Komatsu potřebu bagr

Povodí Moravy úspěšně dokončilo náročnou betonáž tělesa mostu v Olomouci

Úspěchem skončil náročný stavební maraton na mostu v ulici Komenského v Olomouci, který je součástí protipovodňové ochrany Olomouce. Betonáž nosné konstrukce mostu, která začala v pátek v 6 hod. ráno, stavaři dokončili po půlnoci.

„Unikátní betonáž, která celý den zaměstnávala 12 domíchávacích vozů, dvě betonárny a více než 60 lidí, skončila v jednu hodinu v noci. Těleso mostu, které dělníci v pátek betonovali od středu mostu směrem ke břehům, dokončili dělníci nejdříve na levém břehu. Vybetonovanou plochu ošetřovali vodou, aby v konstrukci nevznikly praskliny, a po dokončení betonáže mostní konstrukci přikryli geotextilií. V průběhu víkendu pak pokračovali v kropení betonované plochy,“ popisuje dokončení stavebních prací na nosné konstrukci mostu generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Zástupci Povodí Moravy, s. p. průběžně kontrolovali dodržení technických postupů i kvalitu betonové směsi, aby byla garantována vysoká kvalita provedených prací.

V průběhu dne se dostavily dešťové srážky, nicméně ani odpolední ani večerní déšť betonáž nezpůsobil stavbě zásadní komplikace.

Po dokončení náročné akce bude beton tvrdnout a zrát. Během této doby dojde k předepnutí nosné konstrukce uloženými lany. Ihned poté začnou stavaři překládat inženýrské sítě a provádět práce na předpolích mostu. V tomto týdnu bude postupně povolováno a rozebíráno bednění. Na závěr pak stavaři rozeberou podpěrnou skruž, která těleso mostu drží. „Nosná konstrukce nového mostu měří 57 m, šířka mostu bude 23,2 m, spodní hrana nového mostu bude na úrovni 214,06 m n. m. Mostní konstrukce tak je o 26 m delší a most bude o 2 m výše, než byl starý most. Nebude tak tvořit překážku při povodních a poskytne dostatečnou kapacitu povodňovým průtokům až na úroveň 650 m³/s,“ popisuje Gargulák.

V souběhu s pracemi na mostu Komenského probíhají práce při vrtání hlubinných pilot na levém břehu. Vrtná souprava v současnosti pracuje v oblasti kasáren. Po dokončení této části se přesune opět k mostu u Bristolu, kde vyvrtá piloty, které jsou nezbytné pro napojení mostu na břeh a stávající komunikace. 

Technicky náročná II. B etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni. Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard korun.