Komatsu potřebu bagr
8:31

V Opavě začala stavba další části severního obchvatu za 994 mil.

Ředitelství silnic a dálnic zahajuje ve středu 30. září výstavbu západní části severního obchvatu Opavy na silnici I/11.

„Rok po zprovoznění východní části severního obchvatu, který pomohl od tranzitní dopravy severovýchodní části města, dnes zahajujeme druhý úsek, který dokončí napojení obchvatu na silnice I/57 a I/11 a přinese další zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy i úlevu obyvatelům, tentokrát zejména ze severozápadní části Opavy“, vyzdvihl význam stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Ředitelství silnic a dálnic zároveň zahájilo také realizaci stavby I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11, jejímž cílem je zejména zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a to díky změně stávajícího nevhodného řešení křížení silnic I/11 a II/416, které bude nahrazeno okružní křižovatkou.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Hlavní trasa:
délka: 5,1 km
kategorie: S 11,5/80 (90)
počet všech stavebních objektů: 78

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a. s., Metrostav DS a. s.
Cena stavby dle smlouvy: 994,2mil. Kč bez DPH
Předpokládané zprovoznění stavby: 09/2023

Aktuálně je v realizaci:

  • 127,7 km nových dálnic (18 staveb)
  • 61 km silnic I. třídy (22 staveb)
  • modernizováno je 71 km dálnice D1 (7 úseků)

Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webu www.rsd.cz.