husqvarna

Realizace opláštění na čerpací stanici v Uhříněvsi v podání PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

Text: Martin Šerý STAVEBNISERVER.com, foto: CROCE Media

Tankování v pražské Uhříněvsi dostalo zcela nový rozměr realizací nové budovy čerpací stanice. Budete-li kolem ní projíždět, jistě vás osloví moderní a nápaditý objekt se střechou ve tvaru prolomených křídel, který spolehlivě upoutá pozornost každého řidiče. Jakmile se na budovu čerpací stanice zadíváme zblízka, všimneme si neobvykle čistých, precizně provedených detailů, kterých bylo možné dosáhnout díky materiálu PREFABOND, se kterým u nás ještě mnoho firem zkušenosti nemá.

Pan Jakub Miček klempíř z Liberecka, který měl realizaci opláštění čerpací stanice na starosti, sdělil redakci STAVEBNISERVER osobitou zkušenost s prací na tomto projektu a popsal nám, jak velkou výzvu od začátku představovala. V následujících řádcích vás mimo jiné blíže seznámíme s vlastnostmi hliníkové kompozitní desky PREFABOND, kterou dodala firma PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., jejíž veškeré produkty se vyrábějí v Rakousku. Dozvíte se, jak se s ní pracuje a rovnou předesíláme, že velmi zajímavý bude také pohled autora návrhu, Ing. arch. Daniela Zerzána. Možná vás při pohledu na tuto moderní benzinku překvapí, že žádný z prvků neplní čistě estetickou funkci. V žádném případě nejde o náhodně zvolený, oku lahodící tvar, ale je tomu přesně naopak, neboť prakticky každý prvek této stavby, ať už z provozních či jiných důvodů, plní v rámci celku předem jasně daný účel.

Každá křivka má svůj smysl

„Už při prvních skicách v ateliéru průběžně vznikal objekt v této podobě, ale v tu chvíli už jsem zároveň věděl, co od toho budu po funkční stránce chtít, jaké jsou požadavky investora a jak má ve finále fungovat provoz čerpací stanice. Při pohledu zpět se mi líbí, že od těch prvních kartonových modelů, které jsem v ateliéru vytvářel pro ověření estetiky, jsme se s výslednou realizací od původního konceptu nemuseli zbytečně odchýlit, a přesto se to podařilo realizovat jak z pohledu statiky, tak z pohledu použitého materiálu. Na začátku jsme ještě přesně nevěděli, jaké materiály budou použity, ale PREFABOND byl určitě ve hře hned od začátku. Šlo spíš o to, kdo bude mít tu odvahu pustit se do realizace samotné a pracovat s tím. Hodně materiálů, co se týče opláštění, bylo převážně z pohledu estetiky průběžně vyřazeno, neboť nám v tomto případě neumožňovaly docílit čistých detailů. Teď mluvím hlavně třeba o mimořádně vydařených atikách. Na některých konkrétních detailech to jde dobře vidět. Například také v případě zlatých sloupů, ke kterým doléhají desky PREFABONDU. Pan Miček dokázal PREFABOND oříznout s centimentrovou přesností podle radiusu nosných profilů. Výhodou tohoto materiálu je, že se nevlní a je schopen dlouhodobě udržet kýženou čistotu každičkého detailu. Takže stručně řečeno rozhodlo to, co všechno je možné s PREFABONDEM dělat a jaké čistoty detailů je možné s ním docílit, protože drtivá většina materiálů to v praxi reálně neumožňovala,“ sdělil redakci na úvod Ing. arch. Daniel Zerzán. Z jeho slov přímo vyplývají některé hlavní benefity, které stavebním firmám PREFABOND nabízí. Nastal tedy správný čas, představit si jej ještě více do detailu.

PREFABOND v detailu

Z technického hlediska se tyto kompozitní desky skládají ze dvou hliníkových vrstev, respektive plechů, které jsou z obou stran natavené na polyetylénové jádro. Díky chemickému a mechanickému spojení je tento spoj opravdu velmi robustní. PREFABOND si tak i na velkých plochách zachovává konstantní rovinnost a stabilitu. Kompozit lze frézovat z obou stran, aby se dal ohýbat jak do vnitřních, tak i přes vnější rohy (až 125°). PREFA hliníková kompozitní deska je vhodná pro obklady fasád, odvětrané fasádní konstrukce, obkládání balkonů, výplně dveří, modulární příčky, přepážky, ale i další stavební opatření. Pro realizaci rozličných projektů je navíc k dispozici v mnoha odstínech. Bez problému lze vytvořit zvláštní odstín na míru nebo třeba přidat lesk.

„S PREFABONDEM je možné realizovat všechny nápady skutečně velkoplošně a výrazně. Pracujeme s ním velmi rádi a poměrně často. Kromě čistých detailů umožňuje vytvořit maximálně kompaktní povrch,“ říká Ing. arch. Daniel Zerzán. Jakub Miček pak poukázal také na průkopnický aspekt prací slovy: „Pro nás to v té době byla novinka, přestože PREFABOND je na trhu s drobnými úpravami již více než 10 let. Takřka nikdo s PREFABONDEM neměl relevantní zkušenosti, takže jsme sice zhruba věděli, jak máme pracovat, ale neexistoval žádný do té doby realizovaný, zdařilý příklad, na kterém bychom mohli vidět, jak s tímto materiálem už někdo někde pracoval.“

Vize architekta jako opravdová výzva pro každého zhotovitele

„Byl to asi nejnáročnější projekt, na kterém jsem kdy pracoval. Ve čtyřech či pěti lidech nám jeho realizace zabrala přibližně tři a půl měsíce a zestárnul jsem tam asi o čtyři roky,“ konstatoval s úsměvem hned na úvod Jakub Miček. Práce na čerpací stanici v Uhříněvsi pak naší redakci popsal následovně: „Dělali jsme za využití tohoto materiálu jednu menší akci a u té příležitosti se to zalíbilo panu Zerzánovi, který později navrhl právě tady tu benzinku. Z prvopočátku, při návštěvě architekta, jsem do toho ani nechtěl jít, protože bylo okamžitě jasné, že to bude extra těžké a složité. Nicméně nakonec jsem do projektu šel a bral to jako výzvu, které máme u nás ve firmě rádi a nebaví nás dělat pořád jednoduché věci dokola. Záhy se ukázalo, že vše bude ještě složitější, než jsem si na začátku představoval. Museli jsme tedy začít spíše pocitově. Řekl bych, že dobré tři dny čistého času jsem tam jenom prochodil a ze všech sil přemítal, jak to vlastně celé provést. Vybavuji si, jak jsme tam měli nataženo spoustu provázků kvůli modulaci prostorových trojúhelníků či spárám, aby vše správně vycházelo. Neměli jsme totiž k dispozici nic víc než počáteční vizualizaci. Žádný okótovaný plán, abychom byli v obraze, takže když jsme přijeli na místo, čekal na nás pouze dřevěný skelet a ocelová konstrukce. Naším úkolem bylo udělat komplet střechu se zateplením, PVC a fasádu z PREFABONDU, kterého bylo nakonec použito cca 450 m2. Takže jsem tam tři dny chodil a představoval si to. Tím to všechno začalo.“

Je zřejmé, že bez umění skloubit znalost materiálů, respektive kompletní technologické know-how s velkou dávkou představivosti v realizační fázi, by uskutečnění tohoto projektu v podstatě ani nebylo možné. Tuto skutečnost ostatně potvrzují také slova jeho autora, který říká: „Bylo štěstí, že jsem se potkal právě s panem Mičkem, protože ne každý řemeslník má tu odvahu a je ochotný pustit se do takových tvarů obecně. Musí to vidět a mít značnou 3D představivost. Spousta detailů se řešila až na místě během realizace, protože některé věci ani nelze stoprocentně vyprojektovat předem. Poté je zásadní pokročit na místě, tj. z jeho pohledu (Jakuba Mička, pozn. red.) proveditelnosti a z mého pohledu estetiky. Už spolu děláme několikátou stavbu a vždy vím, že právě on se toho nelekne. Vždycky bude hledat řešení až jej najde. Vážím si toho, že se mi snaží maximálně vyjít vstříc tak, aby mé představy byly po technické stránce proveditelné. Na této realizaci jsme si vyzkoušeli nějaké nové věci, a tak věřím, že je zase společně posuneme ještě dál a uvidíme, kam až nás to pustí,“ pochvaluje si dosavadní spolupráci Ing. arch. Daniel Zerzán.Dále jsme zjišťovali, s jakými překážkami se Jakub Miček se svým týmem u této nadčasové stavby setkal. Ukázalo se, že největší zádrhel spočíval v tom, že se nedalo začít na předem daném místě a odtamtud následně pokračovat, neboť po celém obvodu čerpací stanice musela probíhat určitá linka atika a zkombinovat atiku s prostorovými trojúhelníky, které k ní dojížděly, přičemž samotná atika je navíc ve sklonu, to už byl úkol hodný mistrů svého řemesla.

Dále bylo zapotřebí popasovat se s lepením kompozitních desek při ploše 6 m2 na jednu PREFA desku, které se provádělo pomocí speciálního lepidla na PREFABOND. Jedná se o černé lepidlo, které lze přirovnat k lepidlům, kterými se lepí čelní skla automobilů. I poté, co zatvrdne, si zachovává určitou flexibilitu a pruží, což je důležité, protože desky mívají v závislosti na počasí tendenci lehce dilatovat nebo černaopak stahovat. Na celém opláštění není nic šroubovaného. Vše se lepilo, což vyžadovalo nebývalou dávku trpělivosti a přímo chirurgické přesnosti, aby jednotlivé segmenty vypadaly stejně a vytvořily jednotný, harmonický celek. Největší výzvu z prvopočátku stavby označil Jakub Miček tvorbu konstrukce. „Nalepit ty desky a nařezat už bylo výrazně snazší než vymyslet dřevěný rošt neboli konstrukci ze smrkových sušených KVH hranolů na kompozitní hliníkové desky. Tato konstrukce musela vycházet tak, že jakmile tam ty desky nalepíte, budou držet přesně na svém místě. Upřímně jsem čekal, že budeme mít hotovo o dost rychleji, ale i tak jsme nemuseli řešit termíny a vše jsme stihli v uspokojivém čase. Jsme zvyklí mít veškeré materiály předem zajištěny a dodány, na tom si jako firma zakládáme, aby při realizaci zakázek nedocházelo ke zbytečným prodlevám,“ uzavírá Jakub Miček.

Nyní se ještě podrobněji vrátíme k vizi architekta Daniela Zerzána, který vyzdvihl, že investor, se kterým v minulosti již několikrát spolupracoval, mu dal z hlediska řešení návrhu nové podoby čerpací stanice v Uhříněvsi, jak se říká, volnou ruku. Jasně definovanou součástí zadání ze strany investora pak byl zejména požadavek na navýšení počtu výdejních míst a celkové pozvednutí architektonického konceptu čerpací stanice. Za šťastnou okolnost považuje Daniel Zerzán také to, že se benzínová pumpa nachází v průmyslovém areálu, a tím pádem nebyl nucen dokonce ani ze strany místních úřadů k dodržení žádných zvláštních limitů nebo omezení co se týče tvaru či jiných klíčových aspektů stavby.

Půdorys nové čerpací stanice vychází primárně z maximálního možného využití dostupného prostoru, který rozhodně nepatří k těm větším. Aby tedy bylo vůbec možné dosáhnout požadovaného počtu výdejních stojanů, musela základní dispozice reagovat na nájezdové úhly přijíždějících a odjíždějících vozidel. Tím bylo určeno, jak budou jednotlivé části objektu situovány. Jeho zastřešení a celkový tvar reaguje na podjezdné výšky. Voda je svedena do středu a následně odváděna prostřednictvím sloupů pryč. Pozornému čtenáři je již jistě zřejmé, že i výše zmíněné prolomení křídla zdaleka není pouze výrazným estetickým záměrem, ale vysoce funkčním a promyšleným architektonickým konceptem. Každou stěnu, každou šikminu a všechno, co na objektu vidíte, zapracoval architekt do návrhu z jasně daného důvodu. To platí například také pro veškeré prosklené prvky, které obsluze čerpací stanice poskytují velmi dobrý přehled o okolním dění včetně výdejních míst i bez nutnosti nepřetržitého sledování monitorů či využití jiných doplňkových bezpečnostních prvků. Z tohoto důvodu byl tedy navržen konkrétní tvar prosklení včetně umístění vstupu. Exponovaná část čerpací stanice, umístěná blíže k hlavní komunikaci, byla cíleně vytvořena tak, aby poutala pozornost, přičemž na střeše je v této části stavby umístěn podsvícený totem s cenami pohonných hmot, pro řidiče dobře viditelný při průjezdu z obou směrů. Trojúhelníková zídka zase navádí automobily odjíždějící od čerpací stanice a směřuje je k výjezdu na hlavní komunikaci. Kromě usměrňovací funkce však slouží i jako bezpečnostní prvek, neboť objekt a přítomné osoby chrání proti případnému nežádoucímu vjezdu vozidla, které by do stavby mohlo z nějakého důvodu nabourat poté, co by sjelo ze silnice. Možná jste si na fotografiích všimli zlatých sloupů, kterých je celkem šest, a které mají sjednocený design. Funkci ale všechny stejnou nemají, neboť čtyři sloupy nesou zastřešení výdejních míst (statická funkce), jeden ze sloupů zajišťuje odvod dešťové vody a jeden zase odvod plynu od nádrží. Přiznaný konstrukční materiál uvnitř interiéru pak znamenal nejen úsporu nákladů, ale přestože již interiér nebylo zapotřebí povrchově opláštit, vytváří dřevo uvnitř objektu příjemnou atmosféru, což jen dokazuje, že jsou případy, kdy může nosný a pohledový skelet znamenat jedno a totéž, a přesto to dává perfektní smysl. Na závěr se tedy sluší shrnout, že ačkoliv bylo architektonickým záměrem vytvořit dynamický objekt, který dokáže upoutat pozornost, je jeho finální podoba v první řadě výsledkem elegantního řešení provozních záležitostí.

www.prefa.com