Cime 2 kvartál 2024

Developeři postaví o 7,6 % více průmyslových prostor než loni

Praha, 27. března – Česko je pro investory stále velmi atraktivní zemí. Ředitelé developerských společností potvrzují rostoucí poptávku po průmyslových halách i logistických parcích. V rámci celé ČR stoupne poptávka v letošním roce o 7,6 procenta, přičemž v Praze o 5,3 procenta. Developerské společností se budou snažit poptávku ve stejné míře uspokojit. Vyplývá to z nejnovější Studie developerských společností Q1/2015 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika.

 

V České republice vyrostou další průmyslové haly a logistické parky. Průmysloví developeři budou mít v letošním roce víc práce než v tom loňském. Podle Studie developerských společností Q1/2015 se v rámci celé ČR postaví o 7,6 procenta více budov než v roce 2014. Stejným tempem poroste i poptávka. V hlavním městě by měla být nabídka i poptávka o něco málo nižší, přesto však budou rostoucí objemy zajímavé (+ 5,3 procenta). „Průmyslový development je úzce spojen s očekávaným ekonomickým vývojem v ČR a okolních zemích. Průmyslové podniky predikují zlepšení ekonomického vývoje, a proto plánují, nebo již zvyšují, své současné kapacity a využívané výrobní i logistické plochy. To je samozřejmě dobrou zprávou pro průmyslové developery, kteří tím mají zajištěn růst počtu pronajatých ploch, které chtějí dále navyšovat,“ vysvětluje Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. „Investice do logistických nemovitostí byly v uplynulém roce rekordní. Zájem zohledňuje výnosnost tohoto typu nemovitosti i potenciál pro budoucí růst. Tento růst přichází především v důsledku expanze existujících nájemců," uvádí Pavel Kliment, partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG v České republice.

 

Vzhledem k rostoucí poptávce porostou v letošním roce také nájmy, jak předpokládají dvě třetiny (66 procent) ředitelů developerských společností. Polovina z nich si myslí, že to bude do tří procent, druhá polovina odhaduje ještě vyšší zdražení. „Poptávka roste, zejména po logistických halách a průmyslových parcích. Obsazenost je celkově na velmi vysoké úrovni. Česká republika se nachází na velmi výhodném strategickém místě. U developerů se stále častěji objevuje požadavek na kvalitní, například, nízkoenergetické prvky nebo solární fasády, které v budoucnu majitelům či nájemcům ušetří náklady na provoz,“ potvrzuje Branislav Bačo, Business Manager Ruukki CZ, SK. „Nájemné se bude dále zvyšovat, a to zejména v regionech jako je Praha nebo Plzeň, kde se možnosti nové výstavby brzy vyčerpají a kde současná zásoba nájemních prostor nebude stačit poptávce. Průměrné tržní nájemné v České republice tak celkově rovněž vzroste,“ vysvětluje Jaroslav Kaizr, Business Director, CTP Invest, spol. s r.o. „Dle našeho názoru zůstane v dalších letech zachována současná úroveň nájmů na pražském trhu, naopak v regionech západních a severních Čech očekáváme mírný růst,“ říká Tomáš Míček, ředitel P3.

 

Podle nejnovějšího výzkumu je hlavním trumfem průmyslových developerů atraktivní poloha České republiky. V budoucnosti se budou zákazníci zajímat především o standardy projektu, lokalitu, kde je postavený, a také o prostorovou efektivitu budovy. „Při auditech staveb u realitních transakcí, a také rovněž při optimalizaci návrhů, cítíme důraz investorů na nadstandardní pracovní podmínky v kancelářských částech hal. Myslím si, že je to dáno zvýšeným objemem volných prostředků ve společnostech,“ říká Pavel Štáf, ředitel Bytecheck Commercial.Růstem celkového výkonu národního a mezinárodního hospodářství a zvyšováním atraktivity České republiky pro zahraniční i české společnosti (zjednodušení daňového systému, snížení daňové zátěže, snížení ceny práce, atd.). To by mělo pro firmy v regionu generovat nové obchodní příležitosti a umožnit růst těch stávajících, což by se mělo pozitivně odrazit v potřebě nových průmyslových prostor,“ vysvětluje David Plzak, Development Manager, SEGRO CR, s.r.o. Jak doplňuje Viliam Záthurecký, ředitel Leis a. s.: „Klíčovým faktorem je podpora vlády v oblasti investic a podpory inovací.“ To potvrzuje i Klára Fritsch, Commercial Director, PANATTONI EUROPE: „Klíčem je vývoj české, respektive evropské ekonomiky. Poptávku po průmyslových nemovitostech u nás na jedné straně táhne automobilový průmysl a na něj navázaná logistika, na straně druhé pak retail a e-commerce. Čili poptávka po nemovitostech bude záviset na ochotě spotřebitelů utrácet; roli může sehrát i geopolitická situace.“

Stejně jako při stavbě bytů nebo kanceláří se i průmysloví developeři potýkají s neúměrným protahováním schvalovacích řízení ze strany úřadů. Dvě třetiny firem (67 procent) označily takovýto postup ve většině případů za běžnou praxi. Jako další výrazný problém byly označeny námitky organizací proti stavbám. Takové námitky jsou však podle nadpoloviční většiny (56 procent) dotázaných ve většině případů účelové. „V developmentu je škoda, že si politici udělali z developerů volební terč, byť je naprosto zřejmé, že 99 % staveb/budov bude postaveno soukromým sektorem. Kvůli tomu nám nasazují psí hlavu, kterou ve společnosti přiživují. Skutečnost je taková, že kvůli totální nekompetentnosti lidí, kteří tvoří zákony a vedou kdejaké město, vzniká stav, kdy se HMP pře s MMR o platnost/neplatnost základních předpisů, kterými se má celý trh řídit,“ říká Jakub Sklenka, předseda představenstva Reflecta Development, a. s. „Soukromé investice díky developerským projektům výrazně posílily. Komplikované legislativní procesy ale často zpomalují nebo dokonce dokáží zastavit projektovou přípravu. Existují i případy, kdy tyto procesy odradily některé investory od dalšího působení v Česku,“ doplňuje Vladimír Steiner, provozní ředitel společnost Schindler CZ.

 

Nabídka ze strany developerů, ale i poptávka ze strany zákazníků, poroste také v roce 2016. Ředitelé společností plánují vystavět o 7,6 procenta více budov v rámci celé ČR, a o 4,7 procenta více průmyslových objektů v hlavním městě. V Praze bude poptávka kopírovat nabídku (růst o 4,7 %). V rámci celé ČR se poptávka zvýší o 7,1 procenta.