Komatsu potřebu bagr

Rozhovor na téma jeřábnické práce a těžká přeprava, se zástupcem firmy Hanyš

Foto: Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o.

Společnost Hanyš je již více jak tři desetiletí přední českou společností v oboru jeřábnických prací a těžké přepravy. O zkušenostech s nejrůznějšími zakázkami v době začátku podnikání i dnes jsme si v redakci stavebního serveru povídali s asistentem vedení společnosti, panem Jiřím Klamertem.

Vaše firma je na trhu již 32 let. Jak se za tu dobu změnila poptávka a rozsah Vašich služeb?

Změnilo se toho mnohé, a to v kontextu doby i technologického postupu. V 90. letech se měnila politická situace, lidé měli možnost začít podnikat. Tou dobou pan Rostislav Hanyš začal provozovat svůj první mobilní jeřáb. Brzy na to založil firmu, jenž dodnes nese jeho jméno.

První roky se společnost zabývala pouze jeřábnickými pracemi a v jejím vozovém parku se z počátku nacházely jeřáby o menší nosnosti. Každý jeřáb tak měl možnost si potřebné protizávaží (ballast) na místo realizace vozit na sobě. S postupem času a nákupem nových jeřábů s vyšší nosností se zvyšovala i váha protizávaží. V takovém případě již není možné plné protizávaží vést přímo na jeřábu. Tím nově vznikaly nároky na jeho samostatnou přepravu. Tu jsme zprvu řešili za pomoci externích společností, a to do roku 2002. V tomto roce společnost zakládá vlastní přepravu a stává se tak zcela soběstačnou. S postupem let a nákupem nových speciálních podvalníků jsme rozšířili naši nabídku o těžkou a nadrozměrnou přepravu, které se věnujeme dodnes. Našim zákazníkům tak dokážeme poskytnout komplexní služby nejen v jeřábnických činnostech, ale i v oblasti již zmíněné nadrozměrné přepravy. K tomu nabízíme mnoho doprovodných služeb jako je poradenství, zajištění projektové dokumentace, komunikace s úřady a mj.

Dalším velkým milníkem byla v roce 2010 stavba vlastního areálu v Radonicích u Prahy se skladovací plochou 74 tisíc m2. Součástí naší centrály je administrativní budova, servis, odstavná plocha pro techniku, ale i školící středisko pro jeřábníky. Máme rozsáhlou skladovací plochu s možností uskladnění výrobků našich zákazníků. Naše služby se tak ještě rozšířily o skladování rozměrných prvků, o které se dokážeme postarat od chvíle kdy jsou vyrobeny až po umístění na stavbě. V závislosti na časovém harmonogramu zakázky vyzvedneme břemeno, například betonové nebo ocelové prvky, u výrobce, dočasně uskladníme na naší centrále a v požadovaný čas přivezeme a umístíme tam, kde budou sloužit svému účelu.

Nelze ani opomenout síť poboček, která v kontextu doby zaznamenala nezanedbatelný vývoj. I dnes se stále rozšiřujeme po celé ČR, tak abychom minimalizovali přepravní časy a vzdálenosti k jednotlivým zakázkám a byli blíže k naši zákazníkům.

Od devadesátých let, kdy se začínalo od píky se tedy naše nabídka podstatně změnila. Náš vozový park se neustále rozšiřuje a s ním možnosti, s jakými břemeny jsme schopni manipulovat. Přibývají i unikátní jeřáby jako je například pásový jeřáb LIEBHERR LTR o nosnostech od 60tun do 220tun, nebo například jeřáb LIEBHERR MK 140. Bez těchto jeřábů bychom určité služby ani nebyli schopni nabídnout.

Jak s tímto rozvojem roste struktura Vaší společnosti?

Jeřábnické práce a těžká přeprava mají dnes samostatná oddělení, která velmi blízce spolupracují. Z hlediska jeřábů je pro nás důležitá diverzifikace na celou republiku. Pobočky vznikaly postupně, nejdříve ve větších městech, potom v dalších regionech. Naší snahou je se dostat na co nejkratší vzdálenosti mezi pobočkami, tak aby v případě potřeby mohlo docházet k snadné výpomoci. Tímto krokem taktéž minimalizujeme přejezdy což pozitivně souvisí i s otázkou životního prostředí. Při výběru techniky na konkrétní pobočku vycházíme z potřeby v daném v regionu. Například tam, kde jsou hodně rodinné domy, postačí menší jeřáby na umisťování jímek a podobně. Na každé pobočce je vždy vedoucí, jenž funguje zároveň jako technik. Komunikuje se zákazníky, přijíždí na místo realizace, vyhodnocuje lokalitu z hlediska stanovených faktorů a navrhuje využití dané techniky. Nároky na kvalifikaci a zkušenosti takových zaměstnanců jsou tedy poměrně vysoké.

Jak je to se spoluprací či konkurencí zahraničních firem na českém trhu? Působíte i v dalších Evropských zemích?

Ano působíme i v zahraničí, ale naším cílem je být tam, kde jsme dobří, a to je zde v ČR. Tady jsme doma, tady víme a známe. V zahraničí vstupují do hry další faktory a požadavky, které je potřeba splnit, čímž náročnost zakázky roste. Mimo jiné je to i o značné vzdálenosti, která opět může věci komplikovat.

Zahraniční firmy na českém trhu nejsou moc výrazné. Naráží na stejné problémy jako my v cizině.

Ze zahraničí máme poptávku především na velké jeřáby. Jsou to spíše ojedinělé záležitosti, většinou montáž větrných elektráren. Zakázky jsou dlouhodobějšího rázu, organizace je mnohem náročnější. Příkladem může být stavba větrné elektrárny v Polsku. Ve spolupráci s místním zhotovitelem poskytujeme naší techniku. Tu pronajímáme vždy s kvalifikovanou obsluhou, nikoliv samostatně.

Jak vnímáte aktuální situaci na stavebním trhu?

Pokud se podíváme do nedávné minulosti, tak v uplynulých letech nás všechny výrazně zasáhla pandemie Covidu, energetická krize a inflační problémy. To vše se projevilo ve stavebnictví především v nedostupnosti stavebního materiálu a ve významném nárustu jeho ceny. Období Covidu bylo nepříjemné i co se týče pracovního zázemí, a to vzhledem k nezbytným státním opatřením. Stavebnictví víceméně fungovalo dále. V současné chvíli provází stavebnictví meziroční stagnace. Tu vzhledem k celosvětovému vývoji vnímám spíše pozitivně. Optimistický bych byl i pro rok 2024. Stále je tu silný potenciál bytové výstavby, opravy silnic, dálnic a mj. Věřím, že se ekonomika, respektive stavebnictví může vrátit k růstu, který zažívalo v období před pandemií.

V čem se nejvíc odlišujete od konkurence?

Snažíme se zákazníky oslovit širokým spektrem techniky s odbornou obsluhou. Za mnoho let v oboru se můžeme opíráme o cenné zkušeností, které se snažíme využít při každé zakázce. Poskytujeme komplexní služby včetně odborného poradenství, vypracováváme projektové dokumentace, komunikujeme s úřady, nabízíme možnosti uskladnění výrobků a mj. Dlouhodobě se snažíme zvyšovat nejenom kvalitu, ale i bezpečnost. Při realizace zakázky tak od nás zákazník získává pojistné krytí jak na obecnou odpovědnost, tak i manipulaci s břemenem či odpovědnost dopravce. Snažíme se vyhovět každému zákazníkovi, neříkáme “to nejde”.

Jak plánujete trasu přepravy?

Plánování trasy nadrozměrné přepravy je hlavně otázkou dlouholeté zkušenosti a znalosti prostředí. Naši projektoví manažeři a dispečeři už znají cesty včetně všech nástrah a vědí, jak správně trasu naplánovat. Neexistuje žádná veřejná databáze nebo plánovač trasy nadrozměrného nákladu. Každá společnosti si schraňuje vlastní dokumenty a stará se o neustálou aktualizaci informací včetně uzavírek a prací na silnicích.

Součástí přípravy zakázky je i poradenství včetně projednání trasy přepravy. Pří samotné přepravě nadrozměrného nákladu je běžné, že například dochází k odmontování dopravního značení, nadzvedávání elektrického vedení nebo dokonce podpírání mostních konstrukcí.

Jakou technikou disponujete? Máte mezi vozovým parkem své “oblíbence”?

To je jako zeptat se rodičů na oblíbené dítě. U jeřábníka to bude pravděpodobně vždy jeřáb, na kterém v současné chvíli dlouhodobě pracuje. Stát se jeřábníkem není jen povolání, ale celoživotní poslání. Je to věc, která se vám dostane pod kůži. Ve společnosti se vždy těšíme se na novou techniku, jsme nadšení, když přijede nový stroj a můžeme si ho osahat. Je to krásný proces, který začíná firemními polepy přes komplexní revizi až k finálnímu školení jeřábníka, kterému byl jeřáb přidělen. Mohu prozradit, že právě nyní přijela novinka LIEBHERR LTM 1300-6.3. Je úžasná, zbrusu nová. Teprve ji budeme fotografovat a prezentovat.

Jaké jsou předpoklady na dobrého jeřábníka?

Narozdíl třeba od automechaniků, neexistuje obor, po jehož ukončení by šlo absolventa prohlásit za jeřábníka. Proto jsme se rozhodli, že si otevřeme vlastní “školu”. Nový uchazeč o zaměstnání tak má možnosti se u nás zaškolit a zacvičit. Je ideální, pokud již má řidičské oprávnění skupiny C a je již schopen přejezdu s jeřábem. Pak přijde do výcviku a učí se tak dlouho, dokud dozorující jeřábník s nadřízeným vedoucím nenavrhnou, aby šel pracovat samostatně. Samozřejmě musí v dané době odpracovat stanovený minimální počet hodin pod dozorem zkušeného jeřábníka, aby mohl získat jeřábnický průkaz, pokud ho do té doby již nenabyl. Záleží na nadání. Talentovaní uchazeči jsou samostatní po několika měsících. Jeřábník vždy začíná kariéru na tom nejmenším jeřábu a tím je LIEBHERR LTM 1030-2.1. Pokud na to má, postupuje na větší a větší jeřáby. Větší stroj s sebou nese i odpovídající zodpovědnost a riziko. Je to o celoživotní praxi a pro mnohé také splnění klukovského snu.

Obstojí všichni uchazeči ve výcviku?

Ne každý na to je. Skutečnost, že umí jezdit s velkou technikou neznamená, že bude dobrým jeřábníkem. Někteří ve zkouškách neobstáli. Uchazeči se vždy po určitou dobu plnohodnotně věnujeme, ale pokud nedochází ke zlepšení nebo není schopen eliminovat stejné chyby, tak v konečné fázi nemůže usednout za jeřáb. Vždy je potřeba určitého talentu, nastavení správných návyků a v konečné míře respekt v dané technice. Pak si myslím, že se člověk může stát profesionálním jeřábníkem, který si získá náš obdiv a práci, která jej bude celoživotně naplňovat. V našem kurzu musí uchazeči při zkoušce splnit určité úkony na čas. Na cvičném břemeni prokazují dovednosti ovládání jeřábu, ale také například jezdí mezi kužely, couvají, a to navíc ve stresu z časového limitu. Tak nejlépe dokážeme ohodnotit nabité dovednosti a můžeme budoucímu zákazníkovi garantovat, že za ním posíláme jeřáb s vyškolenou obsluhou.

O profesi je poměrně velký zájem. Hlavně mezi řidiči kamionové přepravy, kteří jsou unavení každodenním cestováním po Evropě. Mají rodiny a děti a ocení možnost pracovat na pobočce v místě svého bydliště. Večer jsou doma. Práce je to rozmanitá a pestrá, pokaždé jsou jinde, ale nemusí tolik cestovat.

Technika, kterou disponujeme je prakticky nová. Ruku v ruce s tím jde pohodlí jeřábníka, který například sedí v klimatizované jednotce a nepotí se v letním horku na stavbě, jeřáb je vybaven například couvací kamerou a nebo celý funguje na dálkové ovládání.

Co patřilo mezi největší výzvy, se kterými se firma musela vypořádat?

Naší snahou je stabilní, udržitelný rozvoj společnosti. S tím je spjata obměna stávající techniky, ale i nákup, který navyšuje počty vozového parku. To sebou přináší různé výzvy, se kterými se musíme potýkat. Nové pobočky, noví zaměstnanci, udržení kvality pro zákazníky.

Velkou výzvou, a to nejen pro nás ale pravděpodobně napříč celým spektrem odvětví byla světová finanční krize v roce 2008. Takové situace jsou velmi nepříjemné, snažíte se na ně připravit a vždy se obáváte dopadu. Tato krize se dotkla i nás a museli jsme dílčími opatřeními reagovat na prudké ochlazení trhu. S odstupem času hodnotíme, že jsme v té době obstáli a zároveň doufáme, že k takovým krizím opět nedojde.

Vybudování vlastního areálu v Radonicích byl velkým krokem pro společnost. Tím jsme získali vlastní administrativní zázemí, servisní budovu, odstavné parkoviště pro techniku a skladové prostory pro naše zákazníky.

Velkou výzvou dnešní doby, která má již pozitivní dopad je celková digitalizace společnosti a přechod na nejmodernější technologie.

Můžete prosím uvést příklady zdařilých realizací?

Za dobu našeho působení je toho spoustu. Zajímavé realizace dokumentujeme a zveřejňujeme na našem Facebooku nebo Instagramu. Ty náročnější máme zaznamenané i na videu a publikujeme na YouTube.

V letošním roce byla zajímavá stavba mostu v Plané nad Lužnicí. Starý a nevyhovující most byl demontován a dočasně nahrazen jednosměrným provizorním mostem.

U pražského orloje na Staroměstském náměstí jste letos měli možnost zahlédnout jeřáb LIEBHERR MK 140. V takové lokalitě to byla velká zajímavost i pro davy turistů. Jeho výhodou je velmi krátký čas přípravy. MK 140 je od zapatkování jeřábu připraven k činnosti během chvíle. K vysunutí do pracovní pozice potřebuje necelých 15 minut. Díky své konstrukci a minimální hlučnosti má široké využití v městském prostředí a průmyslových areálech. Ten samý například pracoval i v papírně ve Štětí.

Menší jeřáby využíváme také ve výstavbě rodinných domů, kde se často musíme protáhnout téměř na centimetry mezi stávající zástavbou. Je to o zručnosti a zkušenosti daného jeřábníka.

V Polsku na montáži větrných elektráren pracoval jeden z našich největších jeřábů LIEBHERR LG 1750. Výška tubusu je 134 m a nejtěžší díl váží úctyhodných 83 tun.

Jak se změnil pohled na otázky životního prostředí?

Je to jedno z velkých témat dnešní doby a moderní trend který nás všechny obklopuje. V současné době disponujeme výhradně jeřáby značky LIEBHERR a i díky tomu jsme s nimi ve velice blízkém vztahu. Téma životního prostředí na našich jednáních častokrát diskutujeme. Zajímáme se o nové trendy, nabízíme i náš úhel pohledu. Výrobce se snaží o vývoj ekologické techniky s využitím nejnovější technologie. Současné jeřáby jsou vybaveny nejnovější generací motorů, které hrají významnou roli při snižování emisí. Za zmínku stojí například LIEBHERR MK 140 který je kromě přejezdu prakticky elektrický. Na místě realizace se zapojí do elektřiny a jeho provoz při manimulaci s břemeny je bez dalších emisí.

U nás dochází k velké obměně techniky, nakupujeme novější, vyspělejší s nižšími emisemi. Jejich účinnost je skutečně znatelná. Diverzifikace poboček a minimalizace přejezdů přináší nejen finanční úspory pro zákazníka, ale také snížení ekologické zátěže.

Nově plánujeme osazení solárních panelů na budově naší centrály a kompletní digitalizaci společnosti, jenž ušetří spoustu papíru, nároky na archivaci a převoz dokumentů.

Jaké jsou Vaše a plány do budoucna?

Naší prioritou je stabilní udržitelný rozvoj společnosti se spokojenými zaměstnanci. Spokojení zaměstnanci odvádí kvalitní práci a pak jsou spokojení i zákazníci. Chceme nadále rozvíjet i síť poboček v rámci české republiky. Průběžně obměňujeme a nakupujeme novou techniku. Vždy musíme být schopni zajistit kvalifikovanou obsluhu. V rámci naší centrály nás čeká již zmiňované umístění solárních panelů a dokončení kompletní digitalizace.

Děkujeme za rozhovor