Komatsu potřebuju bagr

Přídavná zařízení na stavební stroje a pestrá škála jejich využití

Text: Lucie Zrnová / Stavebniserver.com, foto: JL demtech s.r.o.

Založení společnosti v roce 2019 přineslo na začátku nečekané výzvy. Epidemiologická a brzy poté i politická situace ztěžovala život mnoha podnikatelům, tím spíše nováčkům na trhu. Společnost JL demtech s.r.o. se dokázala během několika let své existence prosadit a je dnes výhradním dodavatelem hned několika výrobců stavební a demoliční techniky. Krátkou historii a především výhled do budoucna představil serveru Stavebniserver.com jednatel společnosti, pan Lukáš Janalík.

Výhradní zastoupení velkých hráčů na trhu

Od roku 2020 má společnost výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku hned několika významných výrobců. Hlavním z nich je německá společnost Kinshofer GmbH, dále v rámci skupiny Kinshofer group ještě holandský Demarec (Demolition and Recycling Equipment B.V.), švédský RF-System AB, a konečně také zastoupení finské společnosti Cernos Oy vyrábějící třídicí lopaty Cobra. Sortimentem firmy JL demtech tedy nejsou stavební stroje, ale hlavně nabídka přídavných zařízení, které rozšiřují možnosti využití těchto strojů.

Německá firma Kinshofer GmbH je s více než padesátiletou tradicí etablovaným dodavatelem přídavných zařízení pro rypadla a manipulační techniku. S dalšími dceřinými společnostmi pokrývá celou škálu běžných činností ve stavebnictví, ale i těch speciálních, od demolic až po kolejové stavitelství.

V rámci Kinshofer group je aktuálně zahrnuto deset značek a přes dvacet výrobních závodů po celém světě (ve třinácti zemích včetně ČR, dále v Rakousku, Německu, Švédsku, Velké Británii, Itálii, USA, Kanadě, Číně, Novém Zélandu atd.). Nejrůznější přídavná zařízení pokrývají několik segmentů, od běžného stavebnictví (lopaty, rychloupínače, naklápěcí hlavy a naklápěcí rotátory, vrtací zařízení atd.), přes kompletní sortiment pro demolice (hydraulická kladiva, demoliční drapáky, demoliční nůžky, pulverizéry pro primární i sekundární demolici, nůžky na stříhání ocelových konstrukcí aj.), zařízení na manipulaci s materiály (překládkové drapáky na sypké hmoty, kulatinu, polypové drapáky atd.), až po kompletní sortiment pro kolejové stavitelství (podbíječky, měniče pražců, různé typy drapáků).

Nespočet možností využití

Díky rozsahu sortimentu je spektrum zákazníků velmi různorodé. Najdou se mezi nimi jak koncoví uživatelé zařízení, stavební firmy od těch nejmenších až po nadnárodní společnosti, demoliční firmy, společnosti zabývající se recyklací stavebních odpadů, kovových odpadů, kolejovým stavitelstvím, tak je pro společnost JL demtech významná i spolupráce s dodavateli stavebních strojů.

Z hlediska současných trendů na trhu jsou stěžejními produkty naklápěcí rotátory Kinshofer NOX včetně rozsáhlého sortimentů výbavy a příslušenství, a třídicí lopaty Cobra.

Neobvyklá zařízení vyžadují neobvyklé přístupy

Firma se snaží prezentovat méně známé nebo méně obvyklé, nikoli nutně nové. zařízení a  technologie. Klíčovým faktorem úspěchu se ukázalo mít možnost, je zákazníkům předvést.

Na tento problém jsme naráželi zejména ze začátku naší činnosti, kdy jsme museli hledat mezi někdejšími zákazníky, kdo zrovna s daným zařízením pracuje a zda je ochoten někomu ukázat.” popisuje pan Janalík počáteční úskalí. “Proto jsme se rozhodli koupit předváděcí bagr, který jsme začali vybavovat přídavnými zařízení, které považujeme za vhodné zákazníkům fyzicky představit v provozu, aby měli možnost si jej „osahat“. Rypadlo jsme vybavili naklápěcím rotátorem Kinshofer NOX s příslušenstvím, inovativním drapákem Kinshofer s technologií HPX drive, dalšími v pořadí bylo několik třídicích lopat Cobra, čelisťová drticí lopata, vrtací zařízení, a předváděcí sortiment nadále rozšiřujeme.”

Prezentace technologií a možnosti jejich využití přímo v podmínkách provozu zákazníka se podle slov jednatele společnosti velmi osvědčila a JL demtech bude tuto službu klientům i nadále poskytovat.

