Komatsu potřebu bagr

Protipovodňová opatření v pražské Troji.

Další etapa úspěšně dokončena

Text: STAVEBNISERVER.com, foto: Čermák a Hrachovec a.s.

Více než 100milionovou zakázku, která by za normálních okolností zabrala bezmála dva roky, se podařilo zrealizovat v rekordním čase 9 měsíců. Projekt od společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. se skládal ze dvou částí a jeho úspěšná realizace tak dvě dekády od ničivé povodně představuje úspěšné završení další etapy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy. Stavební redakci zajímaly podrobnosti, protože pro zhotovitele stavby, kterým bylo sdružení společností Čermák a Hrachovec se společností Metrostav DIZ, se vzhledem k omezenému času jednalo o opravdovou výzvu.

Investory projektu byly Hlavní město Praha (PPO Troja – stabilizace výpustě DN 2000) a Povodí Vltavy, státní podnik (VD Troja – rekonstrukce dělící zdi umělé slalomové dráhy). Stavba vzhledem ke své poloze významně ovlivnila provoz na vysoce frekventované páteřní cyklotrase a současně uzavřela provoz na slalomové dráze, a proto byl zvláštní důraz kladen na co nejkratší dobu realizace a její směřování zejména do zimních měsíců. Díky dokončení v plánovaném termínu se mohl v Areálu vodních sportů Praha bez problémů uskutečnit červnový Světový pohár ve vodním slalomu.

Předmětem stavby bylo prodloužení výpusti (odlehčovací stoky) z přepadu oddělovací komory Trojská, a to ulicí Vodácká, pod stávající umělou slalomovou dráhu až k zaústění do Vltavy v prostoru dělící stěny slalomové dráhy. Účelem bylo oddělení přepadů z odlehčovací komory od prostoru sportovní propusti, čímž byl eliminován negativní vliv na průběh sportovních akcí, a přepady tak pro sportovce již nepředstavují hygienická a zdravotní rizika. Už teď se ukázalo, že tato stavba významně zlepšila podmínky sportovců na oblíbené umělé slalomové dráze USK Praha, kam byla dříve zejména v deštivých dnech vyplavována řada odpadků a nečistot. Celkem bylo nutné vybudovat 251,88 m nové stokové sítě a zasanovat stávající zděnou stoku DN 2000 sklolaminátovým potrubím DN 1600 o délce 52,43 m. Dále následovala kombinace zděného profilu DN 1600 (83,15 m), železobetonového potrubí s čedičovou vystýlkou DN 1600 (93,75 m) a zděného atypického potrubí 1200/2030 (74,98 m). Na stoce bylo zřízeno celkem 5 revizních šachet a jeden výústní objekt. Práce probíhaly pod ochranou beraněné štětové jímky v průměrné hloubce 5,5 m pod hladinou spodní vody v blízkosti toku Vltavy

V neposlední řadě byla v délce 69 m zrekonstruována levá dělící zeď sportovního kanálu. Dále také jeho dno. Původní zeď byla masivní tížná s jílovým těsnícím jádrem. Dno sportovního kanálu bylo tvořeno kamennou dlažbou překrytou betonovou deskou. V rámci projektu byla zděná konstrukce tížné zdi nahrazena železobetonovou konstrukcí vyplněnou kamenobetonem s následnou obezdívkou lomovým kamenem. Důraz byl kladen také na vizuální provedení pohledových částí, především na obkladu z lomového kamene, který je charakteristickým rysem celé stavby a lze ho vnímat z obou břehů řeky Vltavy.

Rekonstrukcí dělící zdi došlo ke značnému prodloužení životnosti slalomové dráhy, která už byla v rekonstruovaném úseku značně degradovaná. Současná slalomová dráha totiž vznikla přestavbou původní vorové propusti, která byla uvedena do provozu již v roce 1902. Od té doby bylo sice provedeno mnoho oprav, nikdy však nedošlo k tak důkladné rekonstrukci, jako tomu bylo nyní. Dno sportovního kanálu bylo vybouráno a nahrazeno novou železobetonovou konstrukcí s integrovanými drážkami pro variabilní osazování modulárních překážek. Tím je zajištěna maximální mobilita při jejich přestavbě, přesně podle aktuální potřeby vodáckého sportu.

Hlavní stavební práce byly zahájeny 20. 9. 2021, a to na obou projektech současně. Společnost Čermák a Hrachovec a.s. zajišťovala realizaci projektu pro MHMP. Metrostav DIZ pak realizoval rekonstrukci dělící stěny a dna slalomové dráhy. Stavba byla dokončena v květnu loňského roku a 8. června proběhlo slavnostní stříhání pásky.

20 let od ničivých povodní, které výrazně zasáhly a změnily Prahu, tak má hlavní město špičkovou
a moderní protipovodňovou ochranu, která se neustále zdokonaluje.

https://www.cerhra.cz/