů. Jsme rádi, že se na nás obrací i zahraniční partneři. Hrdí jsme však na každý projekt, který se podaří zrealizovat a je úspěšně využíván.

Jak firma Valbek přistupuje k inovacím v oblasti architektury a projektování?

Jsme multiprofesní společnost. Snažíme se držet krok s trendy a digitalizací. Investujeme do rozvoje technologií tak, abychom přilákali nové lidi nejen k nám, ale i do celého našeho oboru.

D4 Skalka

Jaké technologie a nástroje jsou pro vás při práci na projektech klíčové?

Naši zaměstnanci mají k dispozici nejmodernější hardwarové a softwarové vybavení. Nejdůležitějším článkem v naší činnosti jsou však lidé. Podporujeme kreativitu, rozvoj, vzdělávání a zejména iniciativu každého člena týmu.

Můžete nám říct něco o klíčových členech vašeho projektového týmu?

Pohybujeme se ve vysoce konkurenčním prostředí. Uvědomujeme si, v čem a kde je zlato naší firmy a také dle toho postupujeme a víme, kam nasměrovat naše úsilí. Snažíme se mít ve firmě správný mix mladých iniciativních lidí a seniorních inženýrů, kteří předávají své zkušenosti na denní bázi. U nás lidé vědí, že mají poměrně velké pravomoce a s tím samozřejmě spojenou zodpovědnost. Každý má šanci na odborný a profesní růst.

Silnice I/35 MÚK Rádelský mlýn

Jakým způsobem komunikujete s klienty a jaká je vaše filozofie při budování dlouhodobých vztahů?

Osobně, slušně a na rovinu. Jedině takovým způsobem můžete budovat dlouhodobé vztahy. To platí ve všech oborech podnikání a samozřejmě i v soukromém životě.

Existují nějaké speciální postupy nebo iniciativy, které prosazujete ve prospěch životního prostředí?

Všechny naše projekty musí být v souladu s platnými normami a zákony. Ty jsou mnohokrát nastaveny velmi přísně ve prospěch životního prostředí, což je samozřejmě dobře. Uvědomujeme si vážnost situace a směřujeme k “zelenějším” projektům, respektu k přírodě, zdrojům a smysluplnějšímu využívání energie.

Jaké jsou vaše dlouhodobé vize pro rozvoj firmy Valbek? Máte nějaké konkrétní cíle, kterých byste chtěl dosáhnout?

Naše vize se od založení společnosti moc nemění. Od začátku chceme být technickým lídrem trhu, multiprofesní firma, která dokáže smysluplně splnit požadavky našich objednatelů. K tomuto se postupem času přidává regionální působnost. Rozvíjíme se za hranice, rozšiřujeme portfolio našich služeb a chceme být pro lidi atraktivní společností.

D1106

Jaké rady byste dal mladým projektantům, kteří začínají svoji kariéru v tomto odvětví?

Buďte trpěliví, učte se a nenechte ve vás vyhasnout oheň. Když už se někdo dobře zapíše a chce na sobě pracovat, má zajištěnou velmi dobrou práci na celý život. A ten pocit, když jedete nebo jdete po stavbě, kterou jste navrhoval, je pro projektanta k nezaplacení.

Kterých referencí a získaných ocenění si nejvíce ceníte?

Nejvíce si vážíme osobních doporučení. Velmi si ceníme, když si nás investor vybere proto, že si zjistil, že něco umíme a že dostojíme svým slibům. Odměnou je dlouhodobá spolupráce.

Plavební kanál Hořín

Mohl byste nám přiblížit svou profesní cestu a jak jste se dostal k vedení projekční kanceláře Valbek?

Do Valbeku jsem nastoupil před osmnácti lety jako vedoucí obchodního oddělení. Následně přes pozici obchodního ředitele a jednatele několika našich firem jsem se dopracoval až k vrcholovému vedení společnosti. Tak to u nás chodí. Dáváme šanci mladým po škole. Když chtějí, tak mají obrovské možnosti.

Jaká je hlavní filosofie nebo orientace, kterou jste zavedl do firmy od doby, kdy jste se stal ředitelem?

Jak jsem již zmínil, naše vize jsou dlouhodobé a od založení firmy se moc neliší. Prosazuji tedy, abychom v této cestě pokračovali. Velmi se zasazuji o to, abychom drželi krok s technologickým rozvojem a digitalizací. Samozřejmě vyžaduji zejména účelnou komunikaci a dodržování zásad selského rozumu.

Most Velemyšleves

S jakými výzvami jste se musel jako ředitel firmy Valbek potýkat a jak jste je překonal?

Aktuální a nekonečná výzva je samotná práce s lidmi. Nastupující generace komunikuje jinak a má vše na dosah. Různé informace se na vás valí ze všech stran. Neustále se zvyšující nároky na osobní komfort, desítky požadovaných benefitů častokrát předbíhají výsledek práce, dodržování základní hygieny a povinnosti plynoucí z pracovněprávního vztahu.

Na komunikaci s lidmi je kladen větší a větší důraz. Hodně dbáme na to, aby u nás vítězil selský rozum. Nejlepším nástrojem k přesvědčení lidí je osobní příklad a vlastní zkušenost. Je to nekonečný proces, ale má smysl!

I/35 Ktová

Jakým způsobem budujete a udržujete pozitivní pracovní prostředí a spolupráci v týmu?

Musíte v lidech podporovat jejich iniciativu a kreativitu. Nejlépe funguje dodržené slovo a výše zmiňovaný osobní příklad.

Co vás nejvíce motivuje při práci v oblasti architektury a projektování?

Mě nejvíce naplňuje a baví práce s našimi lidmi. Máme tu plno šikovných, chytrých a ambiciózních kolegů. Jejich myšlenky a práce jsou inspirující. Motivují mě výsledky naší práce - projektujeme budoucnost!

Děkujeme za rozhovor,
redakce