Třídicí lopaty z Finska

Třídicí lopaty jsou mobilní zařízení, jejichž hlavní výhodou je, že zpracování materiálu probíhá přímo v místě bez nutnosti jeho přepravy. Třídicí lopaty Cobra se na nakladačích a rypadlech používají jak pro lehké, střední, tak i pro náročné aplikace. V závislosti na konfiguraci konkrétního modelu, umožňují lopaty třídit, prosévat, drtit, míchat a provzdušňovat různé vstupní materiály a vytvořit z nich materiál vhodný k dalšímu využití. Problémem přitom nejsou ani mokré směsi.

Pro náročné aplikace je možné lopatu vybavit dvěma hydromotory a zdvojenými řetězovými rozvody. Pro práci s abrazivními materiály se lopaty v místech toku materiálu vyztužují Hardoxovými pláty, případně dodatečným šroubovaným podbřitem a patními plazy. Možností přizpůsobení třídicí lopaty konkrétní aplikaci klienta nebo jeho individuálním požadavkům je nespočet.

Široká nabídka lopat Cobra umožní najít vhodný typ lopaty pro zpracování nejrůznějších materiálů a pro připojení téměř na všechny typy strojů. Spojením třídicí lopaty se stavebním strojem se získává účinné třídicí zařízení bez nutnosti investovat do drahých speciálních strojů.

Komplexní péče o techniku

V rámci snahy poskytovat ty nejkvalitnější služby, nabízí JLdemtech záruční i pozáruční servis všech zastupovaných značek. Pověření zaměstnanci mají absolvovaná servisní školení a díky přímé vazbě na výrobce a pečlivě vybudovaným distribučním kanálům se urychluje dodávka náhradních dílů. Ty se nacházejí buď rovnou ve skladu firmy, nebo ve skladu příslušných výrobních závodů. Některé díly je možné získat i ze skladu Kinshofer CZ v Českých Velenicích.

Renovace otvorů pomocí zařízení WS2

Od letošního léta rozšířili v JL demtech služby servisu o opravy a renovace otvorů pro uložení čepů a ložisek. Mobilní zařízení Sir Meccanica WS2 je možné využít přímo u zákazníka nebo v místě práce daného stroje, což potřebné opravy výrazně zjednodušuje.

Systém Bimotor WS2 umožňuje vyvrtávání vnitřních otvorů, vnitřní a vnější navařování za pomoci standardního svařovacího agregátu a to v rozsahu 32 - 400 mm. Hlavním využitím jsou opravy uložení čepů stavebních, zemědělských, lesnických a těžebních strojů, silničních a drážních vozidel, stacionárních zařízeních v těžkém průmyslu atd.

Při opravě přímo na místě, mnohdy bez nutnosti složité demontáže, se celý proces výrazně urychluje a zlevňuje. V případě standardního způsobu opravy je nutné díly určené k renovaci demontovat, zajistit převoz do dílny k obráběcímu stroji a po opravě následně zpět namontovat, čímž nejen nabývají náklady na přepravu, ale hlavně se prodlužuje doba opravy a vyřazení stroje z provozu.

Opravou přímo na místě zákazníkovi odpadají starosti s logistikou. Po předchozí konzultaci a stanovení požadavků přijede technik s potřebnou mechanizací. Díly určené k renovaci stačí mít očištěné a pod střechou, a pak už je třeba jen připojení na elektřinu. Poškozené a vymačkané otvory se zařízením nejprve vysoustruží, následně vyvaří a poté přesně vysoustruží na požadovaný rozměr. Výsledek renovace je tak možné na místě okamžitě ověřit a vyzkoušet.

Časy se mění a s nimi i požadavky na nabízené služby

V posledních letech se obecně klade důraz na životní prostředí a zvyšování podílu recyklace stavebních materiálů přímo v místě jeho původu, tedy na stavbě nebo demolici.

Tomu se společnost JL demtech snaží jít naproti s cílem poskytování kvalitních a inovativních produktů a služeb svým zákazníkům. Jednou z cest je také prezentace nových nebo méně rozšířených pracovních postupů a metod s ohledem na růst produktivity a efektivity.

Je zřejmé, že k opravdu masovému rozšíření nedojde ze dne na den, proto se snažíme budovat s našimi zákazníky dlouhodobé vztahy, aby nás neviděli pouze jako jednoho z možných dodavatelů na trhu, ale aby v nás nabyli důvěru, že jsme jejich partnerem a společně najdeme vhodnou cestu k úspěšné realizaci jejich různorodých projektů.” shrnuje strategii a vize dalšího rozvoje pan Janalík.

www.jldemtech.cz