Komatsu potřebuju bagr

Podaří se v dohledné době propojit Olomouc a Břeclav dálnicí D55?

Právě k tomuto tématu svolalo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury dne 4.4.2019 společné jednání za účasti zástupců MD, GŘ ŘSD Jana Kroupy, ředitele správy Zlín Karla Chudárka, zástupce SFDI, senátorky Anny Hubáčkové a především starostů měst a obcí na trase Otrokovice – Břeclav.

Jednání navázalo na Deklaraci o spolupráci v přípravě staveb tohoto silničního tahu mezi Zlínským a Jihomoravským krajem z roku 2009, a následná společná jednání vč. Petice projednané úspěšně v Senátu v loňském roce, která byla v poslední době iniciována právě Sdružením. Přes 45 účastníků tohoto jednání bylo informováno o postupu přípravy jednotlivých staveb tohoto dálničního tahu, pokročilém stavu přípravy především staveb D5507, resp. 08, 09 tj od Babic až po Bzenec, a předpokladu postupného zahajování realizace jednotlivých úseků počínaje rokem 2020.

Účastníci opakovaně konstatovali, že dálnice D55 představuje mimořádně důležitý rozvojový projekt především pak z důvodu zajištění konkurenceschopnosti regionu jihovýchodní Moravy. Obyvatelé obcí žijící v těsné blízkosti stávající přetížené silnice I/55, jsou extrémně zatěžování negativními vlivy dopravy, což sjednocuje zástupce samospráv v jejich společném úsilí tento negativní trend zastavit a situaci v jejich obcích zlepšit urychlenou výstavbou nového dálničního tahu D55.

Z jednání vyplynula potřeba úzké spolupráce jednotlivých měst a obcí s ŘSD na přípravě staveb na území Jihomoravského kraje a vytvoření pracovní skupiny D55 Jih, která by obdobně jako Sdružení v části spadající na území Zlínského kraje, pomáhala ve vzájemné koordinaci řešit vznikající problémy a to jak v oblasti technické, tak majetkoprávní.

Účastníci doporučili MD ĆSR a ŘSD ČR prosadit ve spolupráci s MŽP průchod dálnice v oblasti tzv. Bzenecké Doubravy v plnohodnotném čtyř pruhovém uspořádání.