husqvarna

První silniční stavby se svodidly OMO s roztečí sloupků 3 metry

Text: STAVEBNISERVER, foto: STAVBY OMO s.r.o.

Na českých silnicích sice stále převažují svodidla se svodnicí typu NH4, ale za poslední dobu výrazně roste podíl nové svodnice tvaru dvojvlny z produkce Liberty Ostrava, typ „A“. Společnost Stavby OMO proto v roce 2020 rozšířila nabídku mostních svodidel o zábradelní svodidlo ZMS4-A/H2. Redakci STAVEBNISERVER.com proto zajímalo, o jaké další modely je na trhu největší zájem.

„Neustálý tlak na cenu za metr délky instalovaného svodidla v kombinaci s prudkým růstem cen materiálu a energií nás ještě před kritickým obdobím války na Ukrajině přiměl k vývoji svodidel s větší roztečí sloupků, než jsou nejčastěji užívané dva metry,“ uvedl jednatel společnosti Stavby OMO Jaroslav Číhal.

Vývoj svodidel

Zároveň vysvětlil, že po velké řadě simulačních výpočtů s různými proměnnými, například kombinacemi svodnic, výztužných prvků, distančních dílů, vzdáleností sloupků, výšky svodnice a s ohledem na snahu společnosti o maximální kompatibilitu dílů, vzali jako základ pro vývoj již osvědčené typy svodidel, nízké mostní MS4-1/H2 a zábradelní ZMS4-1/H2.

„Z nich jsme pak navrhli nové typy svodidel s výškou horní hrany svodnice typu „A“ od přilehlé komunikace 830 mm, a to nízké mostní svodidlo MS4-A3/H2 a zábradelní mostní ZMS4-A3/H2. Číslice 3 v názvu svodidel jednoznačně definuje, že vzdálenost mezi sloupky jsou tři metry,“ upřesnil Jaroslav Číhal

Jeden z řady výpočtových modelů při návrhu svodidla.
Zkušební náraz TB51 na svodidlo ZMS4-A3/H2.
Vizualizace svodidla ZMS4-A3/H2 se zábradelními výplněmi.

„Crash“ testy a jejich výsledky

Oba typy svodidel společnost také v nelehké „postcovidové“ době roku 2021 otestovala na zkušebním polygonu Technického zkušebního ústavu stavebního (TZÚS). Výsledky ukázaly velmi dobré parametry, (viz. tabulka).

Kam s nimi

Nové silniční záchytné systémy je možné připevnit k železobetonové římse schválenými způsoby: kotevní přípravek, který se vkládá před betonáží mostní římsy, ocelová rozpěrná kotva OMO nebo soudržná lepená kotva s kotevními šrouby v provedení žárový Zn nebo antikoro A2, A4.

Svodidla jsou určena jak na mostní stavby, tak na liniové komunikace s vybudovanými opěrnými zdmi s betonovou římsou tvaru a provedením podle TPV 1/2021/ CZ OMO. „Lze říci, že pro tento typ užití jsou velmi dobrou volbou, neboť díky větší rozteči sloupků působí vzdušnějším dojmem, a to při zachování úrovně zadržení H2. Jednou z velmi čerstvých realizací se tak stala i první etapa opravy Barrandovského mostu,“ konstatoval jednatel společnosti Stavby OMO.

Barrandovský most se svodidlem ZMS4-A3/H2.
Barrandovský most – nájezd Strakonická, svodidlo ZMS4-A3/H2 vlevo s výplní tahokov, vpravo bez výplně.
Svodidlo ZMS4-A3/H2 se svislou zábradelní výplní na opěrných zdech silnice III/1042 u obce Zahořany